• Đồ án tốt nghiệp: Quy trình công nghệ sản xuất quần tây

  Đồ án tốt nghiệp: Quy trình công nghệ sản xuất quần tây

  Đồ án tốt nghiệp "Quy trình công nghệ sản xuất quần tây" đã tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất hàng may mặc, giới thiệu sản phẩm quần tây, quá trình chuẩn bị sản xuất quần tây, chuẩn bị sản xuất về công nghệ sản xuất quần tây, giai đoạn sản xuất quần tây và giai đoạn hoàn tất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p hict 07/09/2015 205 19

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Chương 3: Hành vi khách hàng thuộc bài giảng Marketing căn bản trình bày nội dung về các yếu tố tác động đến hành vi của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả các dạng hành vi khác biệt của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả quy trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ chức. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   31 p hict 07/09/2015 68 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 2: Môi trường Marketing giới thiệu cho người tham khảo một cách khái quát về môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động Marketing của các doanh nghiệp đồng thời mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.

   18 p hict 07/09/2015 28 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 4: Nghiên cứu Marketing với mục tiêu giới thiệu nghiên cứu Marketing và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp, các loại hình nghiên cứu Marketing, mô tả quy trình nghiên...

   21 p hict 07/09/2015 56 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản chương 1: Nhập môn Marketing với mục tiêu là giới thiệu sự hình thành và phát triển của Marketing đưa ra một số khái niệm Marketing từ đó rút ra bản chất của nó, chỉ ra tầm quan trọng của Marketing, trình bày các chức năng cơ bản của Marketing.

   21 p hict 07/09/2015 53 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản chương 9: Chiến lược xúc tiến trình bày khái quát về tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing Mix, đặc điểm, khái quát của các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, quan hệ công chúng, chào hàng (bán hàng cá nhân) và Marketing trực tiếp.

   39 p hict 07/09/2015 68 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Với mục đích giúp người đọc hiểu vì sao cần phải phân khúc thị trường, cách xác định một chương trình Marketing phù hợp với mỗi nhóm khách hàng khác nhau, giới thiệu một vài phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường. Hãy tham khảo bài giảng Marketing căn bản chương 5: Phân khúc thị trường - Lựa chọn thị trường - Định vị thị trường.

   24 p hict 07/09/2015 36 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Chương 6: Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng Marketing căn bản với mục tiêu là chỉ ra tầm quan trọng của sản phẩm và chiến lược sản phẩm trong kinh doanh, trình bày một số chiến lược sản phẩm điển hình, giới thiệu về chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển một sản phẩm mới.

   45 p hict 07/09/2015 23 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Mục tiêu của bài giảng Marketing căn bản chương 7: Chiến lược định giá là giới thiệu cho người tham khảo biết được tầm quan trọng của giá trong Marketing Mix, cách trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP, giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình, quy trình định giá cho một SP mới.

   36 p hict 07/09/2015 34 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản chương 8: Chiến lược phân phối trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân phối trong Marketing Mix, giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, các căn cứ lựa chọn kênh phân phối, giới thiệu các hình thức phân phối, một số hoạt động phân phối SP vật chất. Mời các bạn tham khảo.

   38 p hict 07/09/2015 47 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Nội dung chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản trình bày nội dung về quy trình quản trị Marketing, lập kế hoạch Marketing, tổ chức Marketing, thực hiện kế hoạch Marketing, kiểm soát Marketing. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   17 p hict 07/09/2015 32 1

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và môi trường Marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và môi trường Marketing

  Chương 4 Hệ thống thông tin marketing và môi trường Marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về các yếu tố quan trọng của hệ thống marketing, hiểu cách làm thế nào người làm marketing có thể cải thiện các quyết định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing và hệ thống hỗ trợ quyết định marketing.

   32 p hict 07/09/2015 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số