• Financial Markets and Institutions: Chapter 19

  Financial Markets and Institutions: Chapter 19

  Chapter 19 Bank Management: describe the underlying goal, strategy, and governance of banks, explain how banks manage liquidity, explain how banks manage interest rate risk, explain how banks manage credit risk, explain integrated bank management.

   45 p hict 25/08/2015 11 1

 • Ebook Khác biệt hay là chết - Jack Trout

  Ebook Khác biệt hay là chết - Jack Trout

  Ebook Khác biệt hay là chết giúp các bạn biết cách định hướng xây dựng thương hiệu nổi bật, và nội dung chính mà cuốn sách này muốn truyền đạt đó chính là để xây dựng được một thương hiệu thành công bạn cần biết tạo ra sự khác biệt, từ đó đem lại sự thành công trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   128 p hict 25/08/2015 30 4

 • Ebook Quảng cáo ở Việt Nam: Một góc nhìn của người trong cuộc - Phi Vân

  Ebook Quảng cáo ở Việt Nam: Một góc nhìn của người trong cuộc - Phi Vân

  Ebook "Quảng cáo ở Việt Nam: Một góc nhìn của người trong cuộc' trình bày một cách chân thực về bức tranh hiện thời của nền quảng cáo Việt Nam cũng như đưa ra những gợi ý thực tế nhất về quá trình xây dựng nền tảng quảng cáo ở một đất nước đang chập chững trên đường hội nhập quốc tế như Việt Nam.

   181 p hict 25/08/2015 35 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Nhập môn marketing nhằm giới thiệu sự hình thành và phát triển của marketing, các khái niệm cốt lõi trong marketing và bản chất của marketing, vai trò của marieting đối với các tổ chức và cá nhân, các chức năng căn bản của marketing.

   8 p hict 25/08/2015 59 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Trần Hồng Hải

  Trong chương 3 Hành vi khách hàng (Customer behaviours) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu giới thiệu tổng quan về hành vi mua hàng của khách hàng, mục tiêu nghiên cứu hành vi của khách hàng, hành vi mua của người tiêu dùng, hành vi mua của khách hàng tổ chức.

   13 p hict 25/08/2015 21 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Chương 5 Phân khúc - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị thương hiệu thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu trình bày lợi ích của phân khúc thị trường, phân tích các biến dùng cho việc phân khúc, đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược thị trường, định vị thương hiệu trong thị trường.

   8 p hict 25/08/2015 30 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Trần Hồng Hải

  Trọng tâm chương 7 Chiến lược sản phẩm (Product strategy) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu trình bày tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh, chiến lược sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển sản phẩm mới.

   10 p hict 25/08/2015 21 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Nội dung chương 2 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu giới thiệu tổng quan về môi trường vi mô và vĩ mô, phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành và năng lực cạnh tranh trong ngành)

   7 p hict 25/08/2015 17 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Nội dung chương 8 Chiến lược xúc tiến (Promotion Strategy)thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu trình bày về khái niệm của xúc tiến trong marketing, xúc tiến các công cụ quảng bá thương hiệu, thiết kế chương trình quảng bá thương hiệu.

   10 p hict 25/08/2015 20 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Trần Hồng Hải

  Chương 7 Chiến lược định giá (Pricing Strategy) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu trình bày ý nghĩa giá cả trong marketing, một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho thương hiệu, các phương thức định giá và chiến lược định giá tổng hợp, các chiến lược định giá, quy trình định giá, một số chiến thuật điều chỉnh giá.

   9 p hict 25/08/2015 39 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Trần Hồng Hải

  Các nội dung chính trong chương 9 Chiến lược phân phối (Distribution strategy) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu vai trò của phân phối trong marketing, khái niệm kênh phân phối, các kênh phân phối phổ biến, các quyết định khi thiết kế kênh phân phối.

   9 p hict 25/08/2015 21 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ nhằm trình bày về các nội dung chính như: một số vấn đề cơ bản về dịch vụ, sơ lược về marketing dịch vụ và sơ lược về marketing dịch vụ...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về marketing dịch vụ.

   30 p hict 25/08/2015 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số