• Ebook Lý thuyết dập tạo hình: Phần 1

  Ebook Lý thuyết dập tạo hình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết dập tạo hình" trình bày các nội dung về phân tích, tính toán các nguyên công rèn tự do và dập thể tích bao gồm: Chồn, ống dày chịu áp lực đều, rèn vút, ép chảy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p hict 06/01/2016 76 2

 • Ebook Lý thuyết dập tạo hình: Phần 2

  Ebook Lý thuyết dập tạo hình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Lý thuyết dập tạo hình", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đục lỗ và ép chảy ngược, dập khối trong khuôn hở, phân tích các nguyên công dập tấm (Những kiến thức bổ sung cho phương pháp nghiên cứu, uốn, dập vuốt, một số nguyên lý công tác khác). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p hict 06/01/2016 62 1

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị văn phòng", phần 2 trình bày các nội dung: Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản, soạn thảo văn bản quản lý, công tác lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p hict 06/01/2016 83 2

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị văn phòng" giới thiệu tới người học các nội dung: Công tác tổ chức văn phòng, tổ chức lao động văn phòng, thông tin trong nghiệp vụ văn phòng, tổ chức công tác lễ tân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p hict 06/01/2016 69 2

 • Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật tiện" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở kỹ thuật tiện (khái niệm cơ bản về gia công tiện, gia công mặt trụ ngoài, quy trình công nghệ gia công tiện,...), máy tiện (các cơ cấu chung của máy, khái niệm chung về máy tiện, nguyên lý vận hành máy tiện,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p hict 05/01/2016 66 1

 • Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật tiện", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Gia công các bề mặt phức tạp, cơ sở lý thuyết về cắt gọt kim loại, những khái niệm để mở rộng hiểu biết về kỹ thuật của người thợ tiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p hict 05/01/2016 69 1

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Tiền tệ ngân hàng", phần 2 trình bày các nội dung: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p hict 05/01/2016 111 1

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ ngân hàng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, các chế độ lưu thông tiền tệ, lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát, tín dụng và thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p hict 05/01/2016 42 1

 • Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng" gồm 73 bài tập chọn lọc ở mức độ trung bình trở lên dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức kỹ thuyết đã học. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉnh lưu Điốt, chỉnh lưu tiristor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p hict 05/01/2016 86 2

 • Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập và bài giải về băm điện áp một chiều, điều chỉnh điện áp xoay chiều, biến tần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p hict 05/01/2016 53 2

 • Ebook Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Giải thích ngữ pháp tiếng Anh" cung cấp đầy đủ kiến thức và cho các dạng bài tập kèm theo cả đáp án để kiểm tra và củng cố lại kiến thức tiếng Anh cơ bản đã học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   145 p hict 05/01/2016 52 5

 • Ebook Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Giải thích ngữ pháp tiếng Anh", phần 2 giới thiệu tới người đọc các cấu trúc ngữ pháp và bài tập về mệnh đề và cụm từ, câu, cầu điều kiện, câu bị động, sự diễn tả về số lượng, từ vựng học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p hict 05/01/2016 60 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số