• Ebook Cẩm nang sử dụng động từ tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang sử dụng động từ tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cẩm nang sử dụng động từ tiếng Anh", phần 2 trình bày các nội dung: Hình thức giả định, động từ theo sau bởi động danh từ hay động từ nguyên thể, giới từ và động danh từ, động tình từ, động từ theo sau bởi giới từ, cụm động từ, một số cấu trúc và động từ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham...

   193 p hict 19/11/2015 86 3

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh" cung cấp cho người đọc các công thức cấu trúc câu và các bài tập trắc nghiệm vận dụng lý thuyết về các thì, các mẫu câu trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hict 19/11/2015 83 5

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh", phần 2 cung cấp cho người đọc acsc bài tập trắc nghiệm phần semtence building, bài tập viết lại câu trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hict 19/11/2015 54 2

 • Giáo trình Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)" cung cấp cho người đọc các bài học về các lĩnh vực: Business ethics, customer relations, marketing in business, promotion, steps to sales succes. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hict 19/11/2015 44 4

 • Giáo trình Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)", phần 2 cung cấp cho người đọc các bài học: Distribution, 50 efective ways to win new customers, tips for successful business. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p hict 19/11/2015 56 2

 • Giáo trình Đại số tuyến tính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Đại số tuyến tính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Nội dung chính của giáo trình này là những vấn đề mở đầu của đại số tuyến tính, giải tích cổ điển và được trình bày trong bốn chương. Chương 1 trình bày các kiến thức về tập hợp quan hệ và ánh xạ. Chương 2 trình bày về định thức, ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Chương 3 trình bày về phép tính vi phân hàm một biến. Chương 4 trình...

   37 p hict 18/11/2015 34 1

 • Giáo trình Đại số tuyến tính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Đại số tuyến tính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây. Nội dung chính của giáo trình này là những vấn đề mở đầu của đại số tuyến tính, giải tích cổ điển. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p hict 18/11/2015 41 1

 • Ebook Target TOEIC: Part 1

  Ebook Target TOEIC: Part 1

  Ebook Target TOEIC Second Edition provides readers 7 practice tests (full test) with recommended types and quantities as the real test questions. End of the book provides the answer exams help students to lookup. Invite you to refer to the first book.

   177 p hict 18/11/2015 99 6

 • Ebook Target TOEIC: Part 2

  Ebook Target TOEIC: Part 2

  Following the contents of the first book, Target TOEIC Second Edition, Part 2 gives readers practice tests including chapter 5, chapter 6, and the questions and keywords, ... Invite you to refer to contents in detail.

   142 p hict 18/11/2015 50 1

 • Ebook Tiếng Anh kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tiếng Anh kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh kỹ thuật - Tập 1: Khoa học cơ bản" cung cấp cho người đọc các bài tập ôn tập ngữ pháp và bài tập điền từ về các thì trong tiếng Anh,bài tập động từ, giới từ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tự học, nâng cao khả năng tiếng Anh.

   196 p hict 18/11/2015 54 4

 • Ebook Tiếng Anh kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tiếng Anh kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh kỹ thuật - Tập 1: Khoa học cơ bản", phần 2 cung cấp cho người đọc các bài học giúp người học có thể luyện kỹ năng nghe nói, các ký hiệu toán học, phương pháp và cách dịch tiếng Anh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p hict 18/11/2015 42 2

 • Ebook Tiếng Anh cho người làm công ty nước ngoài: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh cho người làm công ty nước ngoài: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh cho người làm công ty nước ngoài", phần 2 cung cấp cho người đọc acsc câu nói giao tiếng tiếng Anh với khách hàng, giới thiệu 5 thì thông dụng, bốn hình thức công lớn, các hình thực câu thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p hict 18/11/2015 50 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số