• Ebook Chiến tranh tiền tệ - Song Hongbing

  Ebook Chiến tranh tiền tệ - Song Hongbing

  Chiến tranh tiền tệ đề cập đến một cuộc chiến khốc liệt, không khoan nhượng và dai dẳng giữa một nhóm nhỏ các ông trùm tài chính - đứng đầu là gia tộc Rothschild - với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia; chiến tranh tiền tệ cũng giúp chúng ta hiểu nhiều điều, rằng Bill Gates chưa phải là người giàu nhất hành tinh, rằng tỉ lệ...

   68 p hict 25/08/2015 38 1

 • Giáo trình Định giá đất - TS. Hồ Thị Lam (chủ biên)

  Giáo trình Định giá đất - TS. Hồ Thị Lam (chủ biên)

  Giáo trình "Định giá đất" có cấu trúc gồm 5 chương cung cấp cho người học các kiến thức về đất đai và thị trường đất đai, giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất, định giá đất và nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá đất, định giá đất ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p hict 25/08/2015 44 1

 • Ebook Tổng quát chứng khoán

  Ebook Tổng quát chứng khoán

  Cuốn sách "Tổng quát chứng khoán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giải thích thuật ngữ, cách đọc và hiểu giá cổ phiếu, chứng khoán; chứng khoán, cổ phiếu và trái phiểu; thế nào là đầu cơ chứng khoán; xin thành lập công ty chứng khoán như thế nào; phân loại chứng khoán khi nhập cuộc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   494 p hict 25/08/2015 25 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 12

  Financial Markets and Institutions: Chapter 12

  Chapter 12 Market Microstructure and Strategies: describe the common types of stock transactions, explain how stock transactions are executed, describe the regulation of stock transactions, explain how barriers to international stock transactions have been reduced.

   24 p hict 25/08/2015 17 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 6

  Financial Markets and Institutions: Chapter 6

  Chapter 6 Money Markets: describe the features of the most popular money market securities, explain how money markets are used by institutional investors, explain the valuation and risk of money market securities, explain how money markets have become globally integrated.

   40 p hict 25/08/2015 24 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 14

  Financial Markets and Institutions: Chapter 14

  Chapter 14 Options Markets: provide a background on options, explain why stock option premiums vary, explain how stock options are used to speculate, explain how stock options are used to hedge, explain the use of stock index options, explain the use of options on futures.

   41 p hict 25/08/2015 24 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 2

  Financial Markets and Institutions: Chapter 2

  Chapter 2 Determination of Interest Rates: apply the loanable funds theory to explain why interest rates change, identify the most relevant factors that affect interest rate movements, explain how to forecast interest rates.

   29 p hict 25/08/2015 25 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 13

  Financial Markets and Institutions: Chapter 13

  Chapter 13 Financial Futures Markets: provide a background on financial futures contracts, explain how interest rate futures contracts are used to speculate or hedge based on anticipated interest rate movements,...

   37 p hict 25/08/2015 16 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 3

  Financial Markets and Institutions: Chapter 3

  Chapter 3 Structure of Interest Rates: describe how characteristics of debt securities cause their yields to vary, demonstrate how to estimate the appropriate yield for any particular debt security, explain the theories behind the term structure of interest rates.

   31 p hict 25/08/2015 18 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 7

  Financial Markets and Institutions: Chapter 7

  Chapter 7 Bond Markets: provide a background on bonds, describe the different types of bonds and their characteristics, explain how bond markets have become globally integrated, describe other types of long-term debt securities.

   33 p hict 25/08/2015 20 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 10

  Financial Markets and Institutions: Chapter 10

  Chapter 10 Stock Offerings and Investor Monitoring: describe the private equity market, describe investor participation in the stock markets, describe the process of initial public offerings, describe the process of secondary offerings,...

   41 p hict 25/08/2015 23 1

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 17

  Financial Markets and Institutions: Chapter 17

  Chapter 17 Commercial Bank Operations: describe the market structure of commercial banks, describe the most common sources of funds for commercial banks, explain the most common uses of funds for commercial banks, describe typical off-balance sheet activities for commercial banks.

   35 p hict 25/08/2015 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số