• Ebook Kinh tế phát triển: Phần 1 - Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên)

  Ebook Kinh tế phát triển: Phần 1 - Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển, tổng quan các lý thuyết phát triển, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển kinh tế, vốn nhân lực và phát triển, nông nghiệp và...

   240 p hict 07/11/2015 48 1

 • Ebook Kinh tế phát triển: Phần 2 - Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên)

  Ebook Kinh tế phát triển: Phần 2 - Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế phát triển", phần 2 giới thiệu tơi người đọc các nội dung: Công nghiệp và phát triển, toàn cầu hóa và phát triển, môi trường và phát triển, tri thức và phát triển, quản lý một nền kinh tế mở ổn định và tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p hict 07/11/2015 47 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 1 - ĐH Đông Á

  Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 1 - ĐH Đông Á

  Phần 1 cuốn giáo trình Kế toán tài chính 3 trình bày các nội dung của 2 chương đầu tiên bao gồm: Chương 1 - Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, chương 2 - Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán dùng làm tài liệu tham khảo và...

   70 p hict 24/10/2015 92 5

 • Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 2 - ĐH Đông Á

  Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 2 - ĐH Đông Á

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính 3", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Kế toán các khoản phải thu và phải trả, chương 4 - Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

   59 p hict 24/10/2015 40 1

 • Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 1

  Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 1

  Mục đích của cuốn sách này là nhằm giúp các bạn sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, và toán học nắm bắt được một số kiến thức cơ bản của toán tài chính, với các ứng dụng thực tế trong tài chính, qua đó có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực này. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sau đây...

   142 p hict 24/10/2015 55 1

 • Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 2

  Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 2

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của ebook "Nhập môn toán tài chính" trình bày một số nguyên tắc định tính và định lượng cơ bản trong việc quản lý danh mục đầu tư; các phương pháp tính giải tích ngẫu nhiên, làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường về toán; một số khái niệm cơ bản của giải tích nhẫu nhiên, trong đó có...

   123 p hict 24/10/2015 55 1

 • Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 1

  Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 1

  Cuốn sách “Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác” trình bày sự ra đời, tôn chỉ, mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Ngân hàng thế giới, đặc biệt là thao tác nghiệp vụ của nó. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các nội dung chính như: Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thế giới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng...

   166 p hict 24/10/2015 53 2

 • Giáo trình Thanh toán quốc tế: Phần 1 - PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

  Giáo trình Thanh toán quốc tế: Phần 1 - PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

  Giáo trình Thanh toán quốc tế giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market), các phương tiện thanh toán quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), các phương thức thanh toán quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 sau...

   25 p hict 24/10/2015 68 1

 • Giáo trình Thanh toán quốc tế: Phần 2 - PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

  Giáo trình Thanh toán quốc tế: Phần 2 - PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

  Phương tức thanh toán quốc tế là toàn bộ quá trình, cách thức nhận trả tiền hàng trong giao dịch mua bán ngoại thương giữa tổ chức nhập khẩu và tổ chức xuất khẩu. Trong phần 2 của giáo trình này sẽ trình bày về một số phương tức thanh toán quốc tế như: Phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu, phương thức giao chứng...

   20 p hict 24/10/2015 56 1

 • Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 2

  Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác" gồm các nội dung như: Công tác mua sắm trong dự án vay vốn, chế độ tổng kho tiền tệ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Ngân hàng thế giới, hiệp hội phát triển quốc tế, công ty tài chính quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   142 p hict 24/10/2015 51 1

 • Ebook Tiền tệ - Ngân hàng: Phần 1

  Ebook Tiền tệ - Ngân hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Tiền tệ - Ngân hàng" với nội dung bao gồm 15 chương được trình bày theo văn phong đơn giản, mạch lạc và chi tiết, quyển sách này có thể là cẩm nang giúp bạn tự học, hoàn chỉnh thêm kiến thức và lý luận của mình về tiền tệ và ngân hàng. Điểm nhấn trong quyển sách này là tất cả các chương đều được cập nhật hoá, sát thực với...

   200 p hict 24/10/2015 62 2

 • Ebook Tiền tệ - Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tiền tệ - Ngân hàng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tiền tệ - Ngân hàng" giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau đây: Hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía...

   259 p hict 24/10/2015 61 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số