• Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của VAMC

  Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của VAMC

  Bài viết tập trung làm rõ thực trạng nợ xấu cũng như thực tiễn hoạt động và những hạn chế của VAMC, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát huy vai trò của VAMC trong xử lý nợ xấu của các NHTM Việt Nam.

   6 p hict 22/07/2019 46 0

 • Phát triển các hoạt động khoa học - công nghệ tại Học viện Ngân hàng

  Phát triển các hoạt động khoa học - công nghệ tại Học viện Ngân hàng

  Những năm gần đây, các hoạt động khoa học - công nghệ tại Học viện Ngân hàng (HVNH) có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hoạt động khoa học - công nghệ đã có những đóng góp quan trọng vào nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong nhà trường cũng như khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của HVNH trong khối...

   6 p hict 22/07/2019 39 0

 • Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại NHNN, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo.

   7 p hict 25/05/2019 61 0

 • Fashion design basics

  Fashion design basics

  Document "Fashion design basics" presents the following contents: Principles of fashion design, fashion design elements, fashion design presentation, fashion design process. Invite you to consult.

   27 p hict 23/11/2018 131 4

 • Ebook 4000 English words volume 1

  Ebook 4000 English words volume 1

  Ebook 4000 English words volume 1 consists of 30 lessons (unit), each lesson includes 20 words closely related to each other or are often used in phrases or similar cases. To better understand invite you to consult the documentation.

   191 p hict 21/09/2018 177 4

 • Ebook Dịch song ngữ nghe hiểu ETS TOEIC 2016 – Part 1 2 3 4

  Ebook Dịch song ngữ nghe hiểu ETS TOEIC 2016 – Part 1 2 3 4

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Ebook Dịch song ngữ nghe hiểu ETS TOEIC 2016 – Part 1 2 3 4. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu bổ ích giúp các bạn trong quá trình luyện tập nghe hiểu ETS TOEIC.

   172 p hict 21/09/2018 185 2

 • Ebook Conservation of Leather and Related Materials - Marion Kite, Roy Thomson

  Ebook Conservation of Leather and Related Materials - Marion Kite, Roy Thomson

  The conservation of skin, leather and related materials is an area that, until now, has had little representation by the written word in book form. Marion Kite and Roy Thomson, of the Leather Conservation Centre, have prepared a text which is both authoritative and comprehensive, including contributions from the leading specialists in their fields, such as Betty Haines, Mary Lou Florian, Ester Cameron and Jim Spriggs. The book covers all...

   363 p hict 21/09/2018 132 3

 • Ebook Embroidered Flora & Fauna: Three-Dimensional Textured Embroidery

  Ebook Embroidered Flora & Fauna: Three-Dimensional Textured Embroidery

  Taking inspiration from nature, this stunning variety of stitched projects offers a fantastic array of flowers, insects, butterflies, and birds, which utilize an intriguing range of materials and methods. The mixed-media techniques involved include ribbon work, appliqué, fabric manipulation, beading, and stumpwork. Accompanied by stitch diagrams and templates, the projects are geared to help both novices and experts extend their embroidery...

   75 p hict 21/09/2018 107 3

 • Ebook English for marketing and advertising - Oxford

  Ebook English for marketing and advertising - Oxford

  English for Marketing & Advertising is part of the EXPRESS SERIES. It is the ideal quick course for marketing & advertising professionals who need to communicate confidently and effectively in English. It can be used to supplement a regular coursebook, on its own, as a stand-alone intensive specialist course of for self-study.

   71 p hict 21/07/2017 209 2

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện: Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

  Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện: Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích những yếu tố ảnh hưởng tác động đến văn hóa đọc và nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc đến văn hóa đọc và nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc đọc cho sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội.

   146 p hict 27/02/2017 387 2

 • Ebook Tự luyện TOEIC 900C

  Ebook Tự luyện TOEIC 900C

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi TOEIC 900C, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Tự luyện TOEIC 900C" dưới đây. Nội dung cuốn sách cung cấp cho các bạn bộ đề thi nghe - đọc có đáp án giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi.

   276 p hict 25/07/2016 183 3

 • Ebook IELTS academic & general task 2: How to write at a band 9 level

  Ebook IELTS academic & general task 2: How to write at a band 9 level

  Ebook IELTS academic & general task 2: How to write at a band 9 level, this book has been written to provide the IELTS student with a brief summary outlining how to write an effective essay in the Task 2 portion of the Academic and General IELTS exams. It is hoped that this book acts as a supplement to the student’s repertoire of IELTS writing resources and not the student’s sole source of guidance for their studies in essay writing.

   69 p hict 25/07/2016 217 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số