Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoa kinh tế vĩ mô, số liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế trong dài hạn, nền kinh tế trong ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.