• Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 2

  Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn giáo trình, phần 2 sẽ trình bày về các nội dung: Lịch sử Nhà nước và pháp luật tư sản, Nhà nước và pháp luật XHCN. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   253 p hict 29/03/2017 191 2

 • Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 2

  Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Thuốc thử O-N, thuốc thử N-N, thuốc thử với cấu trúc S, thuốc thử không vòng, thuốc thử không tạo liên kết phối trí, thuốc thử hữu cơ cho anion. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p hict 26/02/2017 154 3

 • Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 1

  Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 1

  Phần 1 cuốn sách "Thuốc thử hữu cơ trong phân tích" trình bày các nội dung: Phân loại thuốc thử hữu cơ, lý thuyết về liên kết phối trí, nhóm chức phân tích và nhóm hoạt tính phân tích, những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p hict 26/02/2017 179 3

 • Ebook Cấu tạo chất đại cương: Phần 2

  Ebook Cấu tạo chất đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cấu tạo chất đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về phân tử và liên kết hóa học, phương pháp liên kết hóa trị, phương pháp Obital phân tử, liên kết giữa các phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p hict 26/02/2017 160 3

 • Ebook Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ: Phần 1

  Ebook Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ: trình bày các kiến thức đại cương về màu sắc và chất màu như: Đại cương về lý thuyết màu sắc, các hệ thống so sánh màu sắc, các phương pháp sản xuất pigment. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hict 26/02/2017 228 2

 • Ebook Cấu tạo chất đại cương: Phần 1

  Ebook Cấu tạo chất đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cấu tạo chất đại cương" trình bày các kiến thức: Khái quát về nguyên tử, phân tử; đại cương về hạt nhân nguyên tử, thuyết lượng tử Planck và đại cương về cơ học lượng tử, nguyên tử hidro và ion giống hidro, nguyên tử nhiều electron,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p hict 26/02/2017 209 2

 • Ebook Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ: Phần 2

  Ebook Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ", phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật sản xuất TiO2 từ Ilmenit, kỹ thuật sản xuất oxide crom từ quặng cromic, kỹ thuật sản xuất một số pigment. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hict 26/02/2017 161 3

 • Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 1

  Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Hóa học chất keo" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống keo, đối tượng của hóa học chất keo; điều chế và tinh chế các dung dịch keo; tính chất độc học của các hệ thống keo, sự hấp thụ, tính chất điện của các hệ thống keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p hict 22/01/2017 126 2

 • Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 2

  Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Độ bền vững và sự keo tụ của các hệ thống keo ghét lưu, các tính chất cơ học cấu thể của các hệ thống phân tán, các hệ với môi trường phân tán khí lỏng, rắn, các chất bán keo, các chất cao phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p hict 22/01/2017 151 2

 • Ebook Hóa học phân tích: Phần 1

  Ebook Hóa học phân tích: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học phân tích" cung cấp cho người học các kiến thức: Dung dịch chất điện ly - cân bằng hóa học, phản ứng axit - Bazơ, phản ứng tạo phức, phản ứng kết tủa, phản ứng oxi hóa khử, phân tích thể tích,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p hict 22/01/2017 146 2

 • Ebook Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn: Phần 1

  Ebook Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa kỹ thuật - Chất bôi trơn" do kỹ sư Trần Thị Mai làm chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức về ma sát và bôi trơn, dầu bôi trơn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học ngành máy tàu thủy dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p hict 22/01/2017 154 3

 • Ebook Hóa học phân tích: Phần 2

  Ebook Hóa học phân tích: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hóa học phân tích" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp chuẩn độ kết tủa, phương pháp phân tích khối lượng, các phương pháp phân hủy mẫu phân tích - Cách tách, làm giàu chất phân tích; các phương pháp phân tích điện hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p hict 22/01/2017 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số