• Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 gồm có 5 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.

   120 p hict 27/09/2016 169 4

 • Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Nguyễn Thiên Tú

  Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Nguyễn Thiên Tú

  Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh gồm 5 chương, trình bày về những vấn đề phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   97 p hict 25/04/2015 190 4

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tài

  Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tài

  Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Thừa nhận đạo đức kinh doanh, một số loại vi phạm cụ thể về đạo đức, những nguyên nhân dẫn đến hành vi phi đạo đức,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hict 26/07/2018 107 4

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tài

  Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tài

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các nhóm lợi ích quyết định các vấn đề về đạo đức kinh doanh, tương tác của doanh nghiệp với các nhóm lợi ích thứ nhất và thứ hai, các vấn đề liên quan đến các nhóm lợi ích,...

   17 p hict 26/07/2018 117 4

 • Ebook Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển - NXB Tri thức

  Ebook Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển - NXB Tri thức

  "Ebook Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển" gồm các phần chính: Diễn văn khai mạc, Phần 1. Phiên toàn thể; Phần 2. Các lớp chuyên đề, Lý lịch giảng viên, Ký hiệu và viết tắt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   390 p hict 30/03/2018 118 4

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 4 trình bày về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp – Áp dụng ISO 9000. Các nội dung chính của chương này gồm: Khái quát chung về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp, các nguyên lý cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng, quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở doanh nghiệp và một số tình huống thảo luận. Mời tham khảo.

   16 p hict 28/02/2018 124 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Chương này sẽ giới thiệu chung về các ứng dụng quản lý tri thức và kinh doanh thông minh. Thảo luận về nhu cầu, mục đích của các kho dữ liệu và người sử dụng sẽ đón nhận các hệ kinh doanh thông minh như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà Fox Lake có thể sử dụng để xác định các hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều nhất hoặc ít nhất...

   62 p hict 26/04/2018 88 3

 • Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thống kê kinh doanh gồm nội dung các chương: Chương 4 - Thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp, chương 5 - Thống kê tài sản lưu động của doanh nghiệp, chương 6 - Thống kê giá thành sản phẩm.

   96 p hict 31/05/2018 115 3

 • Ebook Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề lý luận cơ bản về sức cạnh tranh của doanh nghiệp, kinh nghiệm trong nước và quốc tế nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   180 p hict 29/05/2016 128 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 5 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm trình bày về vấn đề kiểm soát và đánh giá chất lượng. Nội dung chính của chương này gồm có: Một số khái niệm thống kê cơ bản, kiểm soát quá trình bằng thống kê, một số công cụ để kiểm soát chất lượng, đánh giá chất lượng, một số bài tập tình huống.

   21 p hict 28/02/2018 112 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 1 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm do TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn trình bày một số nội dung về sản phẩm và phân loại sản phẩm. Mục tiêu của chương này là tìm hiểu một số khái niệm cơ bản; phân loại sản phẩm; ký hiệu sản phẩm, nhãn, nhãn hiệu hàng hóa.

   11 p hict 28/02/2018 109 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng giúp người học có thể giải đáp các câu hỏi: Cộng tác là gì, các thành phần của HTTT cộng tác, sử dụng hệ cộng tác như thế nào để tăng thông tin liên lạc trong đội làm việc, sử dụng hệ cộng tác để quản lý nội dung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p hict 26/04/2018 85 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số