• Hợp đồng khoán việc

  Hợp đồng khoán việc

  Hợp đồng khoán việc là hợp đồng mà người lao động với vai trò người nhận khoán, ngoài việc sử dụng sức lao động con người, họ còn phải tự mua sắm trang bị công cụ lao động (đối với trường hợp khoán nhân công) và cả chi phí nguyên liệu, vật liệu (đối với trường hợp khoán trọn gói) để hoàn thành công việc giao khoán.

   9 p TaiLieuvn 17/05/2023 7 5

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 06-TNDN)

  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 06-TNDN)

  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 06-TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản.

   1 p TaiLieuvn 05/04/2023 5 2

 • Mẫu Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

  Mẫu Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

  Mẫu Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị… mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   2 p TaiLieuvn 26/12/2022 8 2

 • Mẫu Yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

  Mẫu Yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

  Yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân được thi hành trên thực tế một cách nghiêm chỉnh và đúng pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   1 p TaiLieuvn 26/12/2022 9 2

 • Mẫu Yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

  Mẫu Yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

  Mẫu Yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát là kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc áp dụng các quy định của pháp luật tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo việc tạm giữ, tạm giam, chế độ tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của...

   2 p TaiLieuvn 26/12/2022 12 2

 • Mẫu Giấy triệu tập của Viện kiểm sát

  Mẫu Giấy triệu tập của Viện kiểm sát

  Giấy triệu tập là một trong những giấy tờ được ban hành trong thủ tục tố tụng hình sự mang tính chất bắt buộc người bị triệu tập phải có mặt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy lời khai, xác minh thêm thông tin liên quan đến vụ việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p TaiLieuvn 26/12/2022 19 3

 • Mẫu Đơn xin hủy mã số thuế

  Mẫu Đơn xin hủy mã số thuế

  Mẫu Đơn xin hủy mã số thuế là mẫu đơn được lập ra với các thông tin gửi lên cơ quan quản lý thuế để xin hủy mã số thuế. Mẫu đơn xin hủy mã số thuế để trình bày về việc muốn xin hủy mã số thuế và xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và...

   2 p TaiLieuvn 26/12/2022 12 2

 • Mẫu Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân

  Mẫu Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân

  Mẫu Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân là văn bản do cá nhận gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền để xin cơ quan có thẩm quyền đóng mã số thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

   2 p TaiLieuvn 26/12/2022 11 2

 • Mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa) một tài liệu không thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

   2 p TaiLieuvn 26/12/2022 12 2

 • Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua - khen thưởng của Viện kiểm sát

  Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua - khen thưởng của Viện kiểm sát

  Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát là văn bản ghi lại cuộc họp xét thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát, về thành phần tham dự, nội dung thảo luận để xét khen thưởng, về loại hình khen thưởng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

   2 p TaiLieuvn 26/12/2022 11 2

 • Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

  Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

  Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

   7 p TaiLieuvn 26/12/2022 18 3

 • Mẫu Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

  Mẫu Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

  Mẫu Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án được ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời các bạn tham khảo và tải mẫu!

   6 p TaiLieuvn 26/12/2022 25 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số