• Thành ngữ TOEIC căn bản: Phần 2

  Thành ngữ TOEIC căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "990 thành ngữ TOEIC căn bản" tiếp tục trình bày các nội dung về phần đọc hiểu: Động từ, từ nối, tính từ, phó từ, danh từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p TaiLieuvn 24/05/2023 7 5

 • Thành ngữ TOEIC căn bản: Phần 1

  Thành ngữ TOEIC căn bản: Phần 1

  Tài liệu "990 thành ngữ TOEIC căn bản" phần 1 trình bày bài tập và phương pháp ôn luyện phần thi nghe: động từ, câu, tính từ, phó từ, danh từ. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn thí sinh nâng cao khả năng tiếng Anh và ứng dụng được nhiều hơn trong thực tế.

   149 p TaiLieuvn 24/05/2023 10 5

 • Đề cương học phần Tiếng Anh thương mại

  Đề cương học phần Tiếng Anh thương mại

  Đề cương học phần Tiếng Anh thương mại cung cấp vốn kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và có kiến thức nền tảng về chuyên ngành liên quan để có thể phục vụ cho giao tiếp thông thường liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại.

   10 p TaiLieuvn 22/05/2023 3 3

 • Đề cương học phần Tiếng Trung 2

  Đề cương học phần Tiếng Trung 2

  Học phần "Tiếng Trung 2" giúp các bạn có kiến thức nền tảng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp (bậc 3); Phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết ở mức độ tiền trung cấp (bậc 3) và các kỹ năng khác: làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm thông tin, giao tiếp.

   19 p TaiLieuvn 22/05/2023 2 2

 • Đề cương học phần Tiếng Trung 1

  Đề cương học phần Tiếng Trung 1

  Học phần "Tiếng Trung 1" giúp các bạn có kiến thức nền tảng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp (bậc 2); Phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết ở mức độ tiền trung cấp (bậc 2) và các kỹ năng khác: làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm thông tin, giao tiếp.

   14 p TaiLieuvn 22/05/2023 3 2

 • Đề cương học phần Tiếng Anh 2

  Đề cương học phần Tiếng Anh 2

  Học phần Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai thuộc khối kiến thức chung bắt buộc, được xếp học trong học kỳ thứ hai của chương trình đào tạo; giúp cho người học có kiến thức cơ bản để làm bài thi PET.

   11 p TaiLieuvn 22/05/2023 3 2

 • Đề cương học phần Tiếng Anh 1

  Đề cương học phần Tiếng Anh 1

  Học phần "Tiếng Anh 1" giúp các bạn có kiến thức nền tảng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở mức độ sơ cấp (bậc 2). Phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết ở mức độ sơ cấp (bậc 2) và các kỹ năng khác: làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm thông tin, giao tiếp.

   11 p TaiLieuvn 22/05/2023 2 2

 • A research on improving listening skill through English songs

  A research on improving listening skill through English songs

  This research is aimed at improving students’ listening skill in faculty of English Language Studies, HUBT. This research used English songs as technique in enhancing listening. Most of the students were not able to listen well because they lacked of vocabulary.

   3 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

 • A study on ways to improve English-major students’ speaking skills

  A study on ways to improve English-major students’ speaking skills

  Speaking is considered to be the most essential skill for an individual to be able to communicate successfully with other people. This study will find out the reasons for the problems and then suggest recommendations to improve student’s speaking skills.

   6 p TaiLieuvn 18/05/2023 3 3

 • A study on the factors that hinder students from speaking performance and solutions to overcome the weakness in speaking skill

  A study on the factors that hinder students from speaking performance and solutions to overcome the weakness in speaking skill

  The study aims to help students whose have limited time to learn English in class, and they still do not have enough encouragement to practice English outside the class in order to get familiar with English. This article will analyze the causes that make the students difficult to communicate in English and also presented some of appropriate solutions to overcome the weakness in speaking skill.

   4 p TaiLieuvn 18/05/2023 5 3

 • The effect of movie viewing on learning English as a second language

  The effect of movie viewing on learning English as a second language

  This article aims to investigate the advantages and disadvantages of movie viewing on learning English as a second language. The main purpose of this paper is to make some suggestions to deal with existing disadvantages and therefore to facilitate language learning.

   6 p TaiLieuvn 18/05/2023 4 2

 • A contrastive analysis of English and Vietnamese noun phrase

  A contrastive analysis of English and Vietnamese noun phrase

  This study was intended to provide sufficient information about syntactic features of the noun phrase in English and Vietnamese and clarify the similarities and differences between them as well. The results show that both English and Vietnamese noun phrases have a head noun; a noun phrase may consist of only one word in both languages; a noun phrase can be made from 2 nouns.

   7 p TaiLieuvn 18/05/2023 3 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật