• Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 2

  Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 2

  Nhằm giúp các bạn nắm bắt kịp thời sự phát triển và tiến bộ, đồng thời giúp các bạn vượt qua kỳ thi về mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách Nối kết mạng trong gia đình và internet bố cục rõ ràng, nội dung được nêu ngắn gọn cộng thêm phần hình ảnh minh họa. Cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây nhé!

   138 p hict 21/01/2022 5 0

 • Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 1

  Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 1

  Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet gồm có 8 hoạt động, trình bày chi tiết các vấn đề về mạng máy tính, cách cấu hình mạng, thực hiện, quản lý và xử lý xử cố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   129 p hict 21/01/2022 7 0

 • Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - quản lý tuyển sinh, giao diện đăng nhập hệ thống, thống kê số lượng thí sinh theo khối, giao diện dành cho nhân viên, danh sách thí sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p hict 27/12/2021 32 0

 • Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - ứng dụng Windows Form: các bài tập về ứng dụng Windows Form; lập trình với C# - quản lý bán hàng, thiết kế form quản lý bán hàng, quản lý danh mục hóa đơn, quản lý danh mục khách hàng, quản lý danh mục nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p hict 27/12/2021 29 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Trần Đình Khang

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Trần Đình Khang

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Trần Đình Khang cung cấp cho học viên các kiến thức về tin học căn bản, thông tin và biểu diễn thông tin, hệ thống máy tính, các hệ thống ứng dụng; giải quyết bài toán, thuật toán, thuật toán tìm phần tử lớn nhất trong một dãy hữu hạn số, thuật toán giải phương trình bậc hai;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   108 p hict 27/12/2021 32 1

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Trần Đình Khang

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Trần Đình Khang

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Trần Đình Khang sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về lập trình, tổng quan về ngôn ngữ C, kiểu dữ liệu và biểu thức trong C, cấu trúc lập trình trong C, mảng, con trỏ và xâu kí tự, cấu trúc, hàm, tệp dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   118 p hict 27/12/2021 32 1

 • Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 1

  Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 1

  Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản AUTOCAD 2018: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Làm quen với giao diện mới của Autocad; Các thiết lập ban đầu trong Autocad; Thiết lập cơ bản trong Option; Thiết lập về giao diện trong Auto/Autocad;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p hict 29/11/2021 32 1

 • Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 2

  Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lệnh dựng hình thường xuyên sử dụng trong Autocad; Thiết lập và quản lý LAYER; Quản lý các đối tượng Text, Dim, Leader, Hatch trong Autocad;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   203 p hict 29/11/2021 31 1

 • Bài tập Cơ sở dữ liệu

  Bài tập Cơ sở dữ liệu

  Cuốn Cơ sở dữ liệu này tóm tắt lại cho người học những kiến thức lý thuyết như mô hình thực thể - liên hệ, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL, thiết kế cơ sở dữ liệu. Sau mỗi phần tóm tắt lý thuyết sẽ là phần bài tập kèm theo lời giải tóm tắt để giúp các bạn sinh viên có thể nắm bắt và rèn luyện kỹ năng...

   320 p hict 29/11/2021 22 0

 • Tập bài giảng Hệ điều hành mạng

  Tập bài giảng Hệ điều hành mạng

  Tập bài giảng Hệ điều hành mạng gồm có 3 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: Các khái niệm cơ bản và cài đặt, chương 2: Quản lý tài nguyên mạng, chương 3: Các dịch vụ mạng và bảo mật. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   340 p hict 29/11/2021 25 0

 • Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

  Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

  "Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal) - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" trang bị cho người học kiến thức về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Khai báo, biểu thức và câu lệnh; Thủ tục vào, ra dữ liệu; Các câu lệnh điều kiện và câu lệnh chọn; Thực hành turbo pascal; Kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con;...

   91 p hict 28/09/2021 69 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 8

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 8

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 8 trình bày các nội dung chính sau: Cây B-tree, cây nhiều nhánh tìm kiếm, thêm node mới, tách node,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   29 p hict 28/09/2021 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số