• Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 Mô hình kết nối hệ thống mở OSI, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc phân tầng; Mô hình OSI. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 2 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 2 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 2 Bộ giao thức TCP/IP, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử của TCP/IP; Tổng quan về TCP/IP; Mô hình tham chiếu TCP/IP; Quá trình truyền thông; Mô hình TCP/IP;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 Các giao thức tầng giao vận,cung cấp cho người học những kiến thức như: giao thức TCP; đặc điểm của TCP; cấu trúc gói tin trong giao thức TCP; các cổng TCP; hoạt động của giao thức TCP; thiết lập kết nối; truyền dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 4 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 4 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 4 Các giao thức tầng liên mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao thức phân giải địa chỉ ARP; Các loại bản tin ARP; Cấu trúc khung ARP; Cơ chế hoạt động; Hoạt động của Proxy ARP; Giao thức RARP; Giao thức Internet;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 Các công nghệ tầng giao diện mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ethernet; Giao thức truy cập đường truyền; Cách thức mã hóa tín hiệu; Khung Ethernet; Cấu trúc khung Token Ring; Các kiểu kết nối đầu cuối FDDI; Khả năng chịu lỗi FDDI;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hict 24/06/2022 5 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 Các giao thức tầng ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giao thức UDP cơ bản; Giao thức DHCP; DHCP Relay Agents; Hoạt động của DHCP Relay Agents; Các ứng dụng SNMP; Giao thức TFTP; Các giao thức TCP cơ bản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng Web search - Bài 2: Máy tìm kiếm Google

  Bài giảng Web search - Bài 2: Máy tìm kiếm Google

  Bài giảng Web search - Bài 2: Máy tìm kiếm Google. bài này cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về Google; những cú pháp đặc biệt của Google; những chủ đề tìm kiếm của Google;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng Web search - Bài 1: Tổng quan về các máy tìm kiếm

  Bài giảng Web search - Bài 1: Tổng quan về các máy tìm kiếm

  Bài giảng Web search - Bài 1: Tổng quan về các máy tìm kiếm. bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm của máy tìm kiếm dữ liệu trên Internet; cấu trúc của các máy tìm kiếm dữ liệu trên Internet; cấu trúc webpage trong kết quả tìm kiếm trả về và nguyên tắc hoạt động của máy tìm kiếm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng Web search - Bài 3: Máy tìm kiếm Facebook graph search và Facebook trends

  Bài giảng Web search - Bài 3: Máy tìm kiếm Facebook graph search và Facebook trends

  Bài giảng Web search - Bài 3: Máy tìm kiếm Facebook graph search và Facebook trends. bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: máy tìm kiếm Facebook Graph Search; các cú pháp đặc biệt của Facebook Graph Search; Facebook Trends; các cú pháp đặc biệt của Facebook Trends;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hict 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng Web search - Bài 4: Máy tìm kiếm bing.com

  Bài giảng Web search - Bài 4: Máy tìm kiếm bing.com

  Bài giảng Web search - Bài 4: Máy tìm kiếm bing.com. bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan máy tìm kiếm Bing; các cú pháp của máy tìm kiếm Bing; các lệnh tìm kiếm đặc biệt của Bing;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hict 24/06/2022 4 0

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyển đổi số quốc...

   264 p hict 28/05/2022 20 0

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh mạng; Bàn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p hict 28/05/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số