• Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Đinh Thu Quỳnh

  Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Đinh Thu Quỳnh

  Bài giảng Quản trị marketing do ThS. Đinh Thu Quỳnh biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản cho bạn học là Phạm vi của marketing, các khái niệm cốt lõi của marketing, thực tế marketing, nội dung của quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hict 28/02/2020 23 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng, lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, chiến lược bán hàng cá nhân và xúc tiến bán hàng. Để tìm hiểu kỹ các kiến thức về quản trị bán hàng cũng như các chiến lược kinh doanh mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p hict 30/01/2020 88 1

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị bán hàng hiện đại": Phần 2 gồm các nội dung: thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát ban hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc hơn các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho...

   161 p hict 30/01/2020 68 0

 • Mô hình nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam

  Mô hình nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam

  Bài viết này tổng quan các nghiên cứu liên quan về hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ (TPHC), tập trung vào nghiên cứu tác động tích hợp của các yếu tố cá nhân và bối cảnh của người tiêu dùng Việt Nam về thái độ và hành vi mua TPHC. Bối cảnh phụ thuộc vào hoàn cảnh bao gồm cả những yếu tố thúc đẩy và cản trở, kìm hãm trong việc phát triển...

   8 p hict 30/01/2020 28 0

 • Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: Nghiên cứu trường hợp ngành marketing của trường Đại học Tài chính – Marketing

  Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: Nghiên cứu trường hợp ngành marketing của trường Đại học Tài chính – Marketing

  Nghiên cứu này đánh giá chất lượng đào tạo đại học dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: Nghiên cứu trường hợp ngành marketing của Đại học Tài chính – Marketing. Dựa trên khung lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ của Parasuraman, Zeitham và Berry (1985, 1988, 1991), lý thuyết “kỳ vọng - chất lượng” của Oliver (1980, 1988) và kế thừa các...

   16 p hict 30/01/2020 34 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Kinh tế (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi của khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường, các quyết định về sản phẩm. Mời các bạn cùng tham...

   242 p hict 24/12/2019 132 1

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định về giá, các quyết định về phân phối, các quyết định về truyền thông marketing tích hợp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   242 p hict 24/12/2019 72 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về chính sách sản phẩm. Nội dung chính chương 4 gồm có: khái niệm sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, nội dung của chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hict 24/12/2019 41 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 5 trình bày về chính sách giá. Nội dung chính trong chương gồm có: Vai trò và yêu cầu của việc định giá, những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá, các phương pháp định giá cơ bản, các chính sách giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hict 24/12/2019 45 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 6 - Chính sách phân phối. Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Khái niệm về phân phối, vai trò - chức năng của phân phối, các phần tử trung gian trong kênh phân phối, các loại kênh phân phối cơ bản, các chính sách phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hict 24/12/2019 44 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 1 - Nhập môn marketing. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Sự hình thành và phát triển của marketing, một số quan điểm của marketing, vai trò và chức năng của marketing, marketing hỗn hợp - marketing mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 24/12/2019 53 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Các môi trường marketing của một doanh nghiệp, nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p hict 24/12/2019 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số