• Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Marketing dịch vụ - Phần 2 gồm có các chương như: Chương VII - Khả năng tiếp cận dịch vụ, chương VIII - Định giá dịch vụ, chương IX - Xúc tiến trong marketing dịch vụ, chương X - Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   207 p hict 24/07/2017 4 2

 • Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Marketing dịch vụ (Dùng cho dinh viên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính - Viễn thông) do tác giả Nguyễn Thượng Thái biên soạn gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các chương 1 đến 6 với những nội dung cơ bản như: Khái quát về marketing dịch vụ, nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ, sản phẩm trong marketing dịch vụ,...

   131 p hict 24/07/2017 4 2

 • Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 1 trình bày những hiểu biết về quản lý marketing, phân tích các cơ hội marketing, nghiên cứu và lựa chọn các thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược marketing.

   485 p hict 24/07/2017 5 3

 • Ebook Quản trị marketing: Phần 2 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 2 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 2 trình bày nội dung xây dựng các chương trình marketing; tổ chức, thực hiện và kiểm tra nổ lực marketing. Cuốn sách này đề cập đến tất cả những đề tài mà một người quản trị marketing am hiểu cần phải biết.

   391 p hict 24/07/2017 8 4

 • Ebook Marketing căn bản - Philip Kotler

  Ebook Marketing căn bản - Philip Kotler

  Marketing căn bản trình bày cơ sở xã hội của marketing: Thỏa mãn nhu cầu của con người, quá trình quản trị marketing, hệ thống nghiên cứu và thông tin marketing, môi trường marketing, thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng, thị trường doanh nghiệp và hành vi của người mua nhân danh doanh nghiệp, phân khúc thị trường; lựa chọn...

   269 p hict 24/07/2017 3 2

 • Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 - Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu

  Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 - Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu

  Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 trình bày Cách thức tổ chức họp báo và phương pháp làm việc hiệu quả giữa doanh nghiệp và công ty truyền thông (PR Agency). Mời bạn tham khảo nội dung phần 2 của tài liệu.

   103 p hict 21/07/2017 3 2

 • Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu

  Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu

  Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 có nội dung trình bày về cách viết thông cáo báo chí và kỹ năng tạo dựng quan hệ với giới truyền thông. Trong phần cách viết thông cáo báo chí giới thiệu với bạn một bố cục chuẩn của TCBC và phương pháp dễ dàng nhất. Trong phần kỹ năng tạo dựng quan hệ với giới truyền thông tập trung vào những vấn đề mà...

   123 p hict 21/07/2017 2 2

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá thị trường quốc tế toàn cầu hóa - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá thị trường quốc tế toàn cầu hóa - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Đánh giá thị trường quốc tế toàn cầu hóa trình bày một số vấn đề sau: Thông tin cần thu thập, vai trò của nghiên cứu thị trường quốc tế, một số hoạt động chính, mức độ nghiên cứu thị trường,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p hict 17/06/2017 4 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật giúp người học nắm bắt được tầm quan trọng của việc đánh giá môi trường chính trị - pháp luật trong kinh doanh quốc tế, biết được các nguy cơ từ môi trường chính trị - pháp luật, đánh giá được các rủi ro chính trị để có các chiến lược giảm rủi ro chính trị,... Mời các bạn cùng tham...

   14 p hict 17/06/2017 1 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá môi trường văn hóa - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá môi trường văn hóa - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Đánh giá môi trường văn hóa trình bày một số nội dung sau: Đặc điểm môi trường văn hóa, các tác động của môi trường văn hóa, các yếu tố của văn hóa,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng này cung cấp những thông tin tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế như: Vai trò của kế hoạch hóa, các giai đoạn kế hoạch hóa, nội dung chiến lược Marketing quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hict 17/06/2017 1 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chính sách truyền thông quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chính sách truyền thông quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

  Chương này của bài giảng Marketing quốc tế cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến chính sách truyền thông quốc tế. Mục tiêu của chương giúp người học nắm bắt được các thách thức trong việc xây dựng các chính sách truyền thông quốc tế, biết được các mô hình truyền thông, biết được các yếu tố ảnh hưởng tới chính sách truyền...

   12 p hict 17/06/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số