• Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B Marketing) - Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B Marketing) - Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B Marketing) do Trần Thị Ý Nhi biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Nhập môn marketing công nghiệp, khách hàng công nghiệp và hành vi mua, phân khúc thị trường phát triển sản phẩm, định giá trong marketing công nghiệp, mối quan hệ kênh phân phối,...

   86 p hict 30/06/2018 48 2

 • Bài giảng Marketing căn bản - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản do Trần Thị Trường Nhung biên soạn gồm 7 chương được trình bày như sau: Nhập môn marketing, nghiên cứu thị trường, chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách chiêu thị.

   135 p hict 30/06/2018 47 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ do Trần Thị Trường Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về dịch vụ trong marketing, định vị dịch vụ, nghiên cứu đặc điểm của dịch vụ, marketing mix dịch vụ, quá trình marketing tương tác,...

   78 p hict 30/06/2018 58 2

 • Bài giảng Marketing Thương mại điện tử - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Marketing Thương mại điện tử - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của bài giảng gồm có: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử, hành vi mua của KHĐT và nghiên cứu Thương mại điện tử, truyền thông Thương mại điện tử, chào hàng điện tử, định giá trong TMĐT, phân phối Thương mại điện tử, lập kế hoạch Marketing điện tử, một số công cụ marketing điện tử.

   162 p hict 30/06/2018 47 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Chương 4.1 trình bày về "Sáng tạo sản phẩm dịch vụ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lập kế hoạch và sáng tạo dịch vụ, nhận dạng và phân loại dịch vụ hỗ trợ, phát triển sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ.

   26 p hict 30/06/2018 48 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục tiêu của Chương 1 giúp chúng ta tìm hiểu các vấn đề sau: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại? Thực tiễn tại VN? Khái niệm về dịch vụ, các đặc điểm riêng của dịch vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ.

   32 p hict 30/06/2018 53 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Trong chương 2, chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề sau: Vị trí của khách hàng trong hoạt động dịch vụ, khách hàng chấp nhận rủi ro nào trong sử dụng dịch vụ, kỳ vọng của khách hàng và mối liên quan với sự hài lòng của họ, những khó khăn trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ, việc tăng hoặc giảm mức độ tiếp xúc giữa khách hàng và nhà cung...

   28 p hict 30/06/2018 48 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục tiêu chương 3 là tìm kiếm lợi thế cạnh tranh, tạo cơ sở cho chiến lược tập trung, tạo ra sự khác biệt cho một thương hiệu, phân tích đối thủ cạnh tranh, thị trường và nội bộ doanh nghiệp, hoạch định chiến lược cạnh tranh, thay đổi chiến lược định vị.

   33 p hict 30/06/2018 58 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Chương 4.2 giúp người học hiểu về "Chính sách giá và quản lý giá phí dịch vụ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục tiêu và cơ sở của việc định giá, định giá theo chi phí, định giá theo giá trị, định giá theo cạnh tranh, quản lý doanh thu, những vấn đề đạo đức và sự công bằng trong chính sách giá, định giá dịch vụ trên thực tế.

   27 p hict 30/06/2018 57 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Cùng nắm kiến thức trong chương 4.3 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các hình thức phân phối dịch vụ, các quyết định về thời gian và địa điểm, vai trò của các nhà trung gian, phân phối dịch vụ trên thị trường quốc tế.

   18 p hict 30/06/2018 45 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.4 trình bày các nội dung sau: truyền thông đóng vai trò then chốt trong marketing, những thách thức và cơ hội của truyền thông dịch vụ, đặt ra các mục tiêu cụ thể cho truyền thông marketing, hỗn hợp truyền thông marketing,...

   31 p hict 30/06/2018 45 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.5 "Lập kế hoạch xây dựng môi trường dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo ra hình ảnh riêng của doanh nghiệp và trải nghiệm của khách hàng, Đáp ứng của khách hàng đối với môi trường dịch vụ,...

   18 p hict 30/06/2018 58 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số