• Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Kinh tế (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi của khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường, các quyết định về sản phẩm. Mời các bạn cùng tham...

   242 p hict 24/12/2019 47 1

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định về giá, các quyết định về phân phối, các quyết định về truyền thông marketing tích hợp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   242 p hict 24/12/2019 35 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về chính sách sản phẩm. Nội dung chính chương 4 gồm có: khái niệm sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, nội dung của chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hict 24/12/2019 19 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 5 trình bày về chính sách giá. Nội dung chính trong chương gồm có: Vai trò và yêu cầu của việc định giá, những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá, các phương pháp định giá cơ bản, các chính sách giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hict 24/12/2019 19 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 6 - Chính sách phân phối. Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Khái niệm về phân phối, vai trò - chức năng của phân phối, các phần tử trung gian trong kênh phân phối, các loại kênh phân phối cơ bản, các chính sách phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hict 24/12/2019 17 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 1 - Nhập môn marketing. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Sự hình thành và phát triển của marketing, một số quan điểm của marketing, vai trò và chức năng của marketing, marketing hỗn hợp - marketing mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 24/12/2019 21 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Các môi trường marketing của một doanh nghiệp, nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p hict 24/12/2019 17 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 3 - Thị trường và nghiên cứu thị trường. Trong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm thị trường, chức năng của thị trường, phân loại thị trường, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hict 24/12/2019 21 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 7 - Chính sách xúc tiến. Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Khái niệm, mục đích của xúc tiến trong quá trình marketing; phân biệt các công cụ chính của xúc tiến và đặc điểm của mỗi công cụ xúc tiến; liên hệ với các chiến lược xúc tiến đang được thực hiện trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p hict 24/12/2019 19 1

 • Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực Marketing: Kết quả kiểm định MRA và fsQCA

  Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực Marketing: Kết quả kiểm định MRA và fsQCA

  Bài viết Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực Marketing: Kết quả kiểm định MRA và fsQCA xem xét tác động của năng lực Marketing vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với các bạn chuyên ngành Kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích.

   7 p hict 24/12/2019 17 1

 • Tăng cường hiệu quả xuất khẩu thông qua kết hợp phương pháp marketing truyền thống và internet marketing

  Tăng cường hiệu quả xuất khẩu thông qua kết hợp phương pháp marketing truyền thống và internet marketing

  Bài viết Tăng cường hiệu quả xuất khẩu thông qua kết hợp phương pháp marketing truyền thống và internet marketing trình bày hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là web và Internet đã làm thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh, marketing, quảng cáo, bán hàng và xuất nhập khẩu,... Mời...

   9 p hict 24/12/2019 17 1

 • Vai trò của tính vị chủng tiêu dùng đối với uy tín thương hiệu Việt và giá trị cảm nhận - Nghiên cứu đối với sản phẩm điện thoại thông minh thương hiệu Việt

  Vai trò của tính vị chủng tiêu dùng đối với uy tín thương hiệu Việt và giá trị cảm nhận - Nghiên cứu đối với sản phẩm điện thoại thông minh thương hiệu Việt

  Bài viết này khám phá vai trò của tính vị chủng tiêu dùng trong việc tạo nên cảm nhận về uy tín thương hiệu cho các sản phẩm mới, công nghệ cao, đa giá trị mang thương hiệu Việt, cụ thể là chiếc điện thoại thông minh. Dựa trên kiểm nghiệm mô hình cấu trúc với bộ dữ liệu thu thập từ 259 khách hàng, kết quả cho thấy tính vị chủng có ảnh...

   15 p hict 24/12/2019 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số