• Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 2

  Nội dung cuốn sách thông qua việc trình bày những câu chuyện độc đáo, đặc sắc trong kinh doanh để tiến hành phân tích tỉ mỉ cũng như giải thích cụ thể những phương pháp thành công của những nhân vật nổi tiếng thành đạt trong kinh doanh và từ đó chỉ ra những nguyên tắc cơ bản của sự thành công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p hict 27/01/2021 50 1

 • Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 1

  Cuốn sách Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại là một cuốn sách tập trung những kinh nghiệm quý báu trên thương trường của nhiều doanh nhân nổi tiếng và thành đạt qua việc khai thác triệt để hoạt động bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   194 p hict 27/01/2021 56 1

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tào và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p hict 27/01/2021 84 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng, lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   271 p hict 27/01/2021 87 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá trong ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá trong ngân hàng

  Bài 5 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm dịch vụ trong ngân hàng, xác định giá sản phẩm dịch vụ trong ngân hàng.

   34 p hict 27/01/2021 39 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 6: Chiến lược kênh phân phối trong ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 6: Chiến lược kênh phân phối trong ngân hàng

  Bài 6 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về kênh phân phối sản phẩm của ngân hàng, đặc điểm của hệ thống kênh phân phối, vai trò của kênh phân phối, phân loại kênh phân phối, mục tiêu chiến lược của kênh phân phối, lựa chọn kênh phân phối.

   40 p hict 27/01/2021 35 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Bài 7 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về chiến lược xúc tiến hỗn hợp, các hình thức xúc tiến hỗn hợp, kiểm tra hoạt động marketing ngân hàng.

   39 p hict 27/01/2021 51 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng

  Bài 2 gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, môi trường marketing ngân hàng, khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p hict 27/01/2021 30 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Bài 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về marketing ngân hàng, vai trò của marketing ngân hàng, chức năng của marketing ngân hàng, đặc điểm của marketing ngân hàng, cơ cấu tổ chức bộ phận marketing trong ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hict 27/01/2021 30 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng

  Bài 3 - Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng. Bài 3 gồm có những nội dung chính sau: Đo lường nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hict 27/01/2021 33 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm trong ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm trong ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm trong ngân hàng. Bài 4 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng, những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm dịch dụ của ngân hàng.

   38 p hict 27/01/2021 33 0

 • Nghiên cứu tác động của chiêu thị đến giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu tác động của chiêu thị đến giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh

  Mục đích nghiên cứu là để xác định ảnh hưởng của một số yếu tố quảng bá được lựa chọn đối với tài sản thương hiệu. Thứ nhất, kỹ thuật nhóm tập trung được áp dụng để xây dựng quy mô. Sau đó, kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu. Thang đo được điều tra bằng phân tích Cronbach...

   13 p hict 27/01/2021 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số