• Giáo trình Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Giáo trình Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Giáo trình gồm các nội dung: Khái quát về quản trị sản xuất, dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm, ra quyết định trong quản trị sản xuất, định vị sản phẩm, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, quản trị hàng dự trữ, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu:.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p hict 27/08/2021 37 0

 • Giáo trình Bài giảng Quản trị bán hàng

  Giáo trình Bài giảng Quản trị bán hàng

  "Giáo trình Bài giảng Quản trị bán hàng" thông tin đến các bạn với các nội dung tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; những tình huống bán hàng đặc biệt và quản trị bán hàng; kĩ năng bán hàng; giám đốc bán hàng; lập kế hoạch, phân tích và dự báo bán hàng, thiết lập chỉ tiêu và ngân sách; Quản lý năng suất khu vực bán hàng; xây dựng lực...

   146 p hict 27/08/2021 32 0

 • Giáo trình Quản trị chất lượng

  Giáo trình Quản trị chất lượng

  Giáo trình Quản trị chất lượng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, các kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng, một số phương pháp quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p hict 27/08/2021 35 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn thị trường mục tiêu, các tiêu chí khi lựa chọn phương thức thâm nhập, những chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, các hình thức xuất khẩu gián tiếp,...

   26 p hict 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - ThS. Dương Thị Hoa

  Nội dung bài giảng chương 6 giúp các bạn sinh viên nắm được Giá là gì? Trình bày các quyết định về giá trong marketing quốc tế. Khi nào thì cần xác định giá lần đầu trong marketing quốc tế? Trình bày mô hình 3C khi xác định giá. Trình bày mô hình 6 bước khi xác định giá lần đầu. Trình bày các vấn đề phát sinh về giá mà các nhà quản trị marketing...

   24 p hict 27/08/2021 11 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 với các nội dung chính sẽ giúp các bạn nắm được Phân phối là gì? Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối trong marketing quốc tế. Sự phát triển của Internet và giao thông vận tải ảnh hưởng thế nào đến việc lựa chọn kênh phân phối của công ty? Trình bày quy trình 4 bước để lựa...

   10 p hict 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - ThS. Dương Thị Hoa

  Chương 8 Quyết định về truyền thông trong Marketing quốc tế gồm các nội dung chính như: Các công cụ truyền thông; 8 bước truyền thông marketing; Doanh nghiệp Việt Nam và thị trường quốc tế: Làm việc với đối tượng mục tiêu nào? Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hict 27/08/2021 11 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Ipod case study; Dubai và hiện tượng toàn cầu hóa; Khái niệm và bản chất marketing quốc tế; Quốc tế hóa: nguyên nhân và lợi ích; Các giai đoạn tiến hành IM; Các định hướng quản lý.

   20 p hict 27/08/2021 17 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - ThS. Dương Thị Hoa

  Mục tiêu bài giảng chương 2 nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ về các yếu tố thuộc môi trường vi mô và vĩ mô tác động đến hoạt động marketing quốc tế của DN; Đánh giá tầm quan trọng của việc phân tích môi trường marketing quốc tế trước khi doanh nghiệp ra quyết định lựa chọn phương án thâm nhập thị trường mới. Cách áp dụng mô hình PEST...

   18 p hict 27/08/2021 11 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 với mục đích giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm sản phẩm/dịch vụ và các chiến lược định vị nhằm tạo sự khác biệt trên thị trường thế giới. Làm rõ nhiều khái niệm liên quan mật thiết đến sản phẩm/ dịch vụ mà doanh nghiệp cần biết khi phát triển sản phẩm. Hiểu các chiến lược triển khai sản phẩm...

   43 p hict 27/08/2021 21 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - ThS. Dương Thị Hoa

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - ThS. Dương Thị Hoa

  Nội dung cụ thể của Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 này gồm có: Đánh giá quy mô thị trường, kiểm toán thương mại, quy trình sàng lọc thị trường, phương pháp tiếp cận phân đoạn thị trường quốc tế, phân đoạn thị trường tổng hợp, sự hấp dẫn của thị trường,...

   18 p hict 27/08/2021 12 0

 • Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet băng thông rộng (FTTH) tại TP.HCM

  Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet băng thông rộng (FTTH) tại TP.HCM

  Đề tài với mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng (FTTH) trên địa bàn TP.HCM. Trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, mô hình lý thuyết của nghiên cứu dựa...

   13 p hict 29/07/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số