• Ebook Marketing - Điều hành tiếp thị: Phần 2

  Ebook Marketing - Điều hành tiếp thị: Phần 2

  Việc bạn nhớ ngay tên công ty và loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà công ty này cung cấp là sự ca ngợi đối với hiệu quả của công tác điều hành tiếp thị của công ty. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thu thập những thông tin cần thiết để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hict 26/05/2020 58 1

 • Ebook Marketing - Điều hành tiếp thị: Phần 1

  Ebook Marketing - Điều hành tiếp thị: Phần 1

  Tên gọi của một công ty trở nên thân thuộc những từ những thứ thường dùng trong gia đình vì họ đã triển khai đúng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đã định giá cả phù hợp,... Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề tiếp thị qua phần 1 cuốn sách.

   98 p hict 26/05/2020 68 1

 • Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Đinh Thu Quỳnh

  Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Đinh Thu Quỳnh

  Bài giảng Quản trị marketing do ThS. Đinh Thu Quỳnh biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản cho bạn học là Phạm vi của marketing, các khái niệm cốt lõi của marketing, thực tế marketing, nội dung của quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hict 28/02/2020 91 1

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng, lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, chiến lược bán hàng cá nhân và xúc tiến bán hàng. Để tìm hiểu kỹ các kiến thức về quản trị bán hàng cũng như các chiến lược kinh doanh mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p hict 30/01/2020 168 5

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị bán hàng hiện đại": Phần 2 gồm các nội dung: thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát ban hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc hơn các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho...

   161 p hict 30/01/2020 134 3

 • Mô hình nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam

  Mô hình nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam

  Bài viết này tổng quan các nghiên cứu liên quan về hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ (TPHC), tập trung vào nghiên cứu tác động tích hợp của các yếu tố cá nhân và bối cảnh của người tiêu dùng Việt Nam về thái độ và hành vi mua TPHC. Bối cảnh phụ thuộc vào hoàn cảnh bao gồm cả những yếu tố thúc đẩy và cản trở, kìm hãm trong việc phát triển...

   8 p hict 30/01/2020 77 1

 • Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: Nghiên cứu trường hợp ngành marketing của trường Đại học Tài chính – Marketing

  Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: Nghiên cứu trường hợp ngành marketing của trường Đại học Tài chính – Marketing

  Nghiên cứu này đánh giá chất lượng đào tạo đại học dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: Nghiên cứu trường hợp ngành marketing của Đại học Tài chính – Marketing. Dựa trên khung lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ của Parasuraman, Zeitham và Berry (1985, 1988, 1991), lý thuyết “kỳ vọng - chất lượng” của Oliver (1980, 1988) và kế thừa các...

   16 p hict 30/01/2020 86 1

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Kinh tế (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi của khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường, các quyết định về sản phẩm. Mời các bạn cùng tham...

   242 p hict 24/12/2019 431 2

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định về giá, các quyết định về phân phối, các quyết định về truyền thông marketing tích hợp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   242 p hict 24/12/2019 148 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về chính sách sản phẩm. Nội dung chính chương 4 gồm có: khái niệm sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, nội dung của chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hict 24/12/2019 90 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 5 trình bày về chính sách giá. Nội dung chính trong chương gồm có: Vai trò và yêu cầu của việc định giá, những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá, các phương pháp định giá cơ bản, các chính sách giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hict 24/12/2019 92 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

  Chương 6 - Chính sách phân phối. Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Khái niệm về phân phối, vai trò - chức năng của phân phối, các phần tử trung gian trong kênh phân phối, các loại kênh phân phối cơ bản, các chính sách phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hict 24/12/2019 92 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số