• Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy và học phát âm tiếng Anh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy và học phát âm tiếng Anh

  Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của phát âm tiếng Anh. Bên cạnh đó, dựa trên một số nghiên cứu cũng như lý thuyết liên quan về phát âm, người viết sẽ phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dạy và học phát âm tiếng Anh, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dạy và học...

   9 p hict 26/11/2019 57 3

 • Tiếp cận yếu tố mạch lạc trong văn bản diễn ngôn viết tiếng Anh theo đường hướng ngữ pháp chức năng

  Tiếp cận yếu tố mạch lạc trong văn bản diễn ngôn viết tiếng Anh theo đường hướng ngữ pháp chức năng

  Bài viết trình bày một số nét về vấn đề mạch lạc và các mối quan hệ của mạch lạc được giải thích trong khuôn khổ của Ngữ pháp chức năng (Functional Grammar). Qua đó, tìm hiểu các phương pháp tiếp cận mối quan hệ giữa ngữ pháp và diễn ngôn: phương pháp tiếp cận theo tầng bậc (Layering approaches), phương pháp tiếp cận theo mô-đun, phương pháp...

   10 p hict 26/11/2019 53 1

 • Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

  Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

  Bài viết này bàn về những lợi ích và thách thức của việc áp dụng phương pháp học đảo ngược trong việc dạy tiếng Anh ở Việt Nam qua việc tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của phương pháp này cũng như phân tích đặc điểm người học Việt Nam.

   5 p hict 26/11/2019 49 1

 • Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh - Việt và Việt - Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

  Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh - Việt và Việt - Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

  Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh-Việt và Việt-Anh tại Học viện Khoa học Quân sự, giúp người dịch xử lý văn bản dịch tốt hơn nhằm đạt được cả ba tiêu chí “tín, đạt và nhã” khi dịch hai ngôn ngữ này.

   9 p hict 26/11/2019 56 1

 • Lợi ích từ việc giảng viên nhận xét tương tác vào bài viết tiếng Anh của sinh viên

  Lợi ích từ việc giảng viên nhận xét tương tác vào bài viết tiếng Anh của sinh viên

  Bài viết phân tích tác động của phản hồi tương tác của giảng viên đối với chất lượng bài viết tiếng Anh của sinh viên Việt Nam học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2. Chúng tôi thu thập trên 30 bài viết về 15 chủ đề của 03 sinh viên đại học người Việt trong 24 tuần. Tác động của phản hồi tương tác được phân tích theo chuẩn của Ferris,...

   19 p hict 26/11/2019 51 1

 • Bàn về dạy từ vựng tiếng Hán thông qua phương pháp giảng dạy ngữ tố

  Bàn về dạy từ vựng tiếng Hán thông qua phương pháp giảng dạy ngữ tố

  Trong tiếng Hán hiện đại, ngữ tố đơn âm tiết chiếm tỉ lệ vô cùng lớn. Quan hệ giữa ngữ tố và từ trong tiếng Hán gần như là đối ứng với nhau. Do đó, việc giảng dạy từ vựng thông qua phương pháp giảng dạy ngữ tố tiếng Hán là phù hợp với đặc trưng cơ bản của tiếng Hán, giúp người học thoát khỏi tình trạng ghi nhớ thụ động và cứng...

   8 p hict 26/11/2019 59 1

 • Thành tựu nghiên cứu Hán ngữ dưới ảnh hưởng của ngôn ngữ học phương Tây

  Thành tựu nghiên cứu Hán ngữ dưới ảnh hưởng của ngôn ngữ học phương Tây

  Từ khi cuốn ngữ pháp Hán ngữ đầu tiên có tên “Mã thị văn thông” được xuất bản, lĩnh vực nghiên cứu Hán ngữ ở Trung Quốc bắt đầu có sự chuyển mình mới, liên hệ chặt chẽ hơn với các học thuyết ngôn ngữ phương Tây. Thông qua việc tổng kết các thành tựu và hạn chế của Hán ngữ học từ cuối thế kỷ 19, có thể hiểu rõ hơn về mối...

   7 p hict 26/11/2019 57 1

 • Những nét đặc trưng cơ bản của văn phong báo chí tiếng Nga

  Những nét đặc trưng cơ bản của văn phong báo chí tiếng Nga

  Chức năng quan trọng của ngôn ngữ báo chí là cập nhật tin tức mang tính thời sự, phản ánh dư luận và ý kiến của quần chúng, đồng thời nêu lên quan điểm, chính kiến của tờ báo, định hướng dư luận, truyền thông mọi mặt về chính trị, văn hóa, xã hội. Văn bản báo chí đảm bảo tính thông tin sự kiện, tính ngắn gọn, tính logic, có giá trị...

   8 p hict 26/11/2019 52 1

 • Yếu tố bất tương xứng trong dịch Anh - Việt và Việt - Anh

  Yếu tố bất tương xứng trong dịch Anh - Việt và Việt - Anh

  Dịch thuật nói chung, dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh nói riêng không chỉ là một môn khoa học, một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sản phẩm của trí tuệ. Dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay.

   7 p hict 26/11/2019 52 1

 • Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh

  Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh

  Bài viết này thảo luận các đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt bằng cách mô tả, lý giải cấu trúc từ vựng-ngữ pháp, nghĩa ý niệm theo khung lý thuyết ngữ pháp chức năng của Halliday và Matthiessen (2004); Martin et al (1997) và so sánh đối chiếu theo 3 nội dung này.

   14 p hict 26/11/2019 60 1

 • Xu hướng dạy tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp nơi công sở trên thế giới: Một số khuyến nghị cho Việt Nam

  Xu hướng dạy tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp nơi công sở trên thế giới: Một số khuyến nghị cho Việt Nam

  Bài viết sẽ cung cấp thông tin từ các nghiên cứu gần đây nhất về xu hướng dạy tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong công việc trên thế giới, trình bày thực trạng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các trường đại học ở Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp nơi công sở cho sinh viên.

   6 p hict 26/11/2019 60 1

 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh trong đào tạo cử nhân quản lí công ở Việt Nam

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh trong đào tạo cử nhân quản lí công ở Việt Nam

  Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn khi dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng anh trong đào tạo cử nhân quản lí công, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng anh trong đào tạo cử nhân quản lí công ở Việt Nam.

   5 p hict 26/11/2019 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số