• Ebook Get ready for IELTS speaking

  Ebook Get ready for IELTS speaking

  Ebook Get ready for IELTS speaking: Four review units to check and consolidate understanding of key language and skills for the IELTS Speaking test. Complete IELTS Speaking practice test, answer keys. Vocabulary glossary for each unit provided at the back of the book.

   136 p hict 21/01/2022 7 0

 • Ebook Get ready for IELTS reading

  Ebook Get ready for IELTS reading

  Ebook Get ready for IELTS reading: Twelve units of carefully graded material for lower level students, all supported with clear examples. Key IELTS grammar and vocabulary for the IELTS Reading test provided in each unit. Regular exam tips and information in each unit.

   136 p hict 21/01/2022 6 0

 • Ebook Get ready for IELTS listening

  Ebook Get ready for IELTS listening

  Ebook Get ready for IELTS listening: Regular exam tips and information in each unit. Four review units to check and consolidate understanding of key language and skills for the IELTS Listening test. Complete IELTS Listening practice test, answer keys. Vocabulary glossary for each unit provided at the back of the book.

   136 p hict 21/01/2022 6 0

 • Ebook Target TOEIC - Second edition

  Ebook Target TOEIC - Second edition

  Ebook Target TOEIC second edition of authors Anne Taylor is designed to provide thorough and realistic preparation for the TOEIC test through authentic test practice. In order to ensure that students are getting authentic test practice, this new edition has been updated to incorporate changes recently made to the TOEIC test.

   320 p hict 21/01/2022 6 0

 • Những hiệu quả của Đọc chiến lược hợp tác trong kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh

  Những hiệu quả của Đọc chiến lược hợp tác trong kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh

  Bài viết khái quát và phân tích hiệu quả của Đọc chiến lược hợp tác (CSR) đối với khả năng đọc hiểu và thái độ đọc của sinh viên đang học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Trên cơ sở đó, tác giả đã thực hiện nghiên cứu với 40 sinh viên (SV) năm thứ hai của Học viện Chính sách và Phát triển (APD) về việc áp dụng Đọc chiến lược hợp tác...

   11 p hict 21/01/2022 5 0

 • Phân tích các hình thức biểu đạt vị trí “đây”, “đó”, “kia” trong tiếng Nhật và đối chiếu với tiếng Việt

  Phân tích các hình thức biểu đạt vị trí “đây”, “đó”, “kia” trong tiếng Nhật và đối chiếu với tiếng Việt

  Đề tài nghiên cứu giúp cho người học nhận ra được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ, đồng thời có thể phân biệt và sử dụng chính xác các đại từ này trong từng trường hợp giao tiếp cụ thể.

   5 p hict 21/01/2022 5 0

 • Phương pháp học từ vựng tiếng Nhật

  Phương pháp học từ vựng tiếng Nhật

  Nhận thấy việc học từ vựng là một trong những bước khó khăn mà người học tiếng Nhật nào cũng phải trải qua. Cũng như tiếng Việt, từ vựng tiếng Nhật cũng rất đa dạng tùy vào ngữ cảnh của người nói. Từ đó, chúng tôi đề xuất những phương pháp sáng tạo mới, đồng thời tìm hiểu, thiết kế 4 cách học từ vựng dành cho người học.

   5 p hict 21/01/2022 4 0

 • So sánh các từ chỉ mức độ màu sắc trong tiếng Nhật và tiếng Việt

  So sánh các từ chỉ mức độ màu sắc trong tiếng Nhật và tiếng Việt

  Bài viết trình bày việc so sánh các từ chỉ mức độ màu sắc trong tiếng Nhật và tiếng Việt; các từ chỉ mức độ màu trắng; các từ chỉ mức độ màu đen; Các từ chỉ mức độ màu xanh; Các từ chỉ mức độ màu đỏ; Các từ chỉ mức độ màu vàng.

   5 p hict 21/01/2022 5 0

 • Chương trình dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học trong nước và trên thế giới: Thực trạng áp dụng và đề xuất cải thiện

  Chương trình dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học trong nước và trên thế giới: Thực trạng áp dụng và đề xuất cải thiện

  Bài viết tập trung vào vấn đề phát triển nhân lực tham gia giảng dạy ở các chương trình này và đưa ra đề xuất nội dung cần tập huấn cho giáo viên EMI, bao gồm việc phát triển năng lực giảng dạy, năng lực ngoại ngữ và năng lực đa văn hóa.

   5 p hict 21/01/2022 6 0

 • Sử dụng truyện kể trong dạy tiếng Anh

  Sử dụng truyện kể trong dạy tiếng Anh

  Nghiên cứu này điều tra tính hiệu quả của việc sử dụng truyện kể trong việc giúp sinh viên chuyên tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên củng cố kĩ năng nói và nghe tiếng Anh. Đối tượng nghiên cứu là 46 sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất đến từ Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm – ĐHTN.

   8 p hict 21/01/2022 6 0

 • Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất

  Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất

  Bài viết học thuật trong báo cáo này là một bài luận dài ít nhất 250 từ, được viết dưới áp lực thời gian là 40 phút, trong đó người viết phải đưa ra chính kiến tranh luận, nhận định về một vấn đề nào đó. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những khó khăn khi làm bài viết học thuật, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị...

   6 p hict 21/01/2022 5 0

 • Một số biểu thức tiếng Nhật mang ý nghĩa “trước khi”, “trong khi”, “sau khi”

  Một số biểu thức tiếng Nhật mang ý nghĩa “trước khi”, “trong khi”, “sau khi”

  Trong bài nghiên cứu này tập trung nghiên cứu về cấu trúc, ý nghĩa và cách kết hợp với trợ từ (助詞- joshi) của các biểu thức mang ý nghĩa “Trước khi”, “Trong khi” và “Sau khi” Từ đó, thống kê, tổng hợp dữ liệu lại, so sánh đối chiếu các cấu trúc ngữ pháp với nhau và đưa ra ví dụ nhằm xác định từng trường hợp sử dụng cụ thể đối...

   6 p hict 21/01/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số