• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 2: Kỹ năng bán hàng" trình bày các nội dung: Các vấn đề liên quan đến bán hàng, hành vi mua của khách hàng cá nhân, hành vi mua của khách hàng tổ chức, khách hàng tiềm năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Lập kế hoạch dự báo thiết lập ngân sách – Chỉ tiêu bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch bán hàng, phân tích và các công cụ phân tích, dự báo bán hàng, lập chỉ tiêu và ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 3: Những tình huống bán hàng đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khách hàng quốc gia, đại diện cho nhà sản xuất, telemarketing and online marketing, triển lãm thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 6: Quản lý sản xuất khu vực bán hàng" trình bày các kiến thức: Năng suất của lực lượng bán hàng, tăng năng suất thông quan phân chi khu vực, tăng năng suất thông qua KH trong khu vực, tự động hóa lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bán hàng, tổng quan về quản trị bán hàng, những vấn đề của bán hàng hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 4: Giám đốc bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về giám đốc bán hàng, quá trình thăng tiến, giám đốc bán hàng hiệu quả, thuận lợi và khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 7: Xây dựng – Tuyển dụng – Đào tạo đội ngũ bán hàng" trình bày các nội dung: Xây dựng tiến trình tuyển dụng, xác định nhu cầu tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, phân tích hồ sơ ứng viên, đánh giá quá trình tuyển chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Thù lao – Động viên – Đánh giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Động viên nhân viên bán hàng, các phương pháp động viên, thu nhập của bán hàng, các khoản phụ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hict 26/02/2017 5 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động" trình bày các nội dung: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong nghiệp.

   9 p hict 26/02/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá TSCĐ, khấu hao tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian, giá trị tương lai của tiền, đường thời gian, giá trị hiện tại của tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 26/02/2017 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số