• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Dẫn nhập về quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về QTTC, tầm quan trọng của QTTC, vai trò của nhà QTTC, các hình thức tổ chức DN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hict 23/08/2018 29 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về phân tích tài chính, các báo cáo tài chính căn bản, phân tích các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p hict 23/08/2018 21 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về kế hoạch tài chính, mô hình kế hoạch tài chính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p hict 23/08/2018 22 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về quản trị VLĐ, mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hict 23/08/2018 37 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Tài trợ vốn ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tài trợ vốn ngắn hạn, nguồn tài trợ vốn ngắn hạn, chi phí vay nợ ngắn hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hict 23/08/2018 25 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai và lãi tích hợp, hiện giá của tiền tệ, ứng dụng của hiện giá, lạm phát và giá trị của tiền tệ theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hict 23/08/2018 22 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 23/08/2018 24 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư dài hạn, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, kế hoạch ngân lưu của dự án, thẩm định các dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hict 23/08/2018 25 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn mục tiêu, RR kinh doanh & RR tài chính, xác định cơ cấu vốn tối ưu, cấp độ đòn cân định phí & đòn cân tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hict 23/08/2018 27 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 10: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chi phí vốn thành phần, chi phí vốn biên tế (MCC). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p hict 23/08/2018 21 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức, CS phân chia cổ tức, các vấn đề khác của CS phân chia cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hict 23/08/2018 24 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 13 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 13 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 13: Tài trợ dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại nợ dài hạn, đặc trưng của hợp đồng vay nợ, trái phiếu có lãi suất zeros, xếp hạn trái phiếu, tồn tại nhiều loại CK khác nhau, các nhân tố ảnh hưởng đến QĐ tài trợ dài hạn, luân hồi vốn CK. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 23/08/2018 29 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số