• Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tăng trưởng nhanh về cả số lượng lẫn quy mô và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đến hệ thống ngân hàng khi có sự gia tăng mạnh mẽ mạng lưới sở hữu chéo giữa các ngân hàng với nhau. Sự phát triển...

   7 p hict 24/12/2019 15 1

 • Khủng hoảng tài chính toàn cầu - một giải pháp ứng phó của hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Khủng hoảng tài chính toàn cầu - một giải pháp ứng phó của hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu diễn ra, dường như nó chỉ là một đốm lửa trên đỉnh núi.

   7 p hict 24/12/2019 11 1

 • Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng, yêu cầu cấp bách đặt ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình, cả dịch vụ ngân hàng trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).

   10 p hict 24/12/2019 13 1

 • Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng. Do vậy, nợ xấu không chỉ là vấn đề của các ngân hàng cần phải giải quyết mà cần có sự chỉ đạo chung của nhà nước. Các ngân hàng cần phải nhận thức đúng về nợ xấu, đồng thời tìm và phân tích được...

   6 p hict 24/12/2019 10 1

 • Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Bài viết với nội dung trình bày về tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn. Tín dụng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường. Tín dụng tồn tại dưới ba hình thức chủ yếu, gồm tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín dụng nhà nước. Cả ba hình thức tín dụng này đều tồn tại và hoạt động song...

   11 p hict 24/12/2019 12 1

 • Hoạt động huy động vốn - kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Hoạt động huy động vốn - kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Trong bài viết "Hoạt động huy động vốn - kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh", tác giả nghiên cứu tình hình hoạt động huy động vốn ở một số ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và xem đây là những bài học kinh nghiệm huy động vốn cho các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

   17 p hict 24/12/2019 15 1

 • Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu này chỉ ra sự quan trọng của nghiệp vụ ngân hàng xanh, tham khảo những kinh nghiệm quốc tế và làm nổi bật những bài học đáng quý cho các hoạt động ngân hàng và sự phát triển bền vững ở VN. Tuy nhiên, bài nghiên cứu nhận thấy khá ít có ngân hàng hay tổ chức tài chính tiên phong thực hiện điều này ở VN mặc dù họ tham gia với một...

   7 p hict 24/12/2019 9 1

 • Giáo trình Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - Ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - Ngân hàng: Phần 1

  Nội dung giáo trình tập trung giới thiệu các dạng bài tập, tình huống trong nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tài chính – Ngân hàng, và phương pháp ứng dụng các công cụ của hệ thống thông tin quản lý tài chính – Ngân hàng để giải các bài tập, các tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p hict 26/11/2019 52 1

 • Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình "Tài chính - Tiền tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về tài chính và tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p hict 26/11/2019 59 1

 • Giáo trình Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - Ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - Ngân hàng: Phần 2

  Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin Tài chính – Ngân hàng nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, tài liệu này giúp sinh viên có khả năng xử lý các số liệu bằng cách ứng dụng sự hỗ trợ tính toán của Microsoft Excel, giải các bài toán liên quan đến lĩnh vực tài chính – Ngân hàng. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   188 p hict 26/11/2019 76 1

 • Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách giáo trình "Tài chính - Tiền tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình, tài chính quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   258 p hict 26/11/2019 50 1

 • Lý thuyết hành vi - ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại

  Lý thuyết hành vi - ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại

  Khác với nhiều nghiên cứu trước đây nhằm nâng cao chất lượng hay mở rộng dịch vụ của ngân hàng thương mại bằng việc đáp ứng các mục tiêu an toàn và sinh lợi, bài viết này dựa trên lý thuyết hành vi người tiêu dùng để phát hiện những yêu cầu, mong muốn cần được thỏa mãn về đặc điểm, giá cả, thương hiệu của dịch vụ, quá trình tương...

   10 p hict 26/11/2019 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số