• Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 nhằm giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về cung – cầu tiền tệ, hiểu được cách thức tiền được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế, nắm được các học thuyết kinh tế tiêu biểu về cầu tiền tệ.

   40 p hict 25/10/2019 31 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 Lãi suất với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm và phân loại lãi suất, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, biết được các biện pháp can thiệp lãi suất thị trường.

   24 p hict 25/10/2019 12 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 giúp người học hiểu về "Lạm phát". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm lạm phát, nguyên nhân lạm phát, đo lường lạm phát, hậu quả của lạm phát, lý thuyết về lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.

   21 p hict 25/10/2019 10 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN - Nắm được hệ thống thu chi ngân sách nhà nước, hiểu được cơ bản về cân đối NSNN, bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, nắm được tổng quan CSTK.

   39 p hict 25/10/2019 10 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 Đại cương về tiền tệ ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc ra đời của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, bản vị tiền tệ,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 25/10/2019 11 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lịch sử ra đời của ngân hàng, các giai đoạn phát triển của ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian.

   32 p hict 25/10/2019 14 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Sau khi học xong bài 6 "Tài chính doanh nghiệp" các bạn sinh viên có thể nắm được các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, nắm được cấu trúc vốn tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, biết được các thành phần chính của doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

   38 p hict 25/10/2019 18 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 Thị trường tài chính với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm về thị trường tài chính và chức năng của nó, biết cách phân loại và phân biệt thị trường tài chính, nắm được các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính ngắn hạn và dài hạn, hiểu rõ các chủ thể tham gia trên thị trường...

   28 p hict 25/10/2019 15 0

 • Hiệu quả tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số qua các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội

  Hiệu quả tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số qua các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội

  Với mục tiêu tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước, Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu...

   15 p hict 25/10/2019 13 0

 • Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng theo Basel 2 và những đề xuất cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng theo Basel 2 và những đề xuất cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết này sẽ chỉ ra những thay đổi cơ bản trong việc giám sát rủi ro này theo khung nguyên tắc mới, đồng thời phân tích thực trạng quản lý RRLS ở các NHTM Việt Nam hiện nay và đưa ra đề xuất cho việc quản lý RRLS trong sổ ngân hàng theo Basel 2 cho các NHTM

   7 p hict 25/10/2019 9 0

 • Hướng tới sự phát triển của thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam

  Hướng tới sự phát triển của thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam

  Thị trường mua bán nợ phát triển sẽ giúp cho tình hình tài chính của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại (NHTM) được lành mạnh, minh bạch, đồng thời khơi thông nguồn vốn trong nền kinh tế. Trong bài viết này tác giả tập trung nghiên cứu về thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp.

   11 p hict 25/10/2019 12 0

 • Học viện Ngân hàng tiếp tục giai đoạn đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

  Học viện Ngân hàng tiếp tục giai đoạn đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

  Trải qua nhiều thăng trầm của quá trình xây dựng và phát triển, từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, đến nay Học viện Ngân hàng (HVNH) đã trở thành cơ sở đào tạo đại học đa ngành, có uy tín, với 7 khoa đào tạo chuyên sâu. Nhìn lại một năm học qua (năm học 2016-2017), HVNH đã đạt được...

   6 p hict 25/10/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số