• Bài giảng Bảo hiểm đại cương

  Bài giảng Bảo hiểm đại cương

  Bài giảng Bảo hiểm đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về bảo hiểm, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người, bảo hiểm xã hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hict 30/06/2018 11 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Thị trường chứng khoán, chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p hict 30/06/2018 11 2

 • Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính.

   119 p hict 30/06/2018 13 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

   78 p hict 30/06/2018 12 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế,...

   126 p hict 30/06/2018 13 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 2)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 2)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp phần 2 bắt đầu từ chương 6 đến chương 9 cung cấp các kiến thức về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp,...

   66 p hict 30/06/2018 13 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 1)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 1)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung chính như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định của doanh nghiệp, vốn lưu động của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn vay, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp,...

   145 p hict 30/06/2018 9 2

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Mạnh Hùng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Mạnh Hùng

  Bài giảng Kinh tế lượng do Hoàng Mạnh Hùng biên soạn với các nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế lượng, mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê, mô hình với biến giả và ứng dụng

   176 p hict 30/06/2018 10 2

 • Bài giảng Tiền tệ và ngân hàng - PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa

  Bài giảng Tiền tệ và ngân hàng - PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa

  Mục đích của môn học nhằm nâng cao kiến thức lý thuyết vĩ mô nền tảng về tiền tệ và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường và liên hệ thực tế Việt Nam, giúp người học có thể hiểu và giải thích được các biến động về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ảnh hưởng của những biến biến động này đến các biến số kinh tế vĩ mô

   75 p hict 30/06/2018 14 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học do Nguyễn Thị Oanh biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 30/06/2018 12 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc của quản trị tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 30/06/2018 12 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai của tiền tệ, giá trị hiện tại của tiền tệ, các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p hict 30/06/2018 22 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số