• Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, bài tập chất điện ly, bài tập đại cương kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p hict 25/02/2019 23 1

 • Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương): Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương)" giới thiệu tới người đọc các phương pháp giải hay, giải nhanh các bài tập hóa học, nhằm giúp các em giải nhanh các dạng bài tập trong đề thi tuyển sinh tuyển sinh Đại học - Cao đẳng. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   249 p hict 25/02/2019 25 1

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ (tái bản có chỉnh lý, bổ sung): Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ (tái bản có chỉnh lý, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ", phần 2 giới thiệu các nội dung: Điện phân, kim loại, kim loại kiềm (IA) và kim loại kiềm thổ (IIA), nhôm, nhôm IIIA, sắt và nhôm VIII (kim loại nhóm Fe),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   212 p hict 25/02/2019 24 1

 • Ebook Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa học (Quyển thượng: Hóa đại cương và vô cơ): Phần 1

  Ebook Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa học (Quyển thượng: Hóa đại cương và vô cơ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa học (Quyển thượng: Hóa đại cương và vô cơ)" cung cấp cho người đọc các câu hỏi trắc nghiệm về: Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn, liên kết hóa học - Cấu trúc tinh thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   235 p hict 25/02/2019 24 1

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ (tái bản có chỉnh lý, bổ sung): Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ (tái bản có chỉnh lý, bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ" trình bày các nội dung: Hóa đại cương, hóa đại cương, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, axit,bazơ, phản ứng trao đổi, phản ứng oxi hóa khử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p hict 25/02/2019 16 1

 • Ebook Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa học (Quyển thượng: Hóa đại cương và vô cơ): Phần 2

  Ebook Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa học (Quyển thượng: Hóa đại cương và vô cơ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa học (Quyển thượng: Hóa đại cương và vô cơ)", phần 2 cung cấp cho người đọc các câu hỏi trắc nghiệm: Nhóm nitơ, nhóm oxi, nhóm halogen, đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - nhôm, sắt và một số kim loại quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   242 p hict 25/02/2019 24 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Vật dẫn

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Vật dẫn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vật dẫn, tính chất vật dẫn, hiện tượng điện hưởng, ứng dụng hiện tượng điện hưởng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p hict 26/01/2019 40 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Thuyết điện từ của Maxwell

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Thuyết điện từ của Maxwell

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Luận điểm Thuyết điện từ của Maxwell, phương trình Maxwell, tính chất của sóng điện từ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p hict 26/01/2019 27 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Dòng điện không đổi

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Dòng điện không đổi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng điện không đổi, mật độ dòng điện, vận dụng các định luật Ohm, công suất của dòng điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   32 p hict 26/01/2019 27 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Điện trường trong chất điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Điện trường trong chất điện môi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điện trường trong chất điện môi, hiện tượng phân cực điện môi, vectơ cường độ điện trường, vectơ cảm ứng điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   18 p hict 26/01/2019 25 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Từ trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chuyên đề: Từ trường tĩnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường tĩnh, vectơ cảm ứng từ, dòng điện thẳng, xác định lực từ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   37 p hict 26/01/2019 28 1

 • Bài giảng Vật lí đại cương 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Vật lí đại cương 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật lý hiện đại. Đó là những quan niệm mới, những nguyên lí mới hoàn toàn khác với cổ điển về các hiện tượng vật lý vi mô. Từ đó, cùng với học phần vật lý đại cương 1 sinh viên sẽ hiểu được quy luật vận động của thế giới vật chất từ vĩ mô đến vi mô.

   118 p hict 26/01/2019 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số