• Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học)" phần 1 trình bày các đề bài xoay quanh nội dung: Tĩnh học của vật rắn; Hệ lực phẳng; Hệ lực không gian; Chuyển động của điểm; Các chuyển động đơn giản nhất của vật rắn; Phân và hợp các chuyển động của điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   202 p hict 23/10/2022 15 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học)" tiếp tục trình bày phần hướng dẫn giải các chủ đề: Tĩnh học của vật rắn; Động học; Chuyển động phẳng của vật rắn, Vật rắn quay quanh điểm cố định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   272 p hict 23/10/2022 10 0

 • Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 1

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 1

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 1 sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc điểm của quá trình điện hóa; tốc độ phản ứng điện hóa, sự phân cực điện hóa; động học các quá trình khuếch tán; phương pháp cực phổ và một số kiến thức khác.

   53 p hict 24/06/2022 67 0

 • Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 2

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 2

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 2 bao gồm những nội dung về sự Oxi hóa Anot kim loại, cơ sở điện hóa quá trình ăn mòn kim loại, bảo vệ kim loại. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   50 p hict 24/06/2022 66 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến cố, xác suất, khái niệm về biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các đặc trưng số của biến cố ngẫu nhiên;...

   101 p hict 24/06/2022 66 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm ước lượng điểm, ước lượng khoảng; khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết, kiểm định về kỳ vọng; kiểm định về tỷ lệ; kiểm định về sự bằng nhau của hai kỳ vọng;...

   96 p hict 24/06/2022 67 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình "Vật lý khí quyển" được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần và cầu trúc khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời;... Mời các bạn cùng tham...

   74 p hict 28/05/2022 72 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế độ nhiệt; Chuyển động đối lưu trong khí quyển; Động lực học khí quyển; Hoàn lưu khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p hict 28/05/2022 69 0

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức được biên soạn gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương như sau: Chương 1: Lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên; Chương 2: Các hàm số học; Chương 3: Lí thuyết đồng dư; Chương 4: Phương trình đồng dư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p hict 28/05/2022 68 0

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức gồm có 3 chương như sau: Chương 5: Sơ đồ xây dựng số; Chương 6: Liên phân số; Chương 7: Đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p hict 28/05/2022 72 0

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình “Hình học xạ ảnh” là giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Đây có thể được xem là phần tiếp theo của giáo trình “Hình học Afin và hình học Euclid”. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh và biến đổi xạ ảnh. Mời các bạn...

   88 p hict 28/05/2022 69 0

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Hình học xạ ảnh gồm có 2 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về siêu mặt bậc hai trong P, không gian Euclid, giả Euclid và phi Euclid (tức là về hình học của các nhóm con của hình học xạ ảnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p hict 28/05/2022 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số