• Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Nối tiếp phần 1 của cuốn "Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thao tác trên các tệp tin, lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình, các chỉ thị tiền xử lý, truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ, hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   279 p hict 25/11/2020 47 1

 • Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C, hàng biến và mảng, biểu thức phép toán số học, câu lệnh gán, các toán tử điều khiển, hàm và cấu trúc chương trình, khai báo biến cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   267 p hict 25/11/2020 44 1

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Lập trình hướng đối tượng với Java" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lớp cơ sở và cấu trúc dữ liệu, lập trình ứng dụng Applet và AWT, các luồng vào/ ra và các tệp dữ liệu, kết nối các cơ sở dữ liệu với JDBC và lập trình trên mạng, lập trình với các thành phần Swing. Mời các bạn cùng tham...

   168 p hict 25/11/2020 34 1

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

  Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, giới thiệu về lập trình với Java, các thành phần cơ sở của Java, lớp và các thành phần của lớp các đối tượng, các lệnh điều khiển dòng thực hiện và xử lý ngoại lệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   135 p hict 25/11/2020 37 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, các khái niệm trong hệ điều hành, định nghĩa về phân loại Hệ điều hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hict 25/11/2020 24 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc quản lý chung, dịch vụ vào ra của hệ thống, hệ thống vào ra đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p hict 25/11/2020 23 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các chiến lược quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   226 p hict 25/11/2020 25 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý hệ thống file

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý hệ thống file

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý hệ thống file" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   240 p hict 25/11/2020 25 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình, luồng, điều phối CPU, tài nguyên găng và điều độ tiến trình, bế tắc và xử lý bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   419 p hict 25/11/2020 24 1

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 6: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật dùng lược đồ chuyển trạng thái, kỹ thuật phân tích vùng, kỹ thuật dùng thông tin trong use-case, kỹ thuật dùng ₫ồ thị nhân quả (Cause-Effect Diagram),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hict 25/11/2020 25 1

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 5: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử hộp đen, kỹ thuật phân lớp tương đương, kỹ thuật phân tích các giá trị ở biên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hict 25/11/2020 23 1

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 7: Thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thanh kiểm tra mã nguồn, checklist được dùng để thanh tra mã nguồn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hict 25/11/2020 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số