• Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; Phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: Chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; Phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: Phần này chứa các bài thực hành về khai thác,...

   131 p hict 27/08/2021 35 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Nội dung giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 trình bày những kiến thức, những khái niệm chung về kiến trúc máy tính, hiệu năng máy tính và toán logic đại số boolen; Chương 2 - thiết kế hệ lệnh: Trình bày kiến thức về các dạng lệnh, kích thước mã lệnh, các phương pháp xác định địa chỉ và số lượng tham số trong...

   179 p hict 27/08/2021 32 0

 • Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các phương pháp mã hóa cổ điển, chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard), mật mã công khai, Các sơ đồ chữ kí số.

   110 p hict 26/05/2021 82 2

 • Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

  Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

  Mục đích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản, cô đọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục. Nội dung chính của các chương như sau: Chương 1, chương trình con - thủ tục và hàm; Chương 2, các kiểu dữ liệu có cấu trúc; chương 3: Đơn vị chương trình và thư viện...

   207 p hict 26/05/2021 52 1

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 2" nối tiếp từ chương 6 đến chương 9 với các nội dung thiết kế; các cơ sở của C++; cài đặt các lớp; cài đặt các mối liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết kiến thức, hỗ trợ cho nghiên cứu và học tập.

   185 p hict 26/04/2021 55 1

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 1" gồm 5 chương với các kiến thức các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; mô hình hóa hướng đối tượng; mô hình hóa môi trường và nhu cầu; mô hình hóa cấu trúc; mô hình hóa hành vi.

   180 p hict 26/04/2021 61 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

  Bài 2 trang bị cho người học kiến thức về internet và lịch sử phát triển của internet. Nội dung trình bày bài giảng gồm: Lịch sử phát triển mạng internet, địa chỉ IP và giao thức TCP/IP, World wide web, các giai đoạn tiến hóa của internet, mạng kết nối vạn vật IoT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 25/02/2021 86 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

  Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 25/02/2021 75 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

  Bài 6 gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO 2 offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO, kỹ thuật viết tựa bài viết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 25/02/2021 59 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

  Bài giảng bài 3 cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về công nghiệp 4.0: Các giai đoạn cách mạng công 1 nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiềm năng công nghiệp 4.0, tác động ảnh hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hict 25/02/2021 63 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

  Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hict 25/02/2021 67 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, giới thiệu phần mềm MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hict 25/02/2021 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số