• Ebook Tự học Excel 2003 trong 10 tiếng: Phần 1

  Ebook Tự học Excel 2003 trong 10 tiếng: Phần 1

  Cuốn sách này ra đời nhằm giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về Excel 2003 trong thời gian ngắn nhất từ đó có thể sử dụng, khai thác hiệu quả những khả năng xử lý dữ liệu trên bảng tính. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung chính sau: Làm quen với Microsoft Excel 2003, làm việc với bảng tính trong Excel 2003, định dạng dữ liệu và cách in...

   105 p hict 22/07/2019 82 3

 • Ebook Tự học Excel 2003 trong 10 tiếng: Phần 2

  Ebook Tự học Excel 2003 trong 10 tiếng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tự học Excel 2003 trong 10 tiếng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hình ảnh và biểu đồ trong Excel 2003, các loại hàm trong Excel, bảng ghi và làm việc với bảng ghi trên Excel, kết hợp Excel với các chương trình khác, hướng dẫn cách cài đặt Excel 2003 thủ thuật và những thắc mắc khi sử dụng Excel 2003. Mời các bạn cùng...

   150 p hict 22/07/2019 69 2

 • Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất với nội dung truyền tải về ứng dụng và lập trình giúp bạn nghiên cứu những khía cạnh mới trong bộ môn tin học này. Sách gồm 30 bài học, phần 1 sách gồm 15 bài đầu với nội dung chia sẻ về: Cách vào để viết chương trình bằng visual basic.NET; cú pháp hằng, các kiểu và...

   170 p hict 22/07/2019 42 1

 • Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 đem tới 15 bài học cuối về các chủ đề như: Kiểm tra một số có phải nguyên tố hay không, kiểm tra một dãy tăng hay không, dùng mảng động hai chiều để nhập vào một mà trận và áp dụng một vài tính toán; thực hiện các phép toán cơ bản dùng thủ tục và hàm... Nghiên cứu tập sách này, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hài...

   234 p hict 22/07/2019 41 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 5 - Quản lý tiến trình. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các kiểu tiến trình, trạng thái của tiến trình, các kiểu thực thi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 22/07/2019 38 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 4 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 4 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 4 - Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm NSD và nhóm NSD, quản lý NSD và nhóm NSD, khái niệm quyền truy cập, quyền truy cập của file, quyền truy cập của thư mục, quản lý quyền truy cập.

   26 p hict 22/07/2019 42 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 6 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 6 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 6 - Cấu hình hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: các thông tin cần cấu hình, công cụ để cấu hình tạm thời, các tệp cần cấu hình, công cụ để cấu hình bền vững, công cụ để kiểm tra cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hict 22/07/2019 40 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 7 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 7 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 7 - Quản lý phần mềm và dịch vụ thuộc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc quản lý phần mềm, công cụ quản lý phần mềm, dịch mã nguồn, quản lý gói cài đặt, quản lý phần mềm, quản lý dịch vụ đơn lẻ, quản lý dịch vụ bằng TCPD.

   7 p hict 22/07/2019 38 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 2 - Sử dụng Linux. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Hệ điều hành, nguồn tải Linux, các lệnh cơ bản, thông tin hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 22/07/2019 42 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 1 - Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và Linux. Nội dung trong chương này trình bày về: phần mềm mã nguồn mở, Linux, các phần mềm mã nguồn mở khác, các kho phần mềm mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hict 22/07/2019 38 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 3 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 3 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 3 - Hệ thống tệp Linux. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về hệ thống tệp logic, các thao tác với thư mục, các thao tác với tệp, inode. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 22/07/2019 40 1

 • Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

  Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

  Thời gian gần đây, chúng ta thường gặp khái niệm về trí tuệ nhân tạo (AI) trên các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, để hiểu về khái niệm này nhiều người cũng chưa rõ. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp đến bạn đọc khái niệm và một số nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết thêm triển vọng của...

   7 p hict 22/07/2019 39 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số