• Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

  Bài 2 trang bị cho người học kiến thức về internet và lịch sử phát triển của internet. Nội dung trình bày bài giảng gồm: Lịch sử phát triển mạng internet, địa chỉ IP và giao thức TCP/IP, World wide web, các giai đoạn tiến hóa của internet, mạng kết nối vạn vật IoT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 25/02/2021 27 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

  Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

  Bài 6 gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO 2 offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO, kỹ thuật viết tựa bài viết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 25/02/2021 16 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

  Bài giảng bài 3 cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về công nghiệp 4.0: Các giai đoạn cách mạng công 1 nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiềm năng công nghiệp 4.0, tác động ảnh hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hict 25/02/2021 19 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

  Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hict 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, giới thiệu phần mềm MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hict 25/02/2021 16 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính

  Bài 1 trình bày tổng quan về mạng máy tính. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 25/02/2021 20 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 7: Bảo vệ dữ liệu máy tính

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 7: Bảo vệ dữ liệu máy tính

  Bài 7 - Bảo vệ dữ liệu máy tính. Bài này trình bày những nội dung chính sau: Rủi ro mất an toàn dữ liệu, giải pháp bảo vệ dữ liệu, các kỹ thuật mã hóa. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 25/02/2021 20 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

  "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C" tìm hiểu đặc điểm của ngôn ngữ C; trình biên dịch; bộ kí tự và từ khóa; các kiểu dữ liệu chuẩn; khai báo biến; vị trí khai báo biến; biểu thức và toán tử...

   40 p hict 25/02/2021 18 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp kiến thức định nghĩa hàm; khai báo nguyên mẫu hàm; gọi hàm; phạm vi của biến; hàm đệ quy; xây dựng hàm đệ quy; một số hàm toán học sẵn có trong C...

   16 p hict 25/02/2021 20 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về mảng một chiều; mảng một chiều; mảng hai chiều; con trỏ và mảng; minh họa về con trỏ.

   28 p hict 25/02/2021 19 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển

  "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển" được biên soạn với các nội dung nhập/xuất dữ liệu; các lệnh điều khiển; hàm xuất có định dạng Printf; đặc tả định dạng; các kí tự điều khiển và kí tự đặc biệt; hàm xuất kí tự...

   48 p hict 25/02/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số