• Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều" trình bày các nội dung: Các phép biến đổi hình học cơ sở, kết hợp các phép biến đổi, một số tính chất của phép biến đổi affine, một số phép biến đổi khác, phép biến đổi giữa các hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hict 28/03/2017 2 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các đối tượng đồ họa cơ sở - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các đối tượng đồ họa cơ sở - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các đối tượng đồ họa cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức về các đối tượng đồ họa cơ sở, các thuật toán vẽ đường, các thuật toán tô màu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hict 28/03/2017 1 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu về đồ họa máy tính - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu về đồ họa máy tính - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Giới thiệu về đồ họa máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số ứng dụng của đồ họa máy tính, khái niệm về máy tính, tổng quan về một hệ đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hict 28/03/2017 4 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh (tt)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh (tt)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều" cung cấp cho người học các kiến thức về biểu diễn đối tượng ba chiều bao gồm: Biểu diễn mặt đa giác, các đường cong và mặt cong, các mặt có quy luật, các mặt cong bậc hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 28/03/2017 2 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều; các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng; thuật toán xén đa giác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 28/03/2017 3 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép biến đổi hình học, phép biến đổi mô hình và phép biến đổi hệ trục tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 28/03/2017 2 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 9&10 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 9&10 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 9 & 10: Các phương pháp nén ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nén ảnh, phân loại các phương pháp nén ảnh, một số phương pháp nén ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p hict 28/03/2017 2 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều" do TS. Đào Nam Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về đồ họa ba chiều, biểu diễn đối tượng ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hict 28/03/2017 3 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 4 & 5 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 4 & 5 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 4 & 5: Nâng cao chất lượng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nâng cao chất lượng ảnh, các kỹ thuật trên miền không gian, một số bộ lọc cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   26 p hict 28/03/2017 3 2

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 1 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 1 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và phương pháp đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hict 28/03/2017 3 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 2 & 3 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 2 & 3 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 2 & 3: Nâng cao chất lượng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nâng cao chất lượng ảnh, kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh, một số phép biến đổi cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 28/03/2017 3 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 6 & 7 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 6 & 7 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 6 & 7: Phương pháp nén ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nén ảnh, phân loại các phương pháp nén ảnh, một số phương pháp nén ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hict 28/03/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số