• Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Phần mềm và các vấn đề liên quan; Chương 2: Công nghệ phần mềm: Khái niệm - Quy trình - Mô hình phát triển; Chương 3: Quản lý dự án phần mềm: Khái niệm và quy trình; Chương 4: Các kỹ năng thực tiễn; Chương 5: Tổng quan về công nghệ hệ thống; Chương 6: Đặc tả...

   95 p hict 20/03/2023 24 0

 • Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 8: Thiết kế chương trình; Chương 9: Kiểm thử phần mềm; Chương 10: Bảo trì phần mềm; A: Quy trình phát triển phần mềm hợp nhất; B: Mô hình thuần thục khả năng tích hợp – CMMI; C: Chuẩn ISO cho phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p hict 20/03/2023 20 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Dẫn nhập thiết kế hệ thống số với Verilog; Qui ước về từ khóa; Loại dữ liệu trong Verilog; Biểu thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hict 28/02/2023 12 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog: Phần 2

  Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 , Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc phân cấp và module; Mô hình thiết kế cấu trúc (Structural model); Mô hình thiết kế hành vi (Behavioral model); Tác vụ (task) và hàm (function). Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p hict 28/02/2023 10 0

 • Phân tích 64 lược đồ hàm nén trong mô hình hàm băm dựa trên mã khối

  Phân tích 64 lược đồ hàm nén trong mô hình hàm băm dựa trên mã khối

  Bài viết "Phân tích 64 lược đồ hàm nén trong mô hình hàm băm dựa trên mã khối" đã chi tiết 64 lược đồ theo mô hình tổng quát được đề xuất bởi B. Preneel và các đồng sự, dựa trên 5 tấn công cơ bản. Chi tiết hóa phân loại lược đồ theo số lượng các biến đầu vào và thực hiện đánh giá độ an toàn của một trong số các lược đồ an toàn...

   9 p hict 28/02/2023 14 0

 • Phương pháp tấn công phân tích năng lượng đơn giản lên hệ mật dựa trên đường cong elliptich

  Phương pháp tấn công phân tích năng lượng đơn giản lên hệ mật dựa trên đường cong elliptich

  Bài viết "Phương pháp tấn công phân tích năng lượng đơn giản lên hệ mật dựa trên đường cong elliptich" trình bày kết quả thực hiện tấn công SPA lên phép nhân điểm phương pháp nhị phân của mật mã đường cong Elliptic (Elliptic Curve Cryptography – ECC). Tấn công được thực hiện thông qua việc phân tích và nhận dạng các phép tính cơ bản khi thuật toán...

   6 p hict 28/02/2023 12 0

 • Cơ sở dữ liệu phi quan hệ - NoSQL

  Cơ sở dữ liệu phi quan hệ - NoSQL

  Bài viết "Cơ sở dữ liệu phi quan hệ - NoSQL" giới thiệu cơ sở dữ liệu NoSQL được công nhận rộng rãi vì khả năng dễ phát triển chức năng cũng như hiệu năng ở quy mô lớn. Các cơ sở dữ liệu này sử dụng mô hình dữ liệu đa dạng như tài liệu (document), đồ thị (graph), khóa – giá trị (key-value), cột (wide-column). Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hict 28/02/2023 11 0

 • Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (Convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh

  Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (Convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh

  Bài viết "Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (Convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh" đề xuất sử dụng kỹ thuật bộ mã tự động kết hợp mạng nơ-ron tích chập để giải quyết bài toán xử lý ảnh nhiễu đồng thời cho thấy hiệu quả của phương pháp này đối với các loại nhiễu thường gặp trong việc số hóa hình ảnh. Mời...

   6 p hict 28/02/2023 13 0

 • Bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp

  Bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp

  Bài viết "Bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp" trình bày giải pháp bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp. Trên cơ sở phân tích một số mô hình tấn công trong hệ thống điều khiển, đặc biệt là tấn công giả mạo và tấn công DoS. Từ đó đề xuất áp dụng AES để mã hóa bảo mật thông tin và...

   6 p hict 28/02/2023 12 0

 • Phát hiện xâm nhập dựa trên mạng LSTM và AutoEncoder

  Phát hiện xâm nhập dựa trên mạng LSTM và AutoEncoder

  Bài viết Phát hiện xâm nhập dựa trên mạng LSTM và AutoEncoder đề xuất một phương pháp DL cho phát hiện tấn công mạng sử dụng mạng bộ nhớ dài hạn (Long-Short Term MemoryLSTM) và bộ mã hóa tự động (AutoEncoder-AE).

   7 p hict 28/02/2023 12 0

 • Về vấn đề đảm bảo an toàn mạng thông tin vô tuyến theo tiếp cận xử lý tín hiệu nhiều chiều

  Về vấn đề đảm bảo an toàn mạng thông tin vô tuyến theo tiếp cận xử lý tín hiệu nhiều chiều

  Bài viết "Về vấn đề đảm bảo an toàn mạng thông tin vô tuyến theo tiếp cận xử lý tín hiệu nhiều chiều" giới thiệu các đặc điểm của mạng thông tin vô tuyến thế hệ mới và vấn đề bảo mật trong mạng thông tin vô tuyến. Cách xác định tiêu chí bảo mật trong mạng thông tin vô tuyến bao gồm xác suất tách thấp và khả năng chống nhiễu phá...

   7 p hict 28/02/2023 13 0

 • Giải pháp kiểm tra đồng thời mức độ an toàn và khả năng tiếp cận của trang web

  Giải pháp kiểm tra đồng thời mức độ an toàn và khả năng tiếp cận của trang web

  An toàn và dễ tiếp cận là hai khía cạnh độc lập của chất lượng trang web. Tuy nhiên, nếu kiểm tra riêng từng tiêu chí này thì sẽ khó đánh giá mối tương quan giữa các khía cạnh này. Bài viết "Giải pháp kiểm tra đồng thời mức độ an toàn và khả năng tiếp cận của trang web" mô tả một cách tiếp cận cho phép kiểm tra tính an toàn và tính dễ tiếp...

   7 p hict 28/02/2023 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số