• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao đẳng nghề Đắk Lắk được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) và làm tài liệu tham khảo cho các nghề thuộc các ngành nghề kỹ thuật. Giáo trình gồm các nội dung sau: Thiết kế và phân tích giải thuật, Các kiểu dữ liệu cơ sở, Mảng, danh sách...

   60 p hict 30/08/2017 6 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 3: Các ứng dụng trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Duyệt web, dịch vụ email, điện toán đám mây và lưu trữ trực tuyến, google Drive và Google Forms. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hict 17/06/2017 7 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 4: Thiết kế website google sites" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức tạo lập website; các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site.

   36 p hict 17/06/2017 3 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 2: Địa chỉ IP và cách chia mạng con" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ giao thức TCP/IP, địa chỉ IP, cách phân chia mạng con, hệ thống tên miền DNS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p hict 17/06/2017 4 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p hict 17/06/2017 3 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Tối ưu nội dung trang web với kỹ thuật seo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu, kỹ thuật viết tựa bài viết.

   38 p hict 17/06/2017 5 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Thiết kế slides powerpoint" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Powerpoint; các lệnh về ảnh, audio, video, đối tượng, liên kết; tạo hiệu ứng, một số quy tắc bố cục slide. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 17/06/2017 5 1

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn" trình bày các kiến thức về hàm Goal Seek giúp người học có thể giải quyết được các bài toán tính doanh thu và lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 27/05/2017 6 1

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng sub total, chức năng consolidate, tổng hợp thống kê và phân tích số liệu với pivottable,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hict 27/05/2017 6 1

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng" giới thiệu khái quát về một số hàm thông dụng, hàm toán học và lượng giác; hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý dữ liệu chuỗi, hàm tra cứu và tìm kiếm, hàm ngày và giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hict 27/05/2017 7 1

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hict 27/05/2017 7 1

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 6: Bài toán trả góp" giới thiệu phương pháp ứng dụng Microsoft Excel để giải bài toán trả góp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế và những ai quan tâm tham khảo dùng làm tài liệu nghiên cứu.

   6 p hict 27/05/2017 5 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số