• Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 trình bày tổng quan về báo cáo tài chính. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học hiểu được bản chất của báo cáo tài chính (cho ai, vì ai?), thế nào là trung thực và hợp lý, nắm được vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 2 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 2 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Chương 2: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 giới thiệu đến người học khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hict 28/12/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu giúp cho người học có thể nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu, nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu, đọc hiểu và giải...

   33 p hict 28/12/2018 8 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 4 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 4 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 4 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chuẩn bị kiểm toán. Qua nội dung bài giảng, người học có thể phân biệt và áp dụng được các cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trình bày được các thông tin cần thu thập và quy trình tìm hiểu về đơn vị và môi trường, hiểu được các khái niệm trọng...

   27 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Kế toán tài chính 1: Chương 5 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả, vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả, nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán nợ phải trả. Để...

   37 p hict 28/12/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 3 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 3 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 3 trang bị cho mình những hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ. Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể trình bày được định nghĩa kiểm soát nội bộ, giải thích các hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ, trình bày các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, giải thích...

   22 p hict 28/12/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nhận diện và vận dụng tài khoản kế...

   49 p hict 28/12/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 5 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 5 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Chương 5: Bằng chứng kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán, yêu cầu của bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 28/12/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức về hình thức kế toán. Cùng nắm nội dung bài giảng thông qua việc tìm hiểu tổng quan về sổ kế toán, các hình thức ghi sổ kế toán và thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản về hoàn thành kiểm toán nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, đánh giá kết quả chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, nội dung báo cáo kiểm toán và các ý...

   11 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 trình bày "Kế toán hàng tồn kho". Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học có thể hiểu và giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, nắm được cách thức xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, nhận biết được...

   53 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thao tác các bút toán cuối kỳ ước tính chi phí thuế TNDN Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hict 28/12/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số