• Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

  Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức", phần 2 - Hành trang ở thời đại kinh tế tri thức cung cấp cho người học các kiến thức: Năng lực tiếp thu tri thức, năng lực tiếp thu và xử lý thông tin, tư duy và năng lực diễn đạt tư duy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   274 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 1

  Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức về thời đại kinh tế tri thức như: Sự thách đố của thời đại kinh tế tri thức, năng lực thành công trong xã hội, năng lực dưới tầm nhìn thời đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế" giới thiệu một số kinh nghiệp quốc tế về phát triển khu chế suất như: Khu chế suất và cải cách chính sách, kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới về khu chế suất, kinh nghiệm của thế giới về khu chế suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đặc khu kinh tế và các thành phố ven biển ở Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p hict 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt; mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề...

   6 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán; phương pháp bảng tính trong kế toán.

   11 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Quy trình kế toán cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu, trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán...

   8 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 6: Kế toán thuế xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu, rủi ro và cơ hội; tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán, trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 2: Tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng" trình bày những vấn đề cơ bản về thuế GTGT; rủi ro và cơ hội; tổ chức chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán, trình bày trên BCTC; lập báo cáo thuế GTGT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế" trình bày các nội dung: Tổng quan về kế toán, tổng quan về thuế, rủi ro và cơ hội, những điểm tương đồng và khác biệt giữa kế toán và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p hict 28/03/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số