• Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 2 giáo trình môn học Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - Khối lượng và lợi nhuận, thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p hict 11/06/2019 18 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các bài tập tình huống và bài tập lớn về kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng, kế toán vật tư, hàng hóa, kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   167 p hict 11/06/2019 19 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình môn học Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích biến động chi phí, các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p hict 11/06/2019 27 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p hict 11/06/2019 28 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p hict 11/06/2019 23 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các đáp án các bài tập tình huống và bài tập tổng hợp kế toán tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   393 p hict 11/06/2019 36 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu của chương học là: Hiểu được khái niệm và bản chất của kế toán, hiểu được các giả định, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán, phân biệt được tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp,...

   34 p hict 25/05/2019 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 Kế toán hàng tồn kho với nội dung chính là: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho, kế toán tăng, giảm hàng tồn kho,...

   12 p hict 25/05/2019 18 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 Khóa sổ kế toán và chuẩn bị lập báo cáo tài chính với nội dung chính là: Khóa sổ kế toán, lập bảng cân đối thử, chuẩn bị lập báo cáo tài chính,...

   18 p hict 25/05/2019 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 Kế toán doanh thu dịch vụ là: Nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong doanh nghiệp

   11 p hict 25/05/2019 19 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

   15 p hict 25/05/2019 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương "Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa" này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p hict 25/05/2019 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số