• Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Bài viết này, tập trung vào một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý hoạt động kiểm toán độc lập của UBCKNN, đó là giám sát và hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

   6 p hict 24/06/2022 3 0

 • Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

  Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

  Bài nghiên cứu xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích tại Việt Nam thông qua kết quả nghiên cứu định tính và định lượng. Trên cơ sở kết quả định tính về xác định các nhân tố ảnh hưởng, tác giả tiến hành khảo sát trên quy mô mẫu là 206 nhân viên...

   12 p hict 24/06/2022 4 0

 • Khởi nghiệp đối với các giảng viên trẻ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  Khởi nghiệp đối với các giảng viên trẻ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  Bài viết tập trung phân tích về yêu cầu đào tạo lĩnh vực kế toán kiểm toán, thực trạng đào tạo, những định hướng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo xu hướng cập nhật chuẩn mực kế toán quốc tế từ đó liên hệ về phương pháp giảng dạy đối với lực lượng lao động trẻ, phân tích những thuận lợi, khó khăn và...

   7 p hict 24/06/2022 3 0

 • Vận dụng hệ thống thông tin kế toán vào quản trị chi phí

  Vận dụng hệ thống thông tin kế toán vào quản trị chi phí

  Trong những năm gần đây, theo Nghị quyết của Chính phủ, khuyến khích và tăng cường tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu vận dụng hệ thống thông tin kế toán vào quản trị chi phí trong đơn vị sự nghiệp công lập là một công việc hết sức quan trọng giúp đơn vị tồn tại và phát triển trong điều kiện mới.

   7 p hict 24/06/2022 3 0

 • Để học học phần nguyên lý kế toán không khó và đạt kết quả cao

  Để học học phần nguyên lý kế toán không khó và đạt kết quả cao

  Như chúng ta đã biết, đối với sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán nói riêng thì học phần nguyên lý kế toán được ví như học phần vỡ lòng, là học phần tiên quyết trong chương trình đào tạo ngành kế toán và ngành kinh tế. Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn sinh viên khóa sau sẽ cảm thấy không khó...

   5 p hict 24/06/2022 3 0

 • Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC

  Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC

  Bài viết "Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC" bàn về khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC sẽ được đảm bảo và phát huy khi và chỉ khi có cơ chế, chính sách để kế toán Việt Nam và các nước trong AEC thực hiện quá trình hài hòa hóa với chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Mời các bạn...

   8 p hict 24/06/2022 4 0

 • Vận dụng Rubrics vào quá trình đánh giá để nâng cao chất lượng dạy và học học phần nguyên lý kế toán

  Vận dụng Rubrics vào quá trình đánh giá để nâng cao chất lượng dạy và học học phần nguyên lý kế toán

  Đánh giá kết quả học tập là một hoạt động quan trọng trong quá trình dạy và học. Bài viết tập trung vào việc vận dụng Rubrics vào quá trình kiểm tra, đánh giá đối với học phần Nguyên lý kế toán tại Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học kinh tế Nghệ An.

   9 p hict 24/06/2022 3 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán; Kế toán mua hàng hóa trong doanh nghiệp xuất khẩu; Kế toán bán hàng hóa; Kế toán tài sản bằng tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p hict 23/03/2022 49 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản cố định; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ vay; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán chi phí kinh doanh, kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   164 p hict 23/03/2022 46 0

 • Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 2

  Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về tỷ suất; Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Đọc bảng cân đối kế toán; Tìm hiểu tỷ lệ của các nhà đầu tư; Thủ thuật trong kế toán; Ích lợi của kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   30 p hict 23/03/2022 48 0

 • Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 1

  Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 1

  Ebook "Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kiến thức cơ bản về kế toán; Giải thích về sổ sách kế toán; Nguyên tắc kế toán; Chức năng kế toán; Nghiên cứu lợi nhuận gộp; Tài sản lưu động; Tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p hict 23/03/2022 52 0

 • Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

  Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dựng hệ thống thông tin kế toán thông qua mô hình đề xuất với bảy giả thuyết. Các thang đo của mô hình được thiết lập và kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hict 23/03/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số