• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 6 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, kế toán quá trình cung cấp, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   20 p hict 23/08/2020 20 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 2 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   35 p hict 23/08/2020 23 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 5 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về chứng từ - kiểm kê, nội dung chứng từ, phân loại kiểm kê, phương pháp kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   18 p hict 23/08/2020 25 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 7 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về sổ sách kế toán, phân loại sổ sách kế toán, kỹ thuật ghi sổ, các phương pháp sửa sai sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   15 p hict 23/08/2020 27 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 3 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về tài khoản kế toán và ghi sổ kép, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   43 p hict 23/08/2020 24 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 1 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về tổng quan kế toán, phân loại kế toán, đối tượng kế toán, phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán, yêu cầu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   35 p hict 23/08/2020 24 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 4 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về phương pháp tính giá, nhân tố ảnh hưởng đến tính giá, tính giá một số đối tượng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   27 p hict 23/08/2020 26 2

 • Ứng dụng phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn trong kiểm toán báo cáo tài chính - lợi ích và thách thức đối với các doanh nghiệp kiểm toán

  Ứng dụng phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn trong kiểm toán báo cáo tài chính - lợi ích và thách thức đối với các doanh nghiệp kiểm toán

  Trong bài viết, tác giả tổng quan một số đặc điểm chính của việc ứng dụng phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), đồng thời chỉ ra những lợi ích và những thách thức đối với doanh nghiệp kiểm toán khi áp dụng. Qua đó, tác giả thảo luận các giải pháp nhằm giảm thách thức khi áp dụng phân tích dữ liệu và...

   12 p hict 23/08/2020 22 2

 • Thực trạng áp dụng kế toán giá trị hợp lý tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thực trạng áp dụng kế toán giá trị hợp lý tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết đánh giá thực trạng áp dụng kế toán GTHL của các NHTM Việt Nam, chỉ ra những hạn chế của vấn đề này, là cơ sở gợi mở cho những khuyến nghị áp dụng kế toán GTHL tại các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

   10 p hict 23/08/2020 23 2

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Mục đích của bài viết này là xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   16 p hict 23/08/2020 29 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 27/07/2020 33 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các lĩnh vực của kế toán, các nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hict 27/07/2020 36 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số