• Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái giao ngay, thị trường hối đoái có kỳ hạn, thị trường hối đoái đổi tiền tệ, thị trường tiền tệ giao sau,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   281 p hict 21/01/2022 8 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền và nhờ thu, nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   269 p hict 21/01/2022 8 0

 • Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Cuốn sách Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ - Phần 1 trang bị cho người học những nội dung như: Kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì ? Tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ? Ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ? Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì? Kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; Các dữ liệu...

   48 p hict 21/01/2022 7 0

 • Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Cuốn sách Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2 gồm có những nội dung chính: Tiêu chuẩn và chứng nhận; Pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; Quản lý sở hữu trí tuệ; Khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; Nhận thức của công chúng về sở hữu...

   53 p hict 21/01/2022 7 0

 • Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

  Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

  Công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng phát triển một cách nhanh chóng, sâu rộng và ảnh hưởng của nó đến công việc kế toán càng ngày càng mạnh mẽ. Việc tìm hiểu các kỹ năng CNTT nào hiện nay cần thiết cho nghề kế toán sẽ giúp cho nhà trường xem xét lại sự phù hợp giữa chuẩn đầu ra về kỹ năng của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế....

   5 p hict 21/01/2022 5 0

 • Cơ hội và thách thức của ngành kế toán - kiểm toán của Việt Nam trong thời đại 4.0

  Cơ hội và thách thức của ngành kế toán - kiểm toán của Việt Nam trong thời đại 4.0

  Bài viết đề cập đến những cơ hội và những khó khăn thách thức cụ thể mà các kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam phải đối diện, qua đó đề xuất một số giải pháp để họ tận dụng các cơ hội và ứng phó hiệu quả với những khó khăn, thách thức đến từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

   5 p hict 21/01/2022 5 0

 • Tác động của vốn hóa hợp đồng thuê hoạt động theo chuẩn mực kế toán quốc tế mới về thuê tài sản (IFRS 16) đến các công ty niêm yết tại Việt Nam

  Tác động của vốn hóa hợp đồng thuê hoạt động theo chuẩn mực kế toán quốc tế mới về thuê tài sản (IFRS 16) đến các công ty niêm yết tại Việt Nam

  Bài viết làm rõ những phê phán đối với mô hình kế toán hợp đồng thuê tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 17 (IAS 17) và cách tiếp cận mới trong chuẩn mực báo cáo tài chính số 16 (IFRS16). IFRS16 ra đời từ một phần từ kết quả của các nghiên cứu thực chứng đánh giá về tác động của việc vốn hóa các hợp đồng thuê hoạt động, đã...

   12 p hict 21/01/2022 6 0

 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Bài viết tổng quan các tài liệu về việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính của các quốc gia trên thế giới. Bài viết nhằm mục đích khám phá các cách tiếp cận và quan điểm khác nhau hiện đang được sử dụng bởi các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các quốc gia trên thế giới.

   8 p hict 21/01/2022 6 0

 • Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC

  Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC

  Bài viết này ngoài phần đặt vấn đề có kết cấu như sau: Phần hai trình bày khái quát về hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt nam hiện hành (VAS), đồng thời so sánh giữa VAS với IAS/IFRS. Phần 3 là tổng quan lý thuyết; Phần 4 trình bày về phương pháp nghiên cứu. Phần 5 là các kết quả và thảo luận từ điều tra thực nghiệm. Các giải pháp và đề xuất...

   18 p hict 21/01/2022 6 0

 • Hội nhập với các chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khái quát chuẩn mực và định hướng hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  Hội nhập với các chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khái quát chuẩn mực và định hướng hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu qua việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp các dữ liệu thứ cấp để đề cập đến những nội dung cơ bản về Chuẩn mực kế toán công quốc tế, sự khác biệt cơ bản giữa Quyết định 19 với IPSAS và định hướng hoàn thiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trên cơ sở tiếp...

   9 p hict 21/01/2022 5 0

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế mới về công cụ tài chính (IFRS 9) trong kế toán dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế mới về công cụ tài chính (IFRS 9) trong kế toán dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các nghiên cứu trước cho thấy IFRS 9 mang lại hiệu quả lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như ghi nhận tổn thất rủi ro tín dụng sớm hơn với mức ghi nhận dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn; ước tính tổn thất tín dụng kịp thời và đầy đủ, ổn định tính chu kỳ, tăng tính nhất quán, minh bạch của chất lượng thông tin tài chính,…

   11 p hict 21/01/2022 5 0

 • Nghiên cứu về trách nhiệm đối với báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

  Nghiên cứu về trách nhiệm đối với báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

  Nghiên cứu này tiến hành khảo sát mức độ thực thi trách nhiệm của các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam đối với BCTC bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc và khảo sát thực địa. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của công...

   7 p hict 21/01/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số