• Bài giảng Phương pháp tính - ĐH Mỏ - Địa chất

  Bài giảng Phương pháp tính - ĐH Mỏ - Địa chất

  Bài giảng Phương pháp tính được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về sai số, giải gần đúng phương trình phi tuyến, giải hệ phương trình tuyến tính, đa thức nội suy, tính gần đúng tích phân xác định, giải gần đúng phương trình vi phân và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

   80 p hict 31/01/2018 2 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 10: Định hướng phát triển của bảo trì công nghiệp

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 10: Định hướng phát triển của bảo trì công nghiệp

  Quản lý bảo trì công nghiệp phát triển dựa trên nhu cầu bảo trì của các doanh nghiệp, và quá trình phát triển của các kỹ thuật bảo trì tiên tiến trên thế giới. Với sự phát triển to lớn của nền đại công nghiệp càng ngày càng nhiều thiết bị máy móc thì nhu cầu về sự phát triển trong bảo trì là đặc biệt quan trọng, do đó việc quản lý trong...

   5 p hict 21/11/2017 13 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 9: Thực hiện hệ thống quản lý bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 9: Thực hiện hệ thống quản lý bảo trì

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nghiên cứu tiền khả thi để đánh giá tình trạng hiện tại, xác định các yêu cầu, xây dựng tổ chức cho dự án, lựa chọn hệ thống, xây dựng hệ thống được máy tính hoá, xây dựng hệ thống thủ công, thông báo cho mọi người có liên quan, lập thời gian biểu và kế hoạch hoạt động,...

   22 p hict 21/11/2017 14 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 8: Các hệ thống quản lý bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 8: Các hệ thống quản lý bảo trì

  Phần 8 - Các hệ thống quản lý bảo trì. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mở đầu, cấu trúc và lưu đồ của hệ thống quản lý bảo trì, hệ thống bảo trì phòng ngừa, hệ thống lập kế hoạch, quy trình thực hiện công việc bảo trì, hệ thống lưu trữ dữ liệu về thiết bị và nhà máy,...

   13 p hict 21/11/2017 12 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 7: Phụ tùng và quản lý tồn kho

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 7: Phụ tùng và quản lý tồn kho

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 7: Phụ tùng và quản lý tồn kho. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mở đầu, những vấn đề về phụ tùng tại các nước đang phát triển, các phụ tùng chiến lược, ví dụ về tiêu chuẩn hoá, dự toán chi phí tồn kho phụ tùng hàng năm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hict 21/11/2017 8 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 6: Tổ chức bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 6: Tổ chức bảo trì

  Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 6: Tổ chức bảo trì, gồm có những nội dung chi tiết sau: cấu trúc của bộ phận bảo trì trong công ty, cơ cấu tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 21/11/2017 13 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 5: TPM và RCM

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 5: TPM và RCM

  Phần này gồm có những nội dung chính sau: Bảo trì năng suất toàn bộ, 5S, bảo trì tập trung độ tin cậy. Tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   12 p hict 21/11/2017 7 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 4: Kinh tế trong bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 4: Kinh tế trong bảo trì

  Nội dung chính trong "Kinh tế trong bảo trì" gồm có: Các chi phí bảo trì, hệ số PM, ảnh hưởng của bảo trì phòng ngừa đến hiệu quả kinh tế, các cửa sổ bảo trì, hệ số UW.

   13 p hict 21/11/2017 12 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 3: Chi phí chu kỳ sống

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 3: Chi phí chu kỳ sống

  Nội dung chính trong chương này gồm có: Các giai đoạn hoạt động của thiết bị, ứng dụng chi phí chu kỳ sống, tính toán chi phí chu kỳ sống.

   11 p hict 21/11/2017 8 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 2: Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng trong bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 2: Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng trong bảo trì

  Nội dung chính trong phần này gồm có: Quan điểm về độ tin cậy, tầm quan trọng của độ tin cậy, độ tin cậy là một đặc tính chất lượng, độ tin cậy của hệ thống, chỉ số khả năng sẵn sàng, chỉ số hỗ trợ bảo trì, chỉ số khả năng bảo trì, thời gian ngừng máy trung bình, năng suất và khả năng sẵn sàng,...

   10 p hict 21/11/2017 12 1

 • Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS. Lê Kim Hùng

  Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS. Lê Kim Hùng

  Cùng tham khảo tài liệu "Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS.Lê Kim Hùng", tài liệu này giúp bạn nắm bắt các kiến thức và cách bảo vệ máy phát điện, máy biến áp, đường dây điện.

   179 p hict 21/07/2017 30 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991 quy định các trình tự để tách khỏi xơ một số chất không phải xơ thường gặp. Danh mục những chất xơ áp dụng hoặc không áp dụng được theo trình tự này, được liệt kê trong bảng tương ứng với những chất không phải là xơ sẽ được tách ra.

   6 p hict 26/02/2017 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số