• Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS. Lê Kim Hùng

  Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS. Lê Kim Hùng

  Cùng tham khảo tài liệu "Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS.Lê Kim Hùng", tài liệu này giúp bạn nắm bắt các kiến thức và cách bảo vệ máy phát điện, máy biến áp, đường dây điện.

   179 p hict 21/07/2017 4 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991 quy định các trình tự để tách khỏi xơ một số chất không phải xơ thường gặp. Danh mục những chất xơ áp dụng hoặc không áp dụng được theo trình tự này, được liệt kê trong bảng tương ứng với những chất không phải là xơ sẽ được tách ra.

   6 p hict 26/02/2017 16 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3571-1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3571-1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3571-1981 về Nguyên liệu dệt quy định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng của xơ bông, xơ hóa học, xơ len ở dạng chưa hoặc đã bị nén chặt trong các đơn vị bao gói.

   7 p hict 26/02/2017 10 2

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3582-1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3582-1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3582-1981 về Nguyên liệu dệt - Xơ len phương pháp xác định độ dài quy định phương pháp xác định độ dài của xơ len bằng cách đo từng xơ và bằng dụng cụ răng lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hict 26/02/2017 9 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4181-2009

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4181-2009

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4181-2009 quy định phương pháp đo khối lượng trên đơn vị chiều dài (độ nhỏ) của xơ dệt và filamăng, bao gồm việc cân trực tiếp và quy trình tạo dao động với các thay đổi cho phù hợp với xơ quăn và xơ không quăn.

   15 p hict 26/02/2017 7 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6035:1995 - ISO 4912:1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6035:1995 - ISO 4912:1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6035:1995 qui đinh phương pháp xác định độ chín của xơ bông nguyên liệu hoặc những xơ lấy từ chế phẩm bông chưa qua quá trình gia công hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hict 26/02/2017 10 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2001 - IEC 335-2-7:1993

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2001 - IEC 335-2-7:1993

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2001 quy định các yêu cầu về an toàn của máy giặt chạy bằng điện, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, để giặt quần áo và các sản phẩm dệt.

   12 p hict 26/02/2017 11 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5471:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5471:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5471:2007 quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các loại vật liệu dệt, trừ xơ rời khi đặt trong môi trường của các nitơ oxit sinh ra từ quá trình đốt cháy khí butan tinh khiết. Mời các bạn tham khảo.

   5 p hict 26/02/2017 8 1

 • Tiêu chuẩn ngành 64T CN 25:1980

  Tiêu chuẩn ngành 64T CN 25:1980

  Tiêu chuẩn ngành 64T CN 25:1980 về Nhôm sunfát kỹ thuật dùng cho nhôm sunfát loại kỹ thuật được sản xuất từ cao lanh và axit sunfuric. Nhôm sunfat loại kỹ thuật được sử dụng trong công nghiệp sản xuất giấy, công nghiệp dệt hay làm sạch nước trong sinh hoạt.

   5 p hict 26/02/2017 6 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10045-2:2013 - ISO 5470-2:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10045-2:2013 - ISO 5470-2:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10045-2:2013 quy định hai phương pháp độc lập để xác định khả năng chịu mài mòn ướt và mài mòn khô của vật liệu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bề mặt tráng phủ hoặc các bề mặt của vải tráng phủ. Nếu cần xác định tính chất mài mòn của bề mặt không tráng phủ của vải tráng phủ, sử dụng các phương pháp đối...

   5 p hict 26/02/2017 5 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10347:2014 - IEC 60719:1992

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10347:2014 - IEC 60719:1992

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10347:2014 quy định phương pháp tính giới hạn dưới và giới hạn trên của đường kính ngoài trung bình của cáp và đường kính ngoài của dây mềm dẹt có ruột dẫn đồng tròn và có điện áp đến và bằng 450/750 V.

   5 p hict 26/02/2017 6 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-3:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-3:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-3:2004 áp dụng để xác định sự giảm khối lượng của tất cả các loại vải bao gồm cả vải không dệt, trừ những loại vải đã có chỉ định về khả năng chịu mài mòn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hict 26/02/2017 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số