• Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tăng trưởng nhanh về cả số lượng lẫn quy mô và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đến hệ thống ngân hàng khi có sự gia tăng mạnh mẽ mạng lưới sở hữu chéo giữa các ngân hàng với nhau. Sự phát triển...

   7 p hict 24/12/2019 15 1

 • Khủng hoảng tài chính toàn cầu - một giải pháp ứng phó của hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Khủng hoảng tài chính toàn cầu - một giải pháp ứng phó của hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu diễn ra, dường như nó chỉ là một đốm lửa trên đỉnh núi.

   7 p hict 24/12/2019 11 1

 • Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng, yêu cầu cấp bách đặt ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình, cả dịch vụ ngân hàng trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).

   10 p hict 24/12/2019 14 1

 • Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng. Do vậy, nợ xấu không chỉ là vấn đề của các ngân hàng cần phải giải quyết mà cần có sự chỉ đạo chung của nhà nước. Các ngân hàng cần phải nhận thức đúng về nợ xấu, đồng thời tìm và phân tích được...

   6 p hict 24/12/2019 10 1

 • Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Bài viết với nội dung trình bày về tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn. Tín dụng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường. Tín dụng tồn tại dưới ba hình thức chủ yếu, gồm tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín dụng nhà nước. Cả ba hình thức tín dụng này đều tồn tại và hoạt động song...

   11 p hict 24/12/2019 13 1

 • Hoạt động huy động vốn - kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Hoạt động huy động vốn - kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Trong bài viết "Hoạt động huy động vốn - kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh", tác giả nghiên cứu tình hình hoạt động huy động vốn ở một số ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và xem đây là những bài học kinh nghiệm huy động vốn cho các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

   17 p hict 24/12/2019 16 1

 • Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu này chỉ ra sự quan trọng của nghiệp vụ ngân hàng xanh, tham khảo những kinh nghiệm quốc tế và làm nổi bật những bài học đáng quý cho các hoạt động ngân hàng và sự phát triển bền vững ở VN. Tuy nhiên, bài nghiên cứu nhận thấy khá ít có ngân hàng hay tổ chức tài chính tiên phong thực hiện điều này ở VN mặc dù họ tham gia với một...

   7 p hict 24/12/2019 11 1

 • Thị trường kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Thị trường kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài viết đề cập đến những thuận lợi cũng những khó khăn, thách thức, đồng thời đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần phát triển thị trường kế toán - kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, với tư cách là thành viên của AEC nói riêng.

   9 p hict 24/12/2019 14 1

 • Đánh giá rủi ro và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán hoạt động dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

  Đánh giá rủi ro và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán hoạt động dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

  Nghiên cứu này thực hiện trên cơ sở tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và thực hiện dự án PPP kết hợp với lý luận chung về kiểm toán hoạt động nhằm mục đích đề xuất hướng dẫn đánh giá rủi ro và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán hoạt động đối với dự án PPP.

   9 p hict 24/12/2019 17 1

 • Một số sai sót thường gặp qua kiểm toán thu tiền sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị

  Một số sai sót thường gặp qua kiểm toán thu tiền sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị

  Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực I đã phát hiện nhiều sai sót trong việc xác định số thu tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, tồn tại trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất của các cơ quan quản lý thuế, các cấp chính quyền địa phương, kết quả kiểm toán đã kiến nghị tăng thu ngân sách nhiều tỷ đồng.

   5 p hict 24/12/2019 13 1

 • Kinh nghiệm chống chuyển giá ở một số quốc gia và bài học cho kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyển giá

  Kinh nghiệm chống chuyển giá ở một số quốc gia và bài học cho kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyển giá

  Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, kiểm toán chống chuyển giá tại một số quốc gia trên thế giới cho thấy một số bài học quan trọng mà Việt Nam có thể lĩnh hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm toán chống chuyển giá do các cơ quan chức năng, trong đó có Kiểm toán nhà nước thực hiện.

   7 p hict 24/12/2019 17 1

 • Xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động chính sách miễn, giảm học phí

  Xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động chính sách miễn, giảm học phí

  Bằng các phương pháp điều tra khảo sát, phỏng vấn, phân tích số liệu, tác giả muốn nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chính sách miễn giảm học phí, từ đó làm cơ sở thống nhất chung trong hoạt động kiểm toán chính sách này.

   8 p hict 24/12/2019 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số