• Bài thảo luận: Vật liệu may

  Bài thảo luận: Vật liệu may

  Giúp cho sinh viên nắm vững các đặc điểm, cấu trúc, tính chất các loại nguyên liệu, phụ liệu để có biện pháp xử lý thích hợp trong quá trình thiết kế gia công sản xuất trong may công nghiệp.

   18 p hict 27/04/2015 485 11

 • Thảo luận: Vật liệu may

  Thảo luận: Vật liệu may

  Bài thảo luận trình bày những kiến thúc cơ bản về tính chất, cấu trúc cơ lý hoá của các loại vải thông dụng trong ngành may, giúp sinh viên chuyên ngành này nắm rõ kiến thức về lý hóa các loại vải.

   15 p hict 27/04/2015 319 5

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2

  Bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - Phép biện chứng duy vật bao gồm những nội dung chính sau phép biện chứng & phép biện chứng duy vật; các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức duy vật...

   73 p hict 08/09/2015 228 4

 • Bài giảng Hợp đồng hoán đổi – SWAP - Lê Thanh Quý Ngọc

  Bài giảng Hợp đồng hoán đổi – SWAP - Lê Thanh Quý Ngọc

  Bài giảng Hợp đồng hoán đổi – SWAP do Lê Thanh Quý Ngọc biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung; định nghĩa và phân loại hợp đồng hoán đổi; khởi nguồn và sự phát triển của thị trường giao dịch hoán đổi; ứng dụng hợp đồng hoán đổi. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và...

   23 p hict 28/08/2015 233 3

 • Bài giảng So sánh Marketing online và Marketing truyền thống

  Bài giảng So sánh Marketing online và Marketing truyền thống

  Bài giảng "So sánh Marketing Online và Marketing truyền thống" trình bày về ưu điểm của Marketing Online và đưa ra những so sánh giữa Marketing Online và Marketing truyền thống dựa trên những phương diện như: phương thức, không gian, thời gian, phản hồi, khách hàng, chi phí, lưu trữ thông tin.

   25 p hict 07/09/2015 183 3

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng giới thiệu tới các bạn những nội dung về chủ nghĩa duy vật & chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức & mối quan hệ giữa vật chất - ý thức.

   23 p hict 08/09/2015 201 3

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử sau đây để nắm bắt những nội dung về vai trò của sản xuất vật chất & quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng giữa cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng; biện...

   54 p hict 08/09/2015 147 3

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 0

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 0

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 0 - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin; đối tượng, mục đích, yêu cầu đối với việc học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

   16 p hict 08/09/2015 209 3

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 của Hoàng Thị Diễm Hương sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các tham số đặc trưng của tổng thể; các tham số đặc trưng của mẫu; tính chất của các tham số; cách lập bảng phân phối xác suất của trung bình mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu điều chỉnh.

   22 p hict 08/09/2015 191 3

 • Financial Markets and Institutions: Chapter 12

  Financial Markets and Institutions: Chapter 12

  Chapter 12 Market Microstructure and Strategies: describe the common types of stock transactions, explain how stock transactions are executed, describe the regulation of stock transactions, explain how barriers to international stock transactions have been reduced.

   24 p hict 25/08/2015 144 2

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 1: Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 1: Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản sau đây: Bối cảnh ra đời hệ thống thông tin, các khái niệm, chu trình phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 28/02/2018 200 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và bản chất của marketing quốc tế, xu hướng mở rộng thương mại quốc tế, các phương pháp xâm nhập thị trường quốc tế khác nhau, các đặc điểm căn bản của môi trường marketing quốc tế, các vấn đề cơ bản của marekting xuất khẩu.

   8 p hict 29/03/2018 129 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số