• Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

  Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - Triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh; bài học rút ra từ triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh; cách thức và phương pháp xây dựng triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh và vận dụng vào Việt Nam.

   83 p hict 24/10/2015 614 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản chương 8: Chiến lược phân phối trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân phối trong Marketing Mix, giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, các căn cứ lựa chọn kênh phân phối, giới thiệu các hình thức phân phối, một số hoạt động phân phối SP vật chất. Mời các bạn tham khảo.

   38 p hict 07/09/2015 527 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Chương 3: Hành vi khách hàng thuộc bài giảng Marketing căn bản trình bày nội dung về các yếu tố tác động đến hành vi của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả các dạng hành vi khác biệt của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả quy trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ chức. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   31 p hict 07/09/2015 489 2

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Những vấn đề chính trị - xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng XHCN sau đây để hiểu rõ hơn về những vấn đề cần giải quyết mang tính qui luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính tất yếu, nội dung và phương thức xây dựng vấn đề nhà nước,...

   27 p hict 08/09/2015 489 2

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 3 - PGS.TS. Dương Thị Liễu

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 3 - PGS.TS. Dương Thị Liễu

  Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 3 - Vận dụng văn hóa trong hoạt động kinh doanh bao gồm những nội dung về văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp; văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu; văn hóa trong hoạt động Marketing, văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng.

   29 p hict 24/10/2015 432 2

 • Bài giảng Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản

  Bài giảng Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản

  Bài giảng Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản giúp sinh viên hiểu được quy trình vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ bản và các yêu cầu kĩ thuật, vẽ, cắt hoàn chỉnh thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật.

   23 p hict 27/04/2015 430 3

 • Bài giảng Kỹ năng tìm kiếm & đánh giá thông tin trên Internet - Võ Thúy Hoa

  Bài giảng Kỹ năng tìm kiếm & đánh giá thông tin trên Internet - Võ Thúy Hoa

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Kỹ năng tìm kiếm & đánh giá thông tin trên Internet do Võ Thúy Hoa biên soạn để nắm bắt những kiến thức về kỹ năng tìm kiếm thông tin nhất là cách sử dụng Google để tìm kiếm thông tin và cách đánh giá chất lượng của thông tin tìm kiếm được trên Internet.

   56 p hict 25/04/2015 382 2

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

  Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 2 do PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề tổng quan về văn hoá doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh; các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy cũng như phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam.

   51 p hict 24/10/2015 347 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản chương 1: Nhập môn Marketing với mục tiêu là giới thiệu sự hình thành và phát triển của Marketing đưa ra một số khái niệm Marketing từ đó rút ra bản chất của nó, chỉ ra tầm quan trọng của Marketing, trình bày các chức năng cơ bản của Marketing.

   21 p hict 07/09/2015 314 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản chương 9: Chiến lược xúc tiến trình bày khái quát về tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing Mix, đặc điểm, khái quát của các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, quan hệ công chúng, chào hàng (bán hàng cá nhân) và Marketing trực tiếp.

   39 p hict 07/09/2015 312 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 4: Nghiên cứu Marketing với mục tiêu giới thiệu nghiên cứu Marketing và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp, các loại hình nghiên cứu Marketing, mô tả quy trình nghiên...

   21 p hict 07/09/2015 285 2

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa; những thuật ngữ then chốt về hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa; tính tất yếu và nội dung của CM XHCN; nội dung chủ yếu...

   28 p hict 08/09/2015 281 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số