• Đề thi và đáp án cuối học kì 2 năm học 2011-2012 môn Thiết kế chuyền - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án cuối học kì 2 năm học 2011-2012 môn Thiết kế chuyền - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án cuối học kì 2 năm học 2011-2012 môn Thiết kế chuyền của trường ĐHBK TP.HCM giúp cho các bạn sinh viên trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kể hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật dệt may và các ngành có liên quan.

   3 p hict 21/09/2018 184 2

 • Đề thi và đáp án thi giữa kì năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án thi giữa kì năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án thi giữa kì năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may của trường ĐHBK TP.HCM sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi cũng như kiến thức của mình trong môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may. Mời các bạn tham khảo.

   3 p hict 21/09/2018 170 1

 • Đề thi viết giữa học kì 2 và đáp án môn Kỹ thuật dệt may năm học 2012-2013 - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi viết giữa học kì 2 và đáp án môn Kỹ thuật dệt may năm học 2012-2013 - ĐHBK TP.HCM

  Mời các bạn tham khảo Đề thi viết giữa học kì 2 và đáp án môn Kỹ thuật dệt may năm học 2012-2013 của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   4 p hict 21/09/2018 195 1

 • Đề thi và đáp án giữa kỳ năm học 2011-2012 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án giữa kỳ năm học 2011-2012 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may - ĐHBK TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi và đáp án giữa kỳ năm học 2011-2012 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may của trường ĐHBK TP.HCM. Đề thi giúp các các bạn sinh viên biết được cách thức ra đề cũng như những nội dung chính được ra trong môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may, từ đó giúp các bạn học và ôn thi một cách hiệu quả.

   4 p hict 21/09/2018 184 1

 • Đề thi viết và đáp án cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật dệt may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi viết và đáp án cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật dệt may - ĐHBK TP.HCM

  Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi viết và đáp án cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật dệt may của trường ĐHBK TP.HCM sau đây. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật dệt may và các ngành có liên quan.

   7 p hict 21/09/2018 170 2

 • Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 năm học 2010-2011 môn Thiết kế chuyền may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 năm học 2010-2011 môn Thiết kế chuyền may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 năm học 2010-2011 môn Thiết kế chuyền may của trường ĐHBK TP.HCM sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi cũng như kiến thức của mình trong môn Thiết kế chuyền may. Mời các bạn tham khảo.

   5 p hict 21/09/2018 138 1

 • Đề thi và đáp án giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị may - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị may - ĐHBK TP.HCM

  Mời các bạn tham khảo Đề thi và đáp án giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị may của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   3 p hict 21/09/2018 166 2

 • Đề thi và đáp án thi cuối kì môn Công nghệ in nhuộm - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án thi cuối kì môn Công nghệ in nhuộm - ĐHBK TP.HCM

  Mời các bạn tham khảo Đề thi và đáp án thi cuối kì môn Công nghệ in nhuộm của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   5 p hict 21/09/2018 119 1

 • Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may - Trần Thanh Hương

  Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may - Trần Thanh Hương

  Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng quát và khoa học về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may, đặc biệt là kiểm tra chất lượng của sản phẩm thành phẩm. Tập tài liệu đã cố gắng trình bày vấn đề kiểm tra chất lượng sản phẩm như một bộ phận của công tác...

   78 p hict 20/09/2018 218 8

 • Ebook Teach yourself visually: Sewing

  Ebook Teach yourself visually: Sewing

  There are many contents in this book: Getting to Know Your Sewing Machine, Selecting and Using Sewing Tools, Fabrics, Lining, Interlining, and Interfacing, Hand Sewing, Basic Techniques, Sewing Seams and Seam Finishes, Making Darts, Sewing Facings and Edge Finishing, Sewing in ZippersAdding, Adding Fasteners, Hemming Techniques, Warm-Up Sewing Projects, More Sewing Projects, Using a Purchased Pattern, Expanding Your Horizons.

   301 p hict 20/09/2018 130 3

 • Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường

  Bài giảng “Kỹ thuật an toàn và môi trường” được sưu tầm biên soạn giúp cho sinh viên làm tài liệu nghiên cứu học tập bổ sung vào những vấn đề chuyên ngành. Bài giảng này có các vấn đề chung về công tác BHLĐ, đồng thời cũng đề cập tới các vấn đề gắn với chuyên ngành may công nghiệp. Bài giảng gồm 5 chương: Chương 1 - Những vấn...

   180 p hict 26/07/2018 230 5

 • Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất ngành May - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

  Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất ngành May - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

  Giáo trình môn học Lập Kế hoạch sản xuất ngành may nhằm trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng quát và khoa học về công tác Lập kế hoạch sản xuất ngành may. Nội dung giáo trình gồm có 2 phần chính, phần 1 trình bày tổng quan về lập kế họach sản xuất, phần 2 cung cấp các kiến thức về lập kế hoạch sản xuất ngành May. Mời các bạn...

   60 p hict 29/12/2017 852 28

Hướng dẫn khai thác thư viện số