• Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2 tiếp tục trình bày các chương còn lại như: Gene tư duy - tư duy người tiêu dùng "trên giá hàng", biến tổng thống và truyền thông công cộng thành "sản phẩm", RDE đánh bại định luật Murphy và " bóc trần" thị trường chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p hict 22/04/2019 209 3

 • Ứng dụng marketing giáo dục trong các trường đại học của Việt Nam

  Ứng dụng marketing giáo dục trong các trường đại học của Việt Nam

  Hội nhập đã mở ra những cơ hội, đồng thời tạo ra khá nhiều thách thức đối với mọi lĩnh vực, trong đó có hoạt động giáo dục.Bài viết nhằm phân tích khái niệm marketing giáo dục và cách vận dụng marketing giáo dục trong hệ thống các trường đại học tại Việt Nam.

   9 p hict 22/04/2019 182 1

 • Các yếu tố tác động đến tránh né quảng cáo trên Facebook của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố tác động đến tránh né quảng cáo trên Facebook của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu này nhằm khám phá và khẳng định các yếu tố tác động đến sự tránh né quảng cáo trong môi trường mạng xã hội Facebook của giới trẻ. Dữ liệu được phân tích từ 335 khách hàng là giới trẻ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu và các thang đo được xây dựng từ cơ sở lý thuyết về tránh né quảng cáo của Cho và Cheon (2004);...

   15 p hict 22/04/2019 190 1

 • Cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong giao tiếp với khách hàng

  Cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong giao tiếp với khách hàng

  Cách dùng ngôn ngữ để giới thiệu sản phẩm, trao đổi, thương lượng và thuyết phục khách hàng. Qua đó, bài viết góp phần khẳng định và chứng minh một số đặc điểm thú vị về cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong tương quan với kiểu bán hàng truyền thống.

   8 p hict 22/04/2019 176 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 21/03/2019 253 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing - Bài 2: Thu thập thông tin & Đo lường thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, qui trình nghiên cứu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hict 21/03/2019 213 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing - Bài 1: Nhập môn quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức về bản chất marketing, qui trình quản trị Marketing, qui trình lập kế hoạch Marketing

   8 p hict 21/03/2019 216 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường, hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp, nắm được các cách thức định vị sản phẩm/ dịch vụ trên thị trường.

   15 p hict 21/03/2019 183 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp trong việc phân tích nhu cầu (Need) và xu hướng (Trend/ Fad) của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hict 21/03/2019 186 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing, hiểu các nhân tố cần xem xét khi định giá. Biết phân biệt các phƣơng pháp định giá với các chiến lược giá điển hình, hiểu qui trình định giá cho một sản phẩm.

   24 p hict 21/03/2019 178 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ hành vi mua hàng của cá nhân hay tổ chức là như thế nào và quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi những nhân tố gì, hiểu các bước trong quy trình mua hàng của cá nhân hay tổ chức và trong mỗi bước đó điều gì chúng ta cần quan tâm.

   12 p hict 21/03/2019 186 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 9 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 9 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu kênh phân phối là gì, cấu trúc kênh phân phối trong thực tế khác nhau như thế nào giữa hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp, nắm rõ các công việc tuyển chọn, khuyến khích và đánh giá các thành viên kênh trong việc quản lý kênh phân phối của mình.

   18 p hict 21/03/2019 182 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số