• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hoạch định NNL, phân tích thực trạng NNL, dự báo nhu cầu NNL, phân tích quan hệ cung - cầu & khả năng điều chỉnh của hệ thống, thực hiện các chính sách, kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   14 p hict 28/12/2020 25 1

 • Ảnh hưởng của hành động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam

  Ảnh hưởng của hành động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của hoạt động này lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên có ảnh hưởng tích cực lên lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận biên của các doanh nghiệp Việt Nam.

   9 p hict 28/12/2020 19 1

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, phân loại khách, quan sát và phán đoán tâm lý khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p hict 28/12/2020 40 1

 • Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Bài viết tập trung mô tả các dạng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, từ đó dựa trên những khảo sát thực tế cho thấy khối tài sản này đã được khai thác thế nào trong các doanh nghiệp. Một số gợi ý về quản trị tài sản trí tuệ hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo dựng và duy trì những lợi thế cạnh tranh (dựa...

   8 p hict 26/10/2020 41 1

 • Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

  Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

  Bài viết sử dụng lý thuyết trò chơi làm công cụ phân tích hành vi tín nhiệm cá nhân trong các giao dịch kinh tế. Trước tiên, mô hình trò chơi một lần và trò chơi lặp lại được thiết lập để phân tích hành vi ứng xử trong các giao dịch giữa các cá nhân với nhau.

   7 p hict 26/10/2020 25 1

 • Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh

  Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh

  Bài viết nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các phương pháp xây dựng khung năng lực (KNL) hướng tới đề xuất quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, bài viết rút ra phương pháp tiếp cận, nguyên tắc, công cụ, quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh...

   14 p hict 28/12/2020 20 1

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Tâm lý học kinh doanh thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong kinh doanh, quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học, những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p hict 28/12/2020 38 1

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 1

  Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 1

  Thống kê ngày càng có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh doanh và quản trị trong nghiên cứu thị trường, ra quyết định, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều rủi ro, không chắc chắn. Mời các bạn cùng tìm hiểu các phương pháp thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý qua phần 1 cuốn sách.

   131 p hict 27/01/2021 28 0

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 2

  Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p hict 27/01/2021 32 0

 • Ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

  Ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

  Ebook "Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả" do chính trường kinh doanh nổi tiếng thế giới biên soạn - Trường Đại học Harvard. Đây là bộ sách đem đến tri thức đầy đủ và toàn diện bao trùm toàn bộ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tài chính kế toán, truyền thông,...

   241 p hict 25/02/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số