• Đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics theo hiệp định FTA ở Việt Nam - hai năm nhìn lại

  Đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics theo hiệp định FTA ở Việt Nam - hai năm nhìn lại

  Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một kế hoạch hành động quốc gia về phát triển ngành dịch vụ logistics một cách toàn diện, bản kế hoạch này cũng là động lực, phương hướng cho việc phát triển dịch vụ logistics trong thời gian tới.

   5 p hict 25/11/2020 27 1

 • Đánh giá mức độ tinh gọn: một nghiên cứu tình huống tại công ty JVN

  Đánh giá mức độ tinh gọn: một nghiên cứu tình huống tại công ty JVN

  Bài viết tổng hợp, phân tích, so sánh các phương pháp/công cụ đánh giá mức độ tinh gọn từ các nghiên cứu trước đây, từ đó lựa chọn phương pháp/công cụ phù hợp và áp dụng phương pháp/công cụ đã chọn để đánh giá mức độ tinh gọn tại một doanh nghiệp cụ thể. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu tình huống tại công ty JVN...

   19 p hict 28/12/2020 27 1

 • Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam

  Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam

  Thời điểm có hiệu lực của Hiệp định CPTPP đã đặt ra nhiệm vụ cho các quốc gia thành viên phải thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống không nhìn thấy được, cụ thể là nhãn hiệu âm thanh và mùi. Trong số 11 quốc gia thành viên thuộc Hiệp định CPTPP, có tới 9 quốc gia đã có quy định rõ ràng về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh trong luật...

   6 p hict 25/11/2020 27 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng của các đơn vị/doanh nghiệp về nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý giải trí và sự kiện

  Các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng của các đơn vị/doanh nghiệp về nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý giải trí và sự kiện

  Bài viết tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng của các đơn vị/doanh nghiệp về nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý giải trí và sự kiện trí tại một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

   12 p hict 28/12/2020 27 1

 • Đổi mới cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

  Đổi mới cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

  Doanh nghiệp nhà nước là một loại chủ thể kinh doanh đặc biệt do nhà nước đầu tư vốn nhằm thực hiện những nhiệm kinh tế - xã hội hoặc ở những lĩnh vực then chốt ở nhiều quốc gia. Doanh nghiệp nhà nước thường được giao nhiệm vụ kinh doanh ở lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và những lĩnh vực mà việc kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro, khó...

   12 p hict 28/12/2020 26 1

 • Ebook Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Ebook Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Chương trình Đào tạo quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được biên soạn cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là người chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp nhỏ, bạn quan tâm đến nhiều khía cạnh của việc điều hành một doanh nghiệp. Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh...

   91 p hict 29/03/2021 26 0

 • Thực trạng thiếu hụt lao động - Giải pháp ứng phó, thu hút và giữ chân người lao động của doanh nghiệp

  Thực trạng thiếu hụt lao động - Giải pháp ứng phó, thu hút và giữ chân người lao động của doanh nghiệp

  Bài viết này đánh giá thực trạng thiếu hụt lao động và các giải pháp ứng phó, thu hút và giữ chân người lao động trong DN qua kết quả khảo sát 30 doanh nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Dương.

   7 p hict 25/11/2020 25 1

 • Mua sắm xanh: Sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp tại Việt Nam

  Mua sắm xanh: Sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động mua sắm xanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam và tìm hiểu sự khác biệt về hoạt động mua xanh giữa các nhóm doanh nghiệp.

   17 p hict 28/12/2020 25 1

 • Ứng dụng thuật toán K-Means trong phân cụm khách hàng mục tiêu

  Ứng dụng thuật toán K-Means trong phân cụm khách hàng mục tiêu

  Bài viết nghiên cứu phân khúc cụm khách hàng thông qua phương pháp phân cụm K-Means (K-Means clustering methods) của một cơ sở kinh doanh. Nghiên cứu được thực hiện trên 272 khách hàng với các đặc điểm về độ tuổi, thu nhập và điểm chi tiêu. Kết quả nghiên cứu đã chia thành 2 cụm khách hàng mục tiêu, hứa hẹn sẽ giúp việc chăm sóc, tiếp thị khách...

   6 p hict 25/11/2020 23 1

 • Tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

  Tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

  Bài viết nghiên cứu nhằm đóng góp vào lịch sử nghiên cứu bằng cách xem xét tác động của quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, sử dụng dữ liệu từ 489 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2009 đến 2018.

   6 p hict 25/11/2020 22 1

 • Ebook Đào tạo nguồn nhân lực - Làm sao để khỏi ném tiền qua cửa sổ

  Ebook Đào tạo nguồn nhân lực - Làm sao để khỏi ném tiền qua cửa sổ

  Cuốn sách này thảo luận những vấn đề liên quan đế hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp dưới góc nhìn của nhà quản lý. Mục đích là giúp nhà quản lý có thêm kiến thức và sự tự tin để: Xác định khi nào đào tạo là giải pháp cho vấn đề của doanh nghiệp Quyết định đào tạo ai, đào tạo cái gì Chuẩn bị những bước quan trọng trước,...

   114 p hict 29/03/2021 22 0

 • Ebook Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác

  Ebook Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác

  Có phương thức đàm phán nào đem lại một kết quả mà thỏa mãn được lợi ích của các bên nhiều hơn? Cuốn sách sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi này thông qua việc giúp bạn hiểu rõ cơ sở của đàm phán là hợp tác, nói cách khác là “hai bên cùng thắng”, biết sử dụng năm kỹ thuật xử lý xung đột lợi ích tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể...

   119 p hict 29/03/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số