• Tương lai của tiền số và những đề xuất quản lý ở Việt Nam

  Tương lai của tiền số và những đề xuất quản lý ở Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ bản chất của “tiền số”, những điều kiện để phát hành “tiền số của ngân hàng trung ương” và đề xuất những giải pháp quản lý tiền số phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

   8 p hict 30/01/2020 10 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng

  Bài viết ứng dụng phương pháp định lượng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng, kết quả nghiên cứu đã chứng minh các nhân tố tác động tích cực đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ là đặc điểm công việc, môi trường làm việc, phong cách lãnh đạo, lương...

   8 p hict 30/01/2020 9 0

 • Chính sách tỷ giá với vai trò giám sát an toàn vĩ mô tại Việt Nam

  Chính sách tỷ giá với vai trò giám sát an toàn vĩ mô tại Việt Nam

  Nghiên cứu này tập trung làm rõ vai trò của chính sách tỷ giá đối với mục tiêu giám sát an toàn vĩ mô. Nghiên cứu được kết cấu thành 4 phần chính. Phần 1 tập trung phân tích hoạt động điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong năm 2017. Trong phần 2 tác giả tổng hợp các biện pháp điều hành tỷ giá mà NHNN đã thực thi với mục...

   10 p hict 30/01/2020 11 0

 • Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu "Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" nhằm đánh giá khái quát thực trạng đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Agribank, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

   9 p hict 30/01/2020 9 0

 • Nhân tố vĩ mô tác động đến độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

  Nhân tố vĩ mô tác động đến độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

  Nghiên cứu phân tích tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong đó tập trung vào tăng trưởng kinh tế và lạm phát, đến mức độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) chính thức tại Việt Nam. Biến phụ thuộc được lựa chọn để đánh giá mức độ tự vững của các tổ chức TCVM là tự vững hoạt động (OSS), tỷ suất sinh lời trên tài...

   8 p hict 30/01/2020 9 0

 • Tỷ giá và áp lực trên thị trường ngoại hối Việt Nam

  Tỷ giá và áp lực trên thị trường ngoại hối Việt Nam

  Bài viết tập trung phân tích những biến động của tỷ giá trên thị trường ngoại hối Việt Nam trong thời gian gần đây (đến tháng 8/2018) thông qua chỉ số áp lực trên thị trường ngoại hối. Nghiên cứu cho thấy, chỉ số áp lực trên thị trường ngoại hối (EMP) tại Việt Nam có xu hướng tăng khá mạnh trong thời gian gần đây nhưng chưa vượt ngưỡng...

   11 p hict 30/01/2020 10 0

 • Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam

  Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán (TTCK) tại Việt Nam kể từ thời điểm TTCK bắt đầu giao dịch. Từ mối quan hệ này, nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ cũng như mức độ tác động của lạm phát tới thay đổi của TTCK trong thời gian dài.

   8 p hict 30/01/2020 5 0

 • Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay

  Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay

  Bài viết "Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay" nhìn lại quá trình triển khai chính sách TDXK của Nhà nước ở Việt Nam từ khi được ban hành đến nay và đề xuất những vấn đề cần đổi mới để phù hợp với yêu cầu của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham...

   17 p hict 30/01/2020 9 0

 • Kết quả điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam và những vấn đề đặt ra thời gian tới

  Kết quả điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam và những vấn đề đặt ra thời gian tới

  Bài viết này sẽ tập trung đề cập các mô hình lý thuyết lựa chọn chế độ tỷ giá. Trên cơ sở đề cập khái quát chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam những năm qua, bài viết đưa ra một số vấn đề cần chú ý trong thời gian tới trong chính sách điều hành tỷ giá.

   7 p hict 30/01/2020 9 0

 • Giải pháp hạn chế tín dụng đen ở Việt Nam

  Giải pháp hạn chế tín dụng đen ở Việt Nam

  Tín dụng đen còn gọi là tín dụng phi chính thức, một dạng tín dụng hoạt động không qua hệ thống các tổ chức tín dụng chính thức. Thời gian qua, tín dụng phi chính thức có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế xã hội của một số địa phương. Bài viết tìm hiểu về thực trạng tín dụng đen ở nước ta trong thời gian...

   5 p hict 30/01/2020 2 0

 • Độ nhạy cảm tỷ giá bất cân xứng: Nghiên cứu tại các nước Đông Nam Á

  Độ nhạy cảm tỷ giá bất cân xứng: Nghiên cứu tại các nước Đông Nam Á

  Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của độ nhạy cảm tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) chứng khoán tại sáu quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và VN từ năm 2009 đến 2014. Nghiên cứu sử dụng tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực để đo lường biến động tỷ giá.

   11 p hict 30/01/2020 7 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp

  Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp

  Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các nghiên cứu thực nghiệm nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu lực của kiểm soát chuyển giá, phân tích thực trạng, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu lực của kiểm soát chuyển giá đối với các doanh nghiệp.

   14 p hict 30/01/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số