• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2

    Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2

    Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 có kết cấu gồm 4 chương, trình bày các nội dung về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, định giá doanh nghiệp, cổ tức của công ty cổ phần, phân tích và quyết định thuê tài sản.

     83 p hict 28/08/2015 391 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số