• Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 03 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 03 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản, sử dụng Microsoft Word 2010, định dạng văn bản, đưa các đối tượng khác vào văn bản, kết xuất và phân phối văn bản, soạn thông điệp và văn bản hành chính.

   73 p hict 23/11/2018 85 1

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 04 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 04 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính, hàm và các nhóm hàm thông dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hict 23/11/2018 95 1

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 05 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 05 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 05 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hict 23/11/2018 94 1

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 06 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 06 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 06 do ThS. Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Kiến thức cơ bản về Internet, bảo mật khi làm việc với Internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng Website, sử dụng thư điện tử,....

   35 p hict 23/11/2018 93 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 1 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 1 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan các ứng dụng của tin học trong kinh tế, một số phần mềm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hict 23/11/2018 89 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế" trình bày các hàm tài chính trong Excel, phân tích điểm hòa vốn, giải bài toán tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 23/11/2018 85 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 3: Nhập môn với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy trình phân tích dữ liệu, dữ liệu và thang đo, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, làm quen với SPSS.

   32 p hict 23/11/2018 84 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý dữ liệu trên biến, làm sạch dữ liệu, chuyển định dạng của biến, tính toán giá trị của biến với công cụ Compute,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hict 23/11/2018 83 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 5 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 5 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 5: Trình bày dữ liệu" giúp cho người học có thể hiểu và áp dụng được các phương pháp trình bày dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu; tổ chức và làm việc nhóm trình bày dữ liệu nghiên cứu.

   15 p hict 23/11/2018 91 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 6 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 6 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, kiểm định trung bình tổng thể, phân tích phương sai, tương quan tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hict 23/11/2018 82 1

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1 giúp người học tìm hiểu về giao diện AutoCAD 2014 và cách đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Nội dung bài học bao gồm: Làm quen với giao diện AutoCAD 2014, khám phá không gian làm việc AutoCAD, Ribbon AutoCAD, thiết lập các đơn vị bản vẽ, làm quen các công cụ vẽ cơ bản, hướng dẫn cách đọc và...

   34 p hict 23/11/2018 88 1

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2 cung cấp cho người học những nội dung bổ ích về các kỹ năng vẽ cơ bản và cách thiết kế một bản vẽ kỹ thuật. Sau khi học xong bài học này, các bạn sẽ nắm được cách thiết lập bản vẽ theo tỷ lệ, thiết lập vùng chọn, dây chéo; làm quen với các thao tác sử dụng các công cụ điều...

   29 p hict 23/11/2018 90 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số