• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tập lệnh máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tập lệnh máy tính, dạng và các thành phần của lệnh, địa chỉ/toán hạng của lệnh, các chế độ địa chỉ, các dạng lệnh thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hict 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3a - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3a - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3a: CPU pipeline" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về CPU pipeline, các vấn đề của pipeline, giải quyết vấn đề xung đột tài nguyên, giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hict 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về bộ nhớ trong và cấu trúc phân cấp của bộ nhớ, phân loại bộ nhớ và tổ chức mạch nhớ, ROM, RAM, bộ nhớ cache. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hict 27/07/2020 12 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Khối xử lý trung tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ khối tổng quát của CPU, chu trình xử lý lệnh của CPU, các thanh ghi của CPU, bộ điều khiển CPU, Bus trong CPU,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hict 27/07/2020 10 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, khối xử lý trung tâm, tập lệnh máy tính, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hict 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, đĩa quang, RAID, NAS. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   68 p hict 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, các cổng giao tiếp, các thiết bị vào, các thiết bị ra. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   46 p hict 27/07/2020 13 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Hệ thống bus" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ thống bus, bus ISA, bus EISA, bus PCI, bus PCI Express, bus PCI. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   28 p hict 27/07/2020 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu máy tính, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p hict 27/07/2020 14 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" trình bày các nội dung: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn mở, khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hict 27/07/2020 16 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p hict 27/07/2020 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p hict 27/07/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số