• Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3582-1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3582-1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3582-1981 về Nguyên liệu dệt - Xơ len phương pháp xác định độ dài quy định phương pháp xác định độ dài của xơ len bằng cách đo từng xơ và bằng dụng cụ răng lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hict 26/02/2017 154 2

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4194:1986

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4194:1986

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4194:1986 áp dụng cho lụa sa tanh mầu dệt bằng tơ vitcô có độ nhỏ 13,5 tex theo kiểu vân đoạn 5/2, được nhuộm bằng thuốc nhuộm trực tiếp có hãm mầu và không qua qui trình xử lý đặc biệt.

   5 p hict 26/02/2017 158 2

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4181-2009

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4181-2009

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4181-2009 quy định phương pháp đo khối lượng trên đơn vị chiều dài (độ nhỏ) của xơ dệt và filamăng, bao gồm việc cân trực tiếp và quy trình tạo dao động với các thay đổi cho phù hợp với xơ quăn và xơ không quăn.

   15 p hict 26/02/2017 203 3

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6035:1995 - ISO 4912:1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6035:1995 - ISO 4912:1981

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6035:1995 qui đinh phương pháp xác định độ chín của xơ bông nguyên liệu hoặc những xơ lấy từ chế phẩm bông chưa qua quá trình gia công hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hict 26/02/2017 184 3

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4539:1988

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4539:1988

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4539:1988 về Sợi bông đơn mộc chải thường - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho sợi đơn, mộc ở dạng búp hình côn, sản xuất từ bông xơ trung bình bằng hệ thống kéo sợi chải thường trên máy kéo sợi cọc nồi, dùng để dệt vải.

   6 p hict 26/02/2017 200 4

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5462:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5462:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5462:2007 liệt kê các tên gọi theo nhóm bản chất được sử dụng để chỉ rõ các loại xơ nhân tạo khác nhau hiện đang được sản xuất với quy mô công nghiệp cho ngành dệt và các mục đích khác, cùng với các thuộc tính phân biệt tiêu biểu cho chúng. Thuật ngữ xơ nhân tạo được dùng để chỉ các loại xơ thu được từ các quá...

   7 p hict 26/02/2017 230 2

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2001 - IEC 335-2-7:1993

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2001 - IEC 335-2-7:1993

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2001 quy định các yêu cầu về an toàn của máy giặt chạy bằng điện, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, để giặt quần áo và các sản phẩm dệt.

   12 p hict 26/02/2017 223 2

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5471:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5471:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5471:2007 quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các loại vật liệu dệt, trừ xơ rời khi đặt trong môi trường của các nitơ oxit sinh ra từ quá trình đốt cháy khí butan tinh khiết. Mời các bạn tham khảo.

   5 p hict 26/02/2017 71 2

 • Tiêu chuẩn ngành 64T CN 25:1980

  Tiêu chuẩn ngành 64T CN 25:1980

  Tiêu chuẩn ngành 64T CN 25:1980 về Nhôm sunfát kỹ thuật dùng cho nhôm sunfát loại kỹ thuật được sản xuất từ cao lanh và axit sunfuric. Nhôm sunfat loại kỹ thuật được sử dụng trong công nghiệp sản xuất giấy, công nghiệp dệt hay làm sạch nước trong sinh hoạt.

   5 p hict 26/02/2017 193 2

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10045-2:2013 - ISO 5470-2:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10045-2:2013 - ISO 5470-2:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10045-2:2013 quy định hai phương pháp độc lập để xác định khả năng chịu mài mòn ướt và mài mòn khô của vật liệu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bề mặt tráng phủ hoặc các bề mặt của vải tráng phủ. Nếu cần xác định tính chất mài mòn của bề mặt không tráng phủ của vải tráng phủ, sử dụng các phương pháp đối...

   5 p hict 26/02/2017 61 2

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10347:2014 - IEC 60719:1992

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10347:2014 - IEC 60719:1992

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10347:2014 quy định phương pháp tính giới hạn dưới và giới hạn trên của đường kính ngoài trung bình của cáp và đường kính ngoài của dây mềm dẹt có ruột dẫn đồng tròn và có điện áp đến và bằng 450/750 V.

   5 p hict 26/02/2017 179 2

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-3:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-3:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-3:2004 áp dụng để xác định sự giảm khối lượng của tất cả các loại vải bao gồm cả vải không dệt, trừ những loại vải đã có chỉ định về khả năng chịu mài mòn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hict 26/02/2017 47 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số