• Ngữ dụng học của trạng ngữ tiếng Anh

  Ngữ dụng học của trạng ngữ tiếng Anh

  Cấu trúc thông tin thường được hiểu như một mức độ khác để miêu tả cấu trúc câu. Cấu trúc thông tin thường không tính đến cấu trúc cú pháp. Cấu trúc thông tin có nhiều tên gọi khác nhau như phân đoạn thực tại câu, phối cảnh chức năng câu, đóng gói thông tin, tổ chức theo ngữ cảnh v.v … và được mô tả qua nhiều thuật ngữ khác nhau như...

   8 p hict 27/07/2020 11 0

 • Hoạt dộng ngoại khóa trong học tập kỹ năng nói tiếng Anh ở trường đại học: Thực trạng và ý kiến phản hồi của sinh viên

  Hoạt dộng ngoại khóa trong học tập kỹ năng nói tiếng Anh ở trường đại học: Thực trạng và ý kiến phản hồi của sinh viên

  Bài viết đề cập các khái niệm và ý nghĩa của HĐNK cũng như quan niệm mới của HĐNK trong việc tổ chức dạy kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên, đồng thời miêu tả thực trạng việc sinh viên được tham gia hoạt động ngoại khóa (HĐNK) khi học kỹ năng Nói Tiếng Anh.

   8 p hict 27/07/2020 13 0

 • Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

  Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

  Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tôi hiểu bộ môn Tiếng Anh góp phần không nhỏ trong việc đầu tư kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết của sinh viên để giao lưu với thế giới, nắm bắt những thông tin có giá trị, những công nghệ khoa học tiên tiến trên toàn thế giới.

   5 p hict 27/07/2020 8 0

 • Đối chiếu cấu trúc âm tiết và âm đầu tiếng Anh với tiếng Việt

  Đối chiếu cấu trúc âm tiết và âm đầu tiếng Anh với tiếng Việt

  Mối quan hệ tác động qua lại giữa nghiên cứu đối chiếu với việc dạy và học ngoại ngữ rất khắn khít với nhau. Đặc biệt là trong phạm vi nghiên cứu đối chiếu với việc phân tích lỗi trong khi học và sử dụng ngoại ngữ.

   4 p hict 27/07/2020 8 0

 • Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

  Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

  Nội dung chủ yếu tiếp theo của bài viết là đề xuất của tác giả về một Khung đánh giá chính sách thúc đẩy startup, từ tổng quát đến chi tiết. Những thành phần cốt lõi của Khung gồm: (i) Bộ tiêu chí đánh giá cấu thành bởi 5 nhóm tiêu chí, từ khích lệ tinh thần sáng tạo, tinh thần kinh thương; kết nối trong hệ sinh thái startup;...

   18 p hict 27/07/2020 10 0

 • Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

  Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

  Bài viết này phân tích các điểm mạnh, điểm yếu theo kết quả GII của Việt Nam và các giải pháp chính sách hiện hành, từ đó, đưa ra các gợi ý mang tính chất tổng thể để có thể cải thiện chỉ số GII theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.

   16 p hict 27/07/2020 10 0

 • Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc”...

   20 p hict 27/07/2020 10 0

 • Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học viện Cảnh sát Nhân dân trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0

  Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học viện Cảnh sát Nhân dân trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0

  Nghiên cứu đề cập tới một số khó khăn mà sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học viện Cảnh sát Nhân dân gặp phải khi học kỹ năng nói và một số giải pháp để khắc phục những khó khăn đó trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0.

   5 p hict 27/07/2020 8 0

 • Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Trong những năm gần đây, các công ty kiểm toán lớn đều quan tâm đến dịch vụ kiểm toán hệ thống thông tin (HTTT) kế toán. Tại Việt Nam, các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài trong nhóm “Big Four” đều có dịch vụ kiểm toán HTTT chuyên nghiệp. Ý nghĩa của nghiên cứu này là rút ra một số thuận lợi, khó khăn và vai trò của kiểm toán HTTT trong...

   9 p hict 27/07/2020 14 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, từ đó phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thông qua phần mềm SPSS 20.

   11 p hict 27/07/2020 12 0

 • Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm khám phá sự nhận biết và nhận thức của công chúng về các ứng dụng ngân hàng xanh, chủ yếu các vấn đề: Tiết kiệm năng lượng (energy conservation), dễ thực hiện (easy procedures), thời gian hợp lý (time feasibility), tiết kiệm chi phí (cost effective) và tính tiếp cận sản phẩm (accessibility of product), đặc biệt là khi Ngân hàng phát triển...

   10 p hict 27/07/2020 9 0

 • Vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp

  Vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp

  Hệ sinh thái khởi nghiệp đang là vấn đề quan tâm của tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng.

   6 p hict 27/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số