• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các hình thức lương, chứng từ kế toán, kế toán tiền lương, kế toán các khoản trích theo lương, kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 21/03/2019 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Căn cứ pháp lý kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi tiết nguyên vật liệu, các pp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, dụng cụ và phương pháp kê khai,...

   94 p hict 21/03/2019 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành, kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng, kế toán CPSXKD phụ.

   91 p hict 21/03/2019 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 do Th.S Phạm Thị Huyền Quyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Căn cứ pháp lý kế toán tài sản cố định, khái quát về tài sản cố định, tài khoản sử dụng, kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán khấu hao tài sản cố định,...

   128 p hict 21/03/2019 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Chương 5 trình bày về "Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế toán thành phẩm, kế toán doanh thu, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán xác định kết quả tiêu thụ,...

   59 p hict 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing - Bài 2: Thu thập thông tin & Đo lường thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, qui trình nghiên cứu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing - Bài 1: Nhập môn quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức về bản chất marketing, qui trình quản trị Marketing, qui trình lập kế hoạch Marketing

   8 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường, hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp, nắm được các cách thức định vị sản phẩm/ dịch vụ trên thị trường.

   15 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp trong việc phân tích nhu cầu (Need) và xu hướng (Trend/ Fad) của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing, hiểu các nhân tố cần xem xét khi định giá. Biết phân biệt các phƣơng pháp định giá với các chiến lược giá điển hình, hiểu qui trình định giá cho một sản phẩm.

   24 p hict 21/03/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ hành vi mua hàng của cá nhân hay tổ chức là như thế nào và quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi những nhân tố gì, hiểu các bước trong quy trình mua hàng của cá nhân hay tổ chức và trong mỗi bước đó điều gì chúng ta cần quan tâm.

   12 p hict 21/03/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số