• Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 1: Khái quát về quản trị sản phẩm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức marketing và hoạt động quản trị sản phẩm; giới thiệu khái quát về quản trị sản phẩm, các công việc của nhà quản trị sản phẩm; khái quát nội dung quá trình quản trị sản...

   34 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 2: Xây dựng chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chiến lược sản phẩm, quá trình thiết kế chiến lược sản phẩm, nội dung chiến lược sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 3: Thiết kế và quản trị thương hiệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu biết về vai trò của thương hiệu và giá trị tài sản thương hiệu; hiểu được cách thức thiết kế thương hiệu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 5: Thiết kế bao bì thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về bao bì, quá trình thiết kế bao bì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 7 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 7 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 7: Marketing MIX hỗ trợ cho sản phẩm" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về phối thức markeing hỗ trợ sản phẩm, các phối thức marketing, lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 4: Quản trị chất lượng và dịch vụ sản phẩm" trình bày các kiến thức: Khái quát chung về chất lượng sản phẩm, thiết kế và quản trị chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng dịch vụ hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 6: Phát triển sản phẩm mới" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề khái quát về sản phẩm mới, các chiến lược về sản phẩm mới, phân tích quá trình thiết kế sản phẩm mới, những nỗ lực marketing cho sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 8: Phân tích hiệu quả trong quản trị sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao cần đánh giá hiệu quả, đánh giá hiệu quả của cái gì, các công cụ đánh giá, đánh giá hiệu quả ngân sách marketing, hoạt động kiểm soát chiến lược sản phẩm.

   47 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 2: Kỹ năng bán hàng" trình bày các nội dung: Các vấn đề liên quan đến bán hàng, hành vi mua của khách hàng cá nhân, hành vi mua của khách hàng tổ chức, khách hàng tiềm năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Lập kế hoạch dự báo thiết lập ngân sách – Chỉ tiêu bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch bán hàng, phân tích và các công cụ phân tích, dự báo bán hàng, lập chỉ tiêu và ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 3: Những tình huống bán hàng đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khách hàng quốc gia, đại diện cho nhà sản xuất, telemarketing and online marketing, triển lãm thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 6: Quản lý sản xuất khu vực bán hàng" trình bày các kiến thức: Năng suất của lực lượng bán hàng, tăng năng suất thông quan phân chi khu vực, tăng năng suất thông qua KH trong khu vực, tự động hóa lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hict 24/04/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số