• Bài giảng Bảo hiểm đại cương

  Bài giảng Bảo hiểm đại cương

  Bài giảng Bảo hiểm đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về bảo hiểm, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người, bảo hiểm xã hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hict 30/06/2018 7 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Thị trường chứng khoán, chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p hict 30/06/2018 7 0

 • Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính.

   119 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

   78 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế,...

   126 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 2)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 2)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp phần 2 bắt đầu từ chương 6 đến chương 9 cung cấp các kiến thức về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp,...

   66 p hict 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 1)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 1)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung chính như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định của doanh nghiệp, vốn lưu động của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn vay, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp,...

   145 p hict 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của ngôn ngữ, chức năng của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ.

   26 p hict 30/06/2018 7 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ Chương 2 Ngữ âm gồm có: Âm thanh của ngữ âm, cơ sở của ngữ âm, khoa học về ngữ âm, đơn vị ngữ âm, âm tiết Tiếng Việt, hệ thống âm vị Tiếng Việt và biến thể của nó, các đơn vị siêu đoạn tính,...

   29 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 Hiện tượng biến âm mối quan hệ giữa ama và chữ viết gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Biến âm trong ngữ lưu, biến âm văn hóa, chữ viết, mối quan hệ giữa âm và chữ viết,...

   24 p hict 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 Ngữ pháp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp, các đơn vị cú pháp,...

   34 p hict 30/06/2018 7 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ Chương 4.2 Từ vựng với các nội dung chính được trình bày như sau: Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng, từ vị và các biến thể, cấu tạo từ, đơn vị từ vựng tương đương với từ phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa, kết cấu ý nghĩa của từ, sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ.

   23 p hict 30/06/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số