• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm cung cấp những nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS), hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình và nội dung các bước trong quy trình nghiên cứu marketing.

   7 p hict 25/08/2019 25 1

 • Bài giảng Nghề bán hàng và nghiệp vụ bán hàng - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Nghề bán hàng và nghiệp vụ bán hàng - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Nghề bán hàng và nghiệp vụ bán hàng giới thiệu cho người học khái niệm bán hàng, mô hình bán hàng, nghệ thuật trưng bày hàng hóa, kỹ thuật bán hàng và các nghiệp vụ cơ bản của bán hàng. Bên cạnh đó bài giảng còn cung cấp thêm cho các bạn các kiến thức về cách thiết lập một tổ chức bán hàng, quy trình bán hàng, nghệ thuật đặt câu...

   73 p hict 25/08/2019 25 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Chương 4 - Hành vi khách hàng sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái quát đặc điểm của thị trường người tiêu dùng và mô hình hành vi người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng.

   7 p hict 25/08/2019 19 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Mục đích của chương giúp các bạn trình bày khái niệm về môi trường, các nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp, phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   9 p hict 25/08/2019 25 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Mục tiêu chương 1 giúp các bạn nắm được quá trình phát triển và các quan điểm marketing, làm rõ khái niệm marketing, quá trình marketing, phân tích những nguyên tắc, mục tiêu và vai trò của marketing, phân tích khái niệm marketing-mix, làm rõ vấn đề đức trong Marketing.

   7 p hict 25/08/2019 21 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Phân tích khái niệm, tầm quan trọng khi chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing, phân tích quá trình chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp và những hoạt động marketing hướng đến thị trường mục tiêu là mục tiêu chính của chương 5 Bài giảng Marketing căn bản.

   10 p hict 25/08/2019 26 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản - Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản do Phạm Thị Huyền soạn thảo nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn...

   72 p hict 25/08/2019 25 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 5 - Quản lý tiến trình. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các kiểu tiến trình, trạng thái của tiến trình, các kiểu thực thi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 22/07/2019 38 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 4 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 4 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 4 - Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm NSD và nhóm NSD, quản lý NSD và nhóm NSD, khái niệm quyền truy cập, quyền truy cập của file, quyền truy cập của thư mục, quản lý quyền truy cập.

   26 p hict 22/07/2019 42 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 6 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 6 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 6 - Cấu hình hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: các thông tin cần cấu hình, công cụ để cấu hình tạm thời, các tệp cần cấu hình, công cụ để cấu hình bền vững, công cụ để kiểm tra cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hict 22/07/2019 40 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 7 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 7 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 7 - Quản lý phần mềm và dịch vụ thuộc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc quản lý phần mềm, công cụ quản lý phần mềm, dịch mã nguồn, quản lý gói cài đặt, quản lý phần mềm, quản lý dịch vụ đơn lẻ, quản lý dịch vụ bằng TCPD.

   7 p hict 22/07/2019 37 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 2 - Sử dụng Linux. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Hệ điều hành, nguồn tải Linux, các lệnh cơ bản, thông tin hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 22/07/2019 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số