• Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Sau khi học xong Mô đun 2 này người học có thể hiểu về: Tìm hiểu hệ điều hành, Tìm hiểu Windows Desktop, Khởi động chương trình ứng dụng, Tìm hiểu các tập tin và thư mục, Sử dụng Recycle Bin, Tùy biến thiết lập hệ thống, Cài đặt và gỡ bỏ chương trình.

   78 p hict 26/06/2020 13 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 3 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 3 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản, Sử dụng Microsoft Word 2010, Định dạng văn bản, Đưa các đối tượng khác vào văn bản, Kết xuất và phân phối văn bản, Soạn thông điệp & văn bản hành chính

   73 p hict 26/06/2020 10 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Nội dung Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 trình bày cụ thể gồm có: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính.

   36 p hict 26/06/2020 12 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính. Các ứng dụng của CNTT-TT. An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT. An toàn thông tin khi làm việc với máy tính. Pháp luật trong sử dụng CNTT

   33 p hict 26/06/2020 9 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 Sử dụng trình chiếu cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu.

   40 p hict 26/06/2020 9 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 6 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 6 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử

   34 p hict 26/06/2020 11 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ số đếm và các vấn đề liên quan, cấu trúc hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   35 p hict 26/06/2020 9 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 trình bày về "Soạn thảo văn bản với Microsoft Word". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu chung, Các thao tác cơ bản, Định dạng văn bản, Một số thao tác hay dùng, Định dạng cột, Kẻ bảng và định dạng, Vẽ hình và chèn công thức, In ấn.

   55 p hict 26/06/2020 9 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hệ điều hành Windows, Thay đổi cấu hình Windows, Sử dụng tiếng việt trong windows. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hict 26/06/2020 9 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động Excel, Màn hình làm việc, Thoát khỏi Excel, Khởi tạo một bảng tính, Địa chỉ, miền và công thức, Các thao tác soạn thảo, Các thao tác với tệp, Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel,Định dạng dữ liệu, Các hàm thông dụng, Cơ sở dữ liệu.

   54 p hict 26/06/2020 11 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 giúp người học hiểu về "Internet". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về internet, các dịch vụ trên internet, kết nối internet,..Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   33 p hict 26/06/2020 8 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Đình Hoa Cương

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Đình Hoa Cương

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 3: Soạn thảo văn bản bằng MS Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phần mềm soạn thảo văn bản MS Word 2010, các thao tác cơ bản, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hict 26/06/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số