• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tập lệnh máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tập lệnh máy tính, dạng và các thành phần của lệnh, địa chỉ/toán hạng của lệnh, các chế độ địa chỉ, các dạng lệnh thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3a - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3a - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3a: CPU pipeline" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về CPU pipeline, các vấn đề của pipeline, giải quyết vấn đề xung đột tài nguyên, giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về bộ nhớ trong và cấu trúc phân cấp của bộ nhớ, phân loại bộ nhớ và tổ chức mạch nhớ, ROM, RAM, bộ nhớ cache. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Khối xử lý trung tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ khối tổng quát của CPU, chu trình xử lý lệnh của CPU, các thanh ghi của CPU, bộ điều khiển CPU, Bus trong CPU,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, khối xử lý trung tâm, tập lệnh máy tính, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hict 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, đĩa quang, RAID, NAS. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   68 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, các cổng giao tiếp, các thiết bị vào, các thiết bị ra. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   46 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Hệ thống bus" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ thống bus, bus ISA, bus EISA, bus PCI, bus PCI Express, bus PCI. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   28 p hict 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 27/07/2020 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các lĩnh vực của kế toán, các nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hict 27/07/2020 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các đặc trưng định tính của thông tin tài chính hữu ích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hict 27/07/2020 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm, nội dung và ý nghĩa của chứng từ kế toán, biết phân loại chứng từ kế toán, mô tả trình tự xử lý chứng từ kế toán gồm: Lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.

   18 p hict 27/07/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số