• Ebook Cẩm nang tư duy đọc: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tư duy đọc: Phần 1

  Phần 1 Cẩm nang tư duy đọc trình bày lý thuyết như đọc có mục đích, phát triển bản đồ tri thức, đọc có suy xét thấu đáo, 5 cấp độ đọc sâu,... Mời các bạn tham khảo!

   41 p hict 24/06/2022 29 0

 • Ebook 28 ngày chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp hơn: Phần 1

  Ebook 28 ngày chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp hơn: Phần 1

  Ebook "28 ngày chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp hơn" là cuốn sách giúp bạn tạo lập sinh lực dồi dào để bắt đầu một cuộc sống mới – nơi không còn những bon chen ích kỷ, sự ghen ghét, đố kỵ mà chỉ có lòng khoan dung và sự thấu hiểu. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ý thức hơn, từ bỏ tiêu cực, nâng cao khả năng cảm nhận âm thanh, năng...

   53 p hict 28/05/2022 28 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 1

  Ebook "Tiếng Anh đàm thoại thực dụng" được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc các vốn từ thiết yếu và mẫu câu đàm thoại cần thiết trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Phần 1 của tài liệu gồm một số nội dung chính sau: Intercouse (Giao tiếp) Congratulations and Compliments (Chúc mừng và khen ngợi) Education and Culture (Giáo dục và văn hóa);... Mời các bạn...

   60 p hict 25/07/2022 28 0

 • Ebook Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất: Phần 1

  Phần 1 cuốn Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất - dựa trên các khái niệm tư duy phản biện và các nguyên tắc tư duy kiểu Socrates gồm 2 nội dung chính: những câu hỏi phân tích và những câu hỏi đánh giá. Mời các bạn tham khảo.

   77 p hict 24/06/2022 27 0

 • Ebook Cẩm nang tư duy phân tích: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tư duy phân tích: Phần 2

  Phần 2 ebook Cẩm nang tư duy phân tích trình bày các mẫu phân tích như phân tích logic một cuốn sách giáo khoa, một lập luận của một tác giả, logic của việc dạy học, phân biệt người lập luận có kỹ năng và không có kỹ năng, phân biệt suy luận và giả định. Mời các bạn tham khảo!

   40 p hict 24/06/2022 27 0

 • Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Bài tập ngữ pháp tiếng Anh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiến thức lý thuyết tiếng Anh cơ bản; Bài tập vận dụng ngữ pháp tiếng Anh về các câu, thì, sự phối hợp giữa câu chủ động - câu bị động;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   205 p hict 25/07/2022 26 0

 • Ebook Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất phần 2 trình bày cách đặt câu hỏi bên trong các bộ môn học thuật, đặt câu hỏi để tự nhận thức và tự phát triển. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hict 24/06/2022 25 0

 • Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập ngữ pháp tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập các mệnh đề và cụm từ trong tiếng Anh, câu mệnh đề trong tiếng Anh; Chữ viết tắt thông dụng đo, cân, đong; Bảng liệt kê các động từ bất quy tắc;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p hict 25/07/2022 25 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tiếng Anh đàm thoại thực dụng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Transportation and Communication (Vận tải và truyền thông) Travelling (Du lịch) Eating and Drinking (Ăn uống); Amusement (Giải trí);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   73 p hict 25/07/2022 24 0

 • Ebook Phương pháp tiên tri Tây Tạng: Phần 1 - Jamgon Mipham

  Ebook Phương pháp tiên tri Tây Tạng: Phần 1 - Jamgon Mipham

  Phần 1 ebook Phương pháp tiên tri Tây Tạng giới thiệu tới người đọc những phương pháp tiên tri Tây Tạng: Súc Sắc dùng cho Mo, những cô đọng để sử dụng Mo, các đề mục cốt yếu để tiên chi, những nội dung chính của tiên tri,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.  

   92 p hict 25/04/2022 23 0

 • Ebook Phương pháp tiên tri Tây Tạng: Phần 2 - Jamgon Mipham

  Ebook Phương pháp tiên tri Tây Tạng: Phần 2 - Jamgon Mipham

  Phần 2 ebook Phương pháp tiên tri Tây Tạng giới thiệu tới người đọc các kiến thức về thuật tiên tri Tây Tạng như: Cây dù trắng của vận may, không có sự thông tuệ, ngọn cờ thanh danh, quỷ ma của các uẩn,... Đây là một tài liệu thú vị dành cho những ai muốn tìm hiểu vầ thuật tiên tri của người Tây Tạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   90 p hict 25/04/2022 23 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam tài chính doanh nghiệp căn bản" trình bày các nội dung: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, quyết định cơ cấu vốn, quyết định chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p hict 25/07/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số