• Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Windows Server 2003; Kiến thức cơ sở về phần mềm nối mạng, các server và bảo mật mạng; Microsoft management Console; Cài đặt và triển khai Windows Server;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   302 p hict 26/11/2022 4 1

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu và sử dụng TCP/IP trong Windows Server 2003; Cơ sở hạ tầng TCP/IP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   436 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 1: Java căn bản): Phần 1

  Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 1: Java căn bản): Phần 1

  Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 1: Java căn bản): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về Java; Cài đặt Java; Một số chương trình Java đơn giản; Thông số hiện, thông số ẩn và từ khóa this; Luồng và tệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   71 p hict 26/11/2022 3 0

 • Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 1: Java căn bản): Phần 2

  Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 1: Java căn bản): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mã hóa thông tin với Java (Tập 1: Java căn bản)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về luồng và cơ sở dữ liệu; Các phương thức đọc và ghi; Các phương thức về số nguyên kiểu int hoặc kiểu long; Các phương thức về số nguyên lớn của lớp BigInteger; Những luồng xuất nhập Java thông dụng. Mời...

   86 p hict 26/11/2022 3 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế; Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối; Cán cân thanh toán; Chính sách các cân thanh toán - Mô hình Mundell-Fleming;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   199 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách cán cân thanh toán - Quan điểm tiếp cận tiền tệ; Cơ chế tỷ giá cố định và thả nổi; Các khối tiền tệ, hội nhập tài chính quốc tế và phối hợp chính sách; Một số vấn đề về tài chính quốc tế của các nước đang phát triển. Mời...

   169 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành marketing" này sẽ cải thiện kiến thức của bạn về marketing và các thuật ngữ marketing. Phần 1 giới thiệu các thuật ngữ và khái niệm về marketing tổng quát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành marketing" tiếp tục trình bày các lĩnh vực cốt lõi như sản phẩm, giá và sự xúc tiến, cũng như nghiên cứu, hoạch định và marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   73 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 1

  Trong quá trình học tiếng Anh, danh từ (Noun) là từ loại bạn sẽ gặp rất nhiều. Việc sử dụng thành thạo danh từ sẽ giúp cho các bạn phân biệt được từ loại trong câu, qua đó học tiếng Anh hay làm các bài thi IELTS, TOEFL, SAT với các dạng bài xác định từ loại cần điền không quá khó. Cuốn sách "Hỏi và đáp về cách dùng danh từ tiếng Anh" sẽ giải...

   145 p hict 26/11/2022 3 0

 • Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh" cung cấp các kiến thức giúp bạn đọc có thể sử dụng thành thạo danh từ trong tiếng Anh và giúp bạn phân biệt được các loại từ trong câu, thêm vào đó là cách điền từ để giúp câu có ngữ pháp đúng khi làm bài tập, bài kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   207 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện" trình bày các nội dung: Induction motors, DC motor, induction motors contruction, basic induction motor concepts, starting intruction mottor, determining circuit model parameters,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   222 p hict 26/11/2022 3 0

 • Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh và công nghệ động cơ cảm ứng và máy phát điện" trình bày các nội dung: The series DC motor, DC motor starters, DC motor efficiency calculation, inductance and inductive reactance, transmission line models,....Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   233 p hict 26/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số