• Ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC matrix converter 3 pha

  Ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC matrix converter 3 pha

  Bài viết Ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC matrix converter 3 pha trình bày một giải thuật điều khiển PWM cho bộ chuyển đổi nguồn 3 pha ACAC matrix converter với dòng đầu vào, áp đầu ra có dạng sin. Giải thuật được phát triển dựa trên kỹ thuật điều chế vectơ không gian (SVPWM).

   9 p hict 23/07/2023 14 0

 • Nghiên cứu sự hình thành tổ chức trong mối hàn thép chịu nhiệt P22 và P91

  Nghiên cứu sự hình thành tổ chức trong mối hàn thép chịu nhiệt P22 và P91

  Bài viết "Nghiên cứu sự hình thành tổ chức trong mối hàn thép chịu nhiệt P22 và P91" sẽ nghiên cứu sự phân vùng và tổ chức hình thành trong mối hàn giữa hai vật liệu khác loại nêu trên dựa vào giản đồ pha, đường cong làm nguội liên tục CCT và ảnh tổ chức tế vi thu được bằng các phương pháp phân tích kính hiển vi quang học, SEM, EDS.

   7 p hict 23/07/2023 16 0

 • Nghiên cứu mô phỏng 3D quá trình chuyển động của màng dầu trên biển dựa trên thuật toán tạo lưới đa giác từ một bề mặt đẳng thế

  Nghiên cứu mô phỏng 3D quá trình chuyển động của màng dầu trên biển dựa trên thuật toán tạo lưới đa giác từ một bề mặt đẳng thế

  "Nghiên cứu mô phỏng 3D quá trình chuyển động của màng dầu trên biển dựa trên thuật toán tạo lưới đa giác từ một bề mặt đẳng thế" đã áp dụng thuật toán hình học tạo lưới đa giác từ một giá trị đẳng thế để tái tạo và kết xuất chuyển động của màng dầu trên biển. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở trong nước và trên thế giới áp...

   6 p hict 23/07/2023 14 0

 • Tối ưu hóa thiết kế bộ ngưng tụ của ống nhiệt dạng vòng kín sử dụng mô hình số một chiều

  Tối ưu hóa thiết kế bộ ngưng tụ của ống nhiệt dạng vòng kín sử dụng mô hình số một chiều

  Nghiên cứu này thực hiện tối ưu hóa chiều dài bộ ngưng tụ của ống nhiệt dạng vòng kín dựa trên giới hạn về chiều dài tối đa của nó, nhiệt độ tối đa của nguồn nhiệt, hay điều kiện ngưng tụ. Mô hình số một chiều, giả thiết nhiệt chỉ truyền theo một phương và bỏ qua các phương còn lại, được sử dụng để thực hiện tính toán.

   8 p hict 23/07/2023 15 0

 • Ứng dụng thuật toán điều khiển trượt cho hệ thống treo chủ động trên ô tô

  Ứng dụng thuật toán điều khiển trượt cho hệ thống treo chủ động trên ô tô

  Trong bài báo này, thuật toán điều khiển trượt (SMC) được thiết kế để điều khiển cho hệ thống treo chủ động (treo tích cực). Đây là một thuật toán phức tạp, phù hợp với các hệ dao động có kích thích đầu vào là dạng tiền định, điển hình như hệ thống treo ô tô. Quá trình mô phỏng được thực hiện bởi phần mềm MATLAB -Simulink với hai...

   8 p hict 23/07/2023 17 0

 • Điều khiển PWM cho bộ nghịch lưu ghép hai bậc

  Điều khiển PWM cho bộ nghịch lưu ghép hai bậc

  Bài viết Điều khiển PWM cho bộ nghịch lưu ghép hai bậc giới thiệu biến tần ghép gồm 2 biến tần hai bậc chuẩn. Một trong những vấn đề quan trọng là kỹ thuật điều khiển PWM tối ưu cho bộ nghịch lưu ghép nối tầng hai bậc.

   9 p hict 23/07/2023 13 0

 • Xây dựng mô hình máy phát xung hỗn hợp và biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp

  Xây dựng mô hình máy phát xung hỗn hợp và biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp

  Bài viết Xây dựng mô hình máy phát xung hỗn hợp và biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp xây dựng mô hình mạch máy phát xung hỗn hợp tiêu chuẩn áp dòng 1.2/50µs, 8/20µs và mô hình biến trở phi tuyến đa lớp (MLV) hạ áp có độ phức tạp cần thiết và độ chính xác cao. Mô hình máy phát xung được sử dụng để mô phỏng đánh giá, kiểm tra đáp ứng của...

   7 p hict 23/07/2023 15 0

 • Ứng dụng thuật giải di truyền (GA) để xác định thông số bộ PID trong điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

  Ứng dụng thuật giải di truyền (GA) để xác định thông số bộ PID trong điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

  Bài viết Ứng dụng thuật giải di truyền (GA) để xác định thông số bộ PID trong điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha trình bày vấn đề thiết kế bộ điều tốc động cơ không đồng bộ ba pha kiểu PI, sử dụng thuật giải di truyền (GA). Tác giả đã ứng dụng phương pháp điều khiển định hướng từ thông (FOC) cho động cơ, mô tả chi...

   7 p hict 23/07/2023 16 0

 • Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển xe hybrid bằng MATLAB simulink

  Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển xe hybrid bằng MATLAB simulink

  Ngày nay, các nhà sản xuất ô tô ngày càng có xu hướng phát triển các loại xe hybrid do tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải khí xả ngày càng tăng. Bài viết Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển xe hybrid bằng MATLAB simulink tập trung vào các chiến thuật điều khiển dòng năng lượng trong hệ thống HEV kiểu hỗn hợp.

   11 p hict 23/07/2023 14 0

 • Nghiên cứu thiết bị làm sạch trực tiếp kim phun trên động cơ đốt trong

  Nghiên cứu thiết bị làm sạch trực tiếp kim phun trên động cơ đốt trong

  Bài viết Nghiên cứu thiết bị làm sạch trực tiếp kim phun trên động cơ đốt trong trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới “Thiết bị làm sạch trực tiếp kim phun trên động cơ đốt trong” ứng dụng trên động cơ phun xăng điện tử.

   7 p hict 23/07/2023 13 0

 • Nghiên cứu, đánh giá một số phương pháp mới đo tốc độ động cơ

  Nghiên cứu, đánh giá một số phương pháp mới đo tốc độ động cơ

  Bài viết Nghiên cứu, đánh giá một số phương pháp mới đo tốc độ động cơ trình bày mối liên hệ của tốc độ động cơ với các tín hiệu thu được từ các cảm biến, hệ thống. Nghiên cứu quan tâm tới 3 tín hiệu: tín hiệu của cảm biến đo áp suất tuyệt đối đường ống nạp, tín hiệu cảm biến vị trí trục cam và tín hiệu điện áp ắc quy khi...

   5 p hict 23/07/2023 7 0

 • Nghịch lưu tăng áp ba pha ba bậc hình F

  Nghịch lưu tăng áp ba pha ba bậc hình F

  Bài viết Nghịch lưu tăng áp ba pha ba bậc hình F giới thiệu một cấu hình nghịch lưu mới, được gọi là nghịch lưu tăng áp ba bậc hình F (3L-qSBFTI), với mục đích tăng cường hệ số điện áp cũng như độ lợi điện áp so sánh với các bộ nghịch lưu truyền thống.

   11 p hict 23/07/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hict