• Ebook Bài tập cơ sở kỹ thuật điện: Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở kỹ thuật điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập cơ sở kỹ thuật điện" tiếp tục trình bày phần đáp số và lời giải cho các chương: Mạch điện tuyến tính dòng một chiều, mạch từ, mạch điện một pha hình sin, mạch điện 2 cửa và đồ thị hình tròn, dòng điện chu kỳ không hình sin trong mạch điện tuyến tính, mạch phi tuyến dòng xoay chiều làm việc ở...

   136 p hict 26/06/2020 23 1

 • Ebook Bài tập cơ sở kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở kỹ thuật điện: Phần 1 trình bày các dạng bài tập của cơ sở kỹ thuật điện như: Mạch điện tuyến tính dòng một chiều, mạch từ, mạch điện một pha hình sin, mạch điện 2 cửa và đồ thị hình tròn, mạch điện 3 pha, giải mạch điện phi tuyến bằng phương pháp graph,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p hict 26/06/2020 15 1

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử: Phần 2 giới thiệu và phân tích các mạch tổ hợp tuyến tính và ứng dụng trong thực tế, chương 9 đến chương 12 khái quát các nội dung về phân tích mạch điện dao động, điều chế, tác sóng, chương 13 trình bày về một số bộ chuyển đổi tương tự, chương 14 giới thiệu phân tích một số bộ nguồn và ứng dụng trong...

   158 p hict 26/06/2020 20 1

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử: Phần 1 là tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành, tài liệu gồm 14 chương trong đó từ chương 1 đến chương 7 trình bày nội dung cơ bản về phân tích các mạch khuyếch đại rời rạc, các bộ khuyếch chuyên dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p hict 26/06/2020 20 1

 • Tổng quan quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải

  Tổng quan quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải

  Nghiên cứu này sẽ tổng quan các vấn đề quy hoạch mở rộng LĐTT từ nhiều khía cạnh khác nhau như phương pháp giải, độ tin cậy, tính không chắc chắn và an toàn, thị trường điện và từ mô hình hóa nhằm giúp các nhà nghiên cứu khác có được thuật toán khả thi về mặt học thuật và thương mại.

   6 p hict 26/06/2020 8 1

 • Một số vấn đề về quy hoạch, vận hành và truyền thông trong mạng điện phân phối hạ áp thông minh

  Một số vấn đề về quy hoạch, vận hành và truyền thông trong mạng điện phân phối hạ áp thông minh

  Bài viết này đầu tiên mô tả thực trạng của mạng điện hạ áp tại Việt Nam; tiếp theo, trên cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước, bài viết tiến hành phân tích thực trạng và đề xuất một số vấn đề về quy hoạch, quản lý vận hành, chế độ kiểm soát, kênh thông tin trong xây dựng mô hình mạng điện hạ áp thông minh.

   9 p hict 26/06/2020 12 1

 • Tối ưu hóa lịch trình sử dụng tải điều hòa không khí trên cơ sở các bộ tổng hợp tải

  Tối ưu hóa lịch trình sử dụng tải điều hòa không khí trên cơ sở các bộ tổng hợp tải

  Bài viết này thiết lập mô hình tối ưu hóa lịch trình sử dụng năng lượng của tải điều hòa không khí (Air Conditioning Load, ACL) trên cơ sở các bộ tổng hợp tải (Load Aggregator, LA). Mô hình LA có xét đến chiến lược bù đắp chi phí (bù đáp ứng nhu cầu) cho người sử dụng, yếu tố nhiệt độ và mô hình xác suất của điện gió.

   8 p hict 26/06/2020 12 1

 • Thực nghiệm bộ điều khiển tuyến tính hóa chính xác kết hợp khâu ước lượng nhiễu đầu vào theo nguyên lý tối ưu dọc trục thời gian cho TRMS trong phòng thí nghiệm

  Thực nghiệm bộ điều khiển tuyến tính hóa chính xác kết hợp khâu ước lượng nhiễu đầu vào theo nguyên lý tối ưu dọc trục thời gian cho TRMS trong phòng thí nghiệm

  Bài viết này tập trung vào thực nghiệm một bộ điều khiển tiên tiến trên hệ thống Twin Rotor Multi-Input Multi-Output (TRMS) trong phòng thí nghiệm. Nền tảng lý thuyết của bộ điều khiển đề xuất này gồm bộ điều khiển tuyến tính hóa chính xác và khâu ước lượng nhiễu đầu vào dựa trên nguyên lý tối ưu dọc trục thời gian.

   7 p hict 26/06/2020 9 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến dao động phi tuyến của vỏ trụ thoải Composite có lớp áp điện

  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến dao động phi tuyến của vỏ trụ thoải Composite có lớp áp điện

  Bài báo trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố: tính chất cản, tính chất áp điện, tính chất composite đến dao động phi tuyến của vỏ trụ thoải bằng vật liệu composite có lớp áp điện, trên cơ sở thuật toán phần tử hữu hạn (PTHH) và chương trình tính được thiết lập trong môi trường Matlab. Phương trình vi phân mô tả dao...

   12 p hict 26/06/2020 10 1

 • Mô hình Petri Net thời gian của các mạch số

  Mô hình Petri Net thời gian của các mạch số

  Từ các mô hình Petri net người thiết kế có thể dễ dàng viết các hàm logic phức tạp trong các chương trình HDL. Bài báo này đề xuất sử dụng mạng Petri thời gian ngẫu nhiên (SPN) và thời gian ngẫu nhiên chung (GSPN) để mô hình hóa và viết các chương trình VHDL để thiết kế các mạch số.

   8 p hict 26/06/2020 11 1

 • Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển chính xác cho động cơ PMSM ứng dụng trong sản xuất công nghiệp trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt mờ thích nghi

  Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển chính xác cho động cơ PMSM ứng dụng trong sản xuất công nghiệp trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt mờ thích nghi

  Bài viết trình bày một giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển chính xác cho động cơ xoay chiều đồng bộ PMSM ứng dụng trong sản xuất công nghiệp trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt mờ thích nghi. Thuật toán tổng hợp có ý nghĩa là nhằm đánh giá được chất lượng làm việc hệ thống truyền động điện bám trong công nghiệp và quân sự,...

   13 p hict 26/06/2020 15 1

 • Về một phương pháp ẩn mã trong âm thanh

  Về một phương pháp ẩn mã trong âm thanh

  Bài viết này trình bày ứng dụng biến đổi Fourier như một phép biến đổi cơ bản để phát triển một phương pháp ẩn mã sử dụng âm thanh làm phương tiện mang tin che giấu và khả năng giải quyết bài toán nhiễu âm thanh trong trong miền tần số.

   9 p hict 26/06/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số