• Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hòa không khí, tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước, tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 28/09/2020 3 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các số liệu ban đầu, phân tích các hệ thống điều hòa không khí, tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống, tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier. Mời các bạn cùng tham khảo.

   220 p hict 28/09/2020 3 0

 • Đáp ứng khí động học của một kết cấu cột theo phương vuông góc với hướng gió

  Đáp ứng khí động học của một kết cấu cột theo phương vuông góc với hướng gió

  Bài viết này trình bày một mô hình giải tích trong phân tích đáp ứng khí động lực học của các kết cấu mảnh thẳng đứng khi xét dao động của kết cấu theo phương vuông góc với hướng gió.

   7 p hict 28/09/2020 2 0

 • Phương pháp mô hình hóa điện trở dây trong mảng vi điện trở nhớ ứng dụng trong mạng nơ ron nhân tạo

  Phương pháp mô hình hóa điện trở dây trong mảng vi điện trở nhớ ứng dụng trong mạng nơ ron nhân tạo

  Trong bài viết này, tác giả đề xuất phương pháp mô hình hóa điện trở dây sử dụng điện trở tương đương. Điện trở tương đương được xác định bằng cách sử dụng phương pháp xếp chồng khi phân tích mạch. Phương pháp đề xuất cho sai lệch chỉ 1.7% khi điện trở dây thay đổi từ 0.5 đến 2.5 Ω so với phương pháp thông thường.

   6 p hict 28/09/2020 2 0

 • Giải thuật PWM cho nghịch lưu hình T ba bậc để triệt tiêu điện áp common-mode

  Giải thuật PWM cho nghịch lưu hình T ba bậc để triệt tiêu điện áp common-mode

  Trong bài viết này, một kỹ thuật điều chế độ rộng xung cho nghịch lưu 3 bậc hình T để triệt tiêu điện áp common-mode (CMV) được trình bày. So sánh với kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM) thông thường, kỹ thuật này chỉ sử dụng những vector mà những vector đó tạo ra điện áp common mode bằng không.

   9 p hict 28/09/2020 2 0

 • Nghịch lưu 3 bậc hình T với khả năng chịu lỗi

  Nghịch lưu 3 bậc hình T với khả năng chịu lỗi

  Bài viết này trình bày hoạt động của bộ nghịch lưu quasi Z Source (qZS) hình T 3 bậc với điều kiện hoạt động bình thường và lỗi khóa đóng ngắt hở mạch. Cấu hình này được kết hợp bởi hai thành phần chính: Mạng nguồn kháng (qZS) và nghịch lưu ba bậc hình T. Bên cạnh những ưu điểm của nghịch lưu đa bậc nguồn áp, cấu hình này còn có khả năng

   8 p hict 28/09/2020 2 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng góp cho các dự án huy động vốn cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng góp cho các dự án huy động vốn cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản và quan trọng nhất về hình thức huy động vốn cộng đồng. Đồng thời dựa trên số liệu thu thập được từ 180 mẫu khảo sát hợp lệ, bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng góp cho các dự án huy động vốn cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

   16 p hict 28/09/2020 2 0

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ban dự án nhiệt điện PTSC

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ban dự án nhiệt điện PTSC

  Kết quả phân tích hồi quy đa biến đã xác định động lực làm việc của nhân viên Ban dự án nhiệt điện Long phú PTSC bị ảnh hưởng bởi 5 yếu tố lần lượt như sau: Nhân tố tác động mạnh nhất động lực làm việc của nhân viên là sự ổn định của công việc, tiếp đến là nhân tố cơ hội học tập và thăng tiến, thứ ba là sự hợp tác trong...

   13 p hict 28/09/2020 2 0

 • Đo lường và điều khiển tủ sấy sử dụng Labview

  Đo lường và điều khiển tủ sấy sử dụng Labview

  Bài viết giới thiệu việc xây dựng bộ đo lường và điều khiển tủ sấy sử dụng Labview kết hợp bộ thu thập dữ liệu NI-8006 nhằm giải quyết khó khăn ở khâu xác định độ ẩm vật liệu trong quá trình sấy.

   7 p hict 28/09/2020 2 0

 • Mô hình hóa và mô phỏng bộ lọc tích cực ba pha ba dây

  Mô hình hóa và mô phỏng bộ lọc tích cực ba pha ba dây

  Bài viết này nghiên cứu bộ lọc tích cực song song ba pha ba dây, lọc sóng hài do tải phi tuyến (bộ chỉnh lưu tải RL). Sử dụng thuật toán điều khiển dòng điện trực tiếp, với bộ điều khiển trượt.

   7 p hict 28/09/2020 2 0

 • Kỹ thuật PWM cải tiến cho nghịch lưu 5 bậc Cascade H-Bridge với khả năng tăng áp

  Kỹ thuật PWM cải tiến cho nghịch lưu 5 bậc Cascade H-Bridge với khả năng tăng áp

  Bài viết này trình bày phân tích mạch, các nguyên lý hoạt động và kết quả mô phỏng của CHB-5L-qSBI. Một mô hình thực nghiệm được xây dựng dựa trên bộ xử lý tín hiệu số (DSP) TMS320F28335 để kiểm tra nguyên lý hoạt động của CHB-5L-qSBI.

   7 p hict 28/09/2020 2 0

 • Điều khiển điện áp thông qua dự đoán giá trị mẫu của bộ đổi điện DC-DC trong các hệ thống lưu điện

  Điều khiển điện áp thông qua dự đoán giá trị mẫu của bộ đổi điện DC-DC trong các hệ thống lưu điện

  Bài viết giới thiệu một cách tiếp cận thiết kế qua điều khiển điện áp bằng phương pháp dự đoán mẫu (MPVC) cho các bộ đổi điện buck-boost DC-DC. Một MPVC đem lại hiệu suất điều khiển thông suốt cho các hệ thống đổi điện DC-DC nhằm giữ cho điện áp mạng điện một chiều ổn định như điện áp và cường độ dòng điện trong giới hạn xác...

   0 p hict 28/09/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số