• Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 trình bày về "Sự phóng điện trong chất khí". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Phóng điện trong điện trường đều; Quá trình ion hóa; Ion hóa quang; Ion hóa nhiệt; Ion hóa do va chạm; Lý thuyết phóng điện thác điện tử (Nguyên lý PĐ Townsend); Phóng điện trong khí điện âm; Định luật Paschen

   36 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 tổng hợp cho người học các nội dung chính của bài giảng gồm có: Cấu tạo vật chất; Vật liệu dẫn điện; Các quá trình vật lý trong điện môi; Chất cách điện; Sự phóng điện trong chất khí; Sự phóng điện trong chất lỏng; Sự phóng điện trong chất rắn; Tuổi thọ của chất cách điện; Vật...

   7 p hict 28/12/2020 14 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory); Lý thuyết phóng điện bọt khí (Bubble theory); Lý thuyết phần tử lơ lửng (suspended particle theory); Lý thuyết dòng điện tích (streamer theory). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Tiếp nội dung phần 2.1, Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 -Dây và cáp điện gồm các nội dung chính như: Phân loại; Vật liệu làm dây và cáp điện; Cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn (đọc tài liệu); Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   42 p hict 28/12/2020 14 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 trình bày về "Vật liệu từ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tính chất từ của vật liệu; Phân loại vật liệu từ; Từ hóa và nhiệt độ; Vùng từ tính; Vật liệu sắt từ mềm và cứng; Tổn hao sắt từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   64 p hict 28/12/2020 14 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử; Cấu tạo phân tử; Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu; Phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử); Phóng điện điện cơ; Phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 28/12/2020 14 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2 do TS. Nguyễn Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 phần lớn, phần 1 Vật liệu dẫn điện gồm có nội dung như: Phân loại; Bản chất của sự dẫn điện; Các tính chất cơ bản; Vật liệu có điện dẫn cao; Vật liệu có điện trở suất cao; Các kim loại khác....

   39 p hict 28/12/2020 14 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 giúp người học hiểu về Các quá trình vật lý trong điện môi. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự phân cực của điện môi; Tính dẫn điện của điện môi; Tổn hao trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hict 28/12/2020 11 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương 4 Vật liệu cách điện thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện; Vật liệu cách điện khí; Vật liệu cách điện rắn; Vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 trình bày về "Tuổi thọ cách điện". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Ảnh hưởng của điện trường; Ảnh hưởng của nhiệt độ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   9 p hict 28/12/2020 13 1

 • Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha

  Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha

  Bài viết trình bày ứng dụng lý thuyết về Lý thuyết mạch và Phương pháp mô hình hóa trên máy tính để nghiên cứu, xây dựng lưu đồ thuật toán, thiết kế giao diện và viết chương trình nhằm mô phỏng thí nghiệm, thực hành (TN – TH) ảo về Lý thuyết mạch mà không phải dùng các thiết bị thật.

   8 p hict 28/12/2020 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số