• Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển phân tán, khái quát chung về hệ thống điều khiển lò hơi trong nhà máy nhiệt điện, hệ thống điều khiển hơi, hệ thống điều khiển mức nước báo hơi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p hict 27/07/2020 16 0

 • Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình cháy trong buồng lửa lò hơi, hệ thống điều khiển nhiên liệu cấp cho lò hơi, các chế độ điều khiển lò hơi, yêu cầu kỹ thuật của hệ thống DCS cho nhà máy nhiệt điện đốt than,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p hict 27/07/2020 18 0

 • Giáo trình Hệ thống cung cấp điện (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Hệ thống cung cấp điện (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Hệ thống cung cấp điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về hệ thống điện, phụ tải điện, tính toán kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống điện, mạng điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p hict 27/07/2020 16 0

 • Giáo trình Hệ thống cung cấp điện (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Hệ thống cung cấp điện (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Hệ thống cung cấp điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Trạm biến áp, tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện, chọn thiết bị và các phần tử hệ thống điện, bảo vệ rơle. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p hict 27/07/2020 16 0

 • Nghịch lưu ghép tầng cầu H với độ lợi điện áp cao

  Nghịch lưu ghép tầng cầu H với độ lợi điện áp cao

  Trong bài viết này, nghịch lưu một pha ghép tầng cầu H với độ lợi điện áp cao (CHBqSBI-HG) được trình bày. Cấu hình này được biết đến như một bộ chuyển đổi công suất một chặng mà nó hoạt động ở hai chế độ: Chế độ ngắn mạch (ST) và chế độ không ngắn mạch (NST).

   7 p hict 27/07/2020 9 0

 • Nâng cao ổn định điện áp trên lưới điện 220kV khu vực miền Tây Nam Bộ

  Nâng cao ổn định điện áp trên lưới điện 220kV khu vực miền Tây Nam Bộ

  Để nâng cao ổn định điện áp cho hệ thống điện Việt Nam nói chung và lưới điện 220 kV khu vực miền Tây Nam bộ nói riêng thì có rất ít công trình nghiên cứu tìm vị trí tối ưu để đặt thiết bị bù công suất phản kháng SVC. Tuy nhiên trong quá trình phân tích sẽ bỏ qua yếu tố kinh tế mà chỉ chú trọng vào yếu tố kỹ thuật. Quá trình nghiên cứu,...

   6 p hict 27/07/2020 10 0

 • Nhận dạng ổn định hệ thống điện dùng bộ phân lớp SVM

  Nhận dạng ổn định hệ thống điện dùng bộ phân lớp SVM

  Bài viết giới thiệu bộ phân lớp SVM (Suport Vector Machine) và đề nghị áp dụng SVM vào đánh giá ổn định HTĐ. Nghiên cứu được kiểm tra trên sơ đồ IEEE 39-bus. Bài viết đã so sánh độ chính xác nhận dạng ổn định HTĐ của SVM và mạng nơ-rôn MLP (Multilayer Perceptron Neural Network). Kết quả cho thấy bộ phân lớp SVM đạt độ chính xác nhận dạng cao hơn...

   6 p hict 27/07/2020 11 0

 • Kỹ thuật vector không gian cải tiến cho nghịch lưu hình T ba bậc để giảm điện áp common mode

  Kỹ thuật vector không gian cải tiến cho nghịch lưu hình T ba bậc để giảm điện áp common mode

  Trong bài viết này, một kỹ thuật điều chế độ rộng xung vector không gian cải tiến (MSVPWM) cho nghịch lưu hình T tăng áp tựa khóa chuyển mạch ba bậc (TL-qSBT2 I) để giảm điện áp common mode (CMV) được trình bày.

   9 p hict 27/07/2020 10 0

 • Điều khiển nghịch lưu nối lưới ba pha khi mất cân bằng điện áp

  Điều khiển nghịch lưu nối lưới ba pha khi mất cân bằng điện áp

  Bài viết này đề xuất một phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu nối lưới có kiểm soát dòng điện trong phạm vi định mức trong điều kiện điện áp nguồn lưới mất cân bằng. Các kết quả khảo sát trên Matlab/Simulink đã cho thấy tính hiệu quả của phương pháp đề xuất so với phương pháp thông thường hiện nay.

   7 p hict 27/07/2020 11 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng điện áp đối với các thiết bị động cơ công suất lớn trong hệ thống điện

  Giải pháp nâng cao chất lượng điện áp đối với các thiết bị động cơ công suất lớn trong hệ thống điện

  Bài viết trình bày các vấn đề liên quan đến chất lượng điện năng, nguyên nhân làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng điện năng và tác động ngược lại của yếu tố này đến hiệu quả làm việc, tuổi thọ của các động cơ điện; phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng, đặc biệt là giải pháp bù công suất phản kháng; xây dựng...

   10 p hict 27/07/2020 14 0

 • Anten tái cấu hình theo tần số cấp điện đồng phẳng ứng dụng cho các thiết bị cầm tay

  Anten tái cấu hình theo tần số cấp điện đồng phẳng ứng dụng cho các thiết bị cầm tay

  Bài viết đề xuất một thiết kế anten tái cấu hình theo tần số cấp điện đồng phẳng. Bằng cách sử dụng hai chuyển mạch điôt, anten có thể hoạt động ở bốn cấu hình tần số khác nhau lần lượt là 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,0 GHz và 3,5 GHz.

   8 p hict 27/07/2020 11 0

 • Phương pháp lọc sóng hài với tần số biến đổi trong hệ thống điện hạ áp

  Phương pháp lọc sóng hài với tần số biến đổi trong hệ thống điện hạ áp

  Trong bài viết này nhóm tác giả đề xuất phương pháp lọc sóng hài dạng thụ động với tần số cộng hưởng thay đổi theo cấu hình của phụ tải. Thiết bị lọc sóng hài với tần số lọc biến đổi theo phụ tải này vừa đáp ứng hiệu quả lọc sóng hài trong hệ thống điện vừa có giá thành rất cạnh tranh do sử dụng ít cuộn kháng hơn.

   13 p hict 27/07/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số