Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn cung cấp cho học viên các kiến thức về các chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quanh trục cố định, truyền động quay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!