Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn trên mô hình dữ liệu quan hệ, các toán tử cập nhật trên quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.