Bài giảng Hệ điều hành Windows 7: Chương 3 - Trường ĐH An Giang

Bài giảng Hệ điều hành Windows 7: Chương 3 Quản lý tập tin thư mục, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiến thức cơ bản (tập tin, thư mục, ổ đĩa); Cửa sổ My Computer & Windows Explorer; Quản lý các thư mục và tập tin; Quản lý đĩa và ổ đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!