Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 8 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 8: Kiểm tra tính đúng đắn và tối ưu hóa chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo.