Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

Chương 5 - Quản lý tiến trình. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các kiểu tiến trình, trạng thái của tiến trình, các kiểu thực thi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.