Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Phạm Thị Minh Lan

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn định nghĩa sản phẩm theo quan điểm Marketing, các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm, các quyết định về chủng loại sản phẩm, các giai đoạn hình thành sản phẩm mới, chu kỳ sống của sản phẩm, chiến lược sản phẩm thị trường.