Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 14: Thực hiện các chương trình marketing

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 14: Thực hiện các chương trình marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ giữa hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược, một vài hướng dẫn chung về việc thực hiện chiến lược thành công, tiến trình thực hiện chiến lược marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.