Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

Chương 1 - Nhập môn marketing. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Sự hình thành và phát triển của marketing, một số quan điểm của marketing, vai trò và chức năng của marketing, marketing hỗn hợp - marketing mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.