Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - TS. Lê Thanh Minh

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 Tổng quan về Marketing quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất Marketing quốc tế; Tầm quan trọng & sự cần thiết của Marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!